Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Tokio neupustí od protiruských sankcí, Putinovi je ochotno darovat psa, nikoliv Kurily

17. 02. 2017 9:35:45
Mírovou smlouvu s Japonskem ( ani vlastní separátní mírovou smlouvu, tak jako ji s Japonskem uzavřely mj. Čína, Indie, Jižní Korea) Kreml neuzavřel z důvodu, že se v roce 51 z trucu neúčastnil jednání mezi spojenci a Japonskem

( probíhala korejská válka), a tudíž smlouvu v San Francisku 8.9.51 nepodepsal, třebaže tato smlouva v části C v článku 2 kapitoly II uvádí, že se „ Japonsko zříká veškerých vlastnických práv a nároků na Kurilské ostrovy, jižní část Sachalinu, a na všechny přilehlé ostrovy, které Japonci nabyli 5.9.1905 na základě smlouvy z Portsmouth „ ...

Sanfranciská smlouva tudíž Kurily přiřkla Kremlu, ale Japonsko do Kurilského souostroví odmítlo zahrnout 4 nejjižnější ostrovy s tím, že nepatří do Kuril, ale jsou Severním územím Japonska( Iturup s nalezišti zlata a stříbra , Kunašir rovněž s nalezišti zlata a stříbra , Šikotan a ostrovy Habomajské).

Navíc Japonci, třebaže se své svrchovanosti zřekli, nikdy neuznali ruskou svrchovanost nad těmito ostrovy.

Kapitulaci Japonska za SU podepsal 2.9.45 na palubě USS Missouri za přítomnosti gen. McArthura gen. Kuzma Děrevjanko ( brzy poté, v roce 54, zemřel v pouhých 50 letech, dnes chce Putin po něm pojmenovat 1 z Kurilských ostrovů ).

Rusové zdejší japonské vojáky odzbrojili a poslali je do sibiřských gulagů, obyvatelé Kurilských ostrovů byli vyděšeni, předpokládali, že zde vylodí Američané. Někteří z nich utekli do Nemuro hned po vylodění Rusů, jiné rodiny se SU armádou na ostrovech žily až do jejich oficiálního zcizení ze strany Kremlu v 2/46, kdy Kreml ostrovy jednostranně anektoval, a ty japonské rodiny, které odmítly SU občanství, byly v 9/47 deportovány na Sachalin, kde byly internovány, a ti, kteří internaci o hladu přežili, byli po dvou měsících vráceni do Japonska, zatímco na Kurily Kreml deportoval sovětskému zřízení nepřátelské Ukrajince a obyvatele Königsbergu/Královce, dnes Kaliningradu, rovněž bolševiky zcizeném.

Japonští vyhnanci žijí v nejsevernějším japonském městečku Nemuro, odkud je na ostrovy za jasného počasí vidět ( nejbližší je od Hokkaido vzdálený 3.7 km), dvojjazyčné tabule s nápisy v japonštině a v ruštině upozorňují, že ostrovy jsou japonské ( Japonci je dobyli na původním obyvatelstvu), a je zde ve vitríně i kopie mapy z roku 1644, která ostrovy jako japonské uvádí, stejně tak rusko-japonské smlouvy ze 7.2.1855.

Tokio s Kremlem se o tyto strategické větrné ostrovy přou již od 18.stol. Japonsko tyto 4 jižní ostrovy Kurilského souostroví požaduje na základě japonsko–ruské smlouvy z roku 1855 o obchodu, plavbě a delimitaci hranic, podle které japonsko-ruské hranice v Kurilském souostroví vedou mezi ostrovy Iturupem a Urupem.

Kurilská oblast je 3. nejbohatší rybolovnou oblastí světa, kterou mají v oblibě i krabi a lososi, a miluje ji i tradiční japonská labužnická hlubokovodní řasa Kombu/Laminaria japonica, bohatá na minerály, proto japonští rybáři požadují, aby v oblasti Kuril mohli alespoň lovit ryby.

Návrat těchto ostrovů je na agendě každé oficiální japonské návštěvy v MOW, a na každém summitu G+, takže ruští diplomaté se na summitech G+ snažili japonským delegátům obloukem vyhýbat s tím, že summity G+ neřeší bilaterální otázky.

V 12/06 japonský ministr zahraničí Taro Aso neoficiálně naznačil, že by Tokio výměnou za definitivní urovnání sporu ustoupilo, a souhlasilo by s rozdělením Kuril, na polovinu by se rozdělil ostrov Etorofu ...

Rozdělení Kuril poprvé navrhl Kreml v roce 56, kdy Chruščov hodlal Japonsku vrátit dva menší ostrovy, Šikotan a Hamobajské, které leží nedaleko Hokkaido, výměnou za podepsání mírové smlouvy, což by znamenalo, že výměnou za dva malé ostrovy Japonsko uzná ruskou okupaci zbylých ostrovů Kurilského souostroví ...

Za studené války nemělo Tokio pohnutku, aby na tuto nabídku přistoupilo, ale po rozpadu bolševického SU se tímto stimulem stala vzájemná obchodní spolupráce ( např. v roce 05 bylo Japonsko 4. největším obchodním partnerem Ruska, avšak Rusko z Japonska jen dováželo, výrobky „ Made in Russia“ neexistují, a ropu a plyn Japonsko nadále tankery zdlouhavě dováží z Austrálie a BV ) ...

27.2.07 přijel do Tokia premiér Michail Fradkov, jenž uvedl, že Japonsko musí na Kurily zapomenout, protože vrácení Kuril nevyžadují „ střízlivé japonské národní zájmy, ale pouhé japonské veřejné mínění, které je třeba v rámci vzájemně výhodných obchodních styků umlčet „ ...

Putin k japonskému požadavku navrácení Kuril tudíž tvrdí, že „ japonské nároky jsou pouhou formalitou - úlitbou japonskému veřejnému mínění „ .

Japonsko však může být pro Kreml užitečným strategickým spojencem v případě, že by se zvrtly rusko-čínské vztahy, o to více, že se Japonsko a Jižní Korea snaží vymanit z jednostranného sevření Washingtonu, a usilují i ve sféře obrany o spolupráci s EU, Japonsko s Německem, Jižní Korea s Paříží ...

Putin se o Ruskem zabraná území nehodlá s nikým dělit. V 8/45, pár týdnů před japonskou kapitulací, Kreml vyhlásil Tokiu účelově válku, a rozmístil na všech ostrovech severně od Hokkaido ruskou armádu a ruské letectvo, přičemž z ostrovů Japonce a Korejce deportoval.

Bez ohledu na oprávněnost či neoprávněnost nároku Japonska, a bez ohledu na ruskou okupaci japonského území, třebaže Japonsko smlouvu o neútočení s Ruskem z 4/41 neporušilo ( Japonsko, zabředlé do nekonečné války s Čínou, se místo napadení Ruska rozhodlo uchvátit evropské kolonie v jihovýchodní Asii), tím, že Stalin sanfranciskou mírovou smlouvu s Japonskem nepodepsal, umožňuje Japonsku vznášet územní požadavky vůči Rusku, a Rusku neexistence mírové smlouvy umožňuje pokračovat v okupaci jakéhokoliv japonského území, které ukořistilo, aniž by, technicky, porušovalo jakoukoliv dohodu, kterou podepsalo ... ( viz můj článek Kurily a neexistence rusko-japonské mírové smlouvy Kurily a neexistence rusko-japonské mírové ... - Andrea Kostlánová kostlanova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=385738 ).

V důsledku ekofašistického plenění Arktidy, se kterým se pojí zdejší roztávání ledu, vznikají nové arktické námořní trasy ( Severozápadní přes CAN + Severovýchodní přes Sibiř ), které zkrátí cestu z Asie do Evropy ( která dnes vede přes Malackou úžinu a přes Suez ) o polovinu.

Na těchto trasách na Sibiři a Dálném východě bude třeba vybudovat nové přístavy s kvalitní infrastrukturou, na kterou však Kreml nemá peníze ( kterou pravděpodobně vybuduje pro Číňany, jelikož se tyto kremelské državy prudkým tempem vylidňují – Kreml nemá osadníky z čistokrevných Rusů, kterými by je osídlil, třebaže etnickým Rusům nabízí 1 ha zdejší úrodné půdy zdarma a na 5 let osvobození od daní ).

Aby Kreml propojil ruské nerostné bohatství s východoasijskými trhy, musel by zde vybudovat podniky založené na moderní technologii, a nabídnout atraktivní podmínky pro zahraniční investory, kteří by investovali do zdejší neexistující infrastruktury, jejíž komplexní výstavbu Kreml nezvládá, jak předvádí na Sibiři a Sachalinu.

Jinými slovy, bez zahraničních investic hospodářský rozkvět Sibiře a ruského Dálného východu nenastane.

RF jako nástupnický stát SU spor o Kurilské souostroví podepsáním mírové smlouvy neuzavřela, takže s investicemi japonských obchodníků do ruského Dálného východu Putin počítat nemůže, a kvůli umělému rozdělení Koreje ( vydržování Severní Koreje Kremlem a Pekingem ) Putin nemůže počítat ani s investicemi jihokorejskými.

Premiér Šinzo Abé, jenž se v 9/016 zavázal vyřešit teritoriální požadavky Japonska vůči RF „ co nejdříve „ , prohlásil, že by Japonsku prozatím stačilo, kdyby Kreml vrátil alespoň 2 ze 4 jím okupovaných ostrovů, za což Rusku nabídl hospodářskou spolupráci v částce 1.000 mld jenů.

Japonsko 3.12.016 oznámilo, že Putinovi daruje dalšího psa, ale nikoliv Kurily / Япония хочет подарить Путину еще одну собаку породы акита-ину

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3838547

Tokyo 12.12.016, 3 dny před Putinovým příjezdem, oznámilo, že nepodepíše s Kremlem obchodní dohody, které by byly v rozporu s protiruskými sankcemi, Tokio k sankcím přistoupilo jako jediná země z Asie /Токио не подпишет экономических соглашений с Москвой, противоречащих санкциям G7 /http://glavnoe.ua/news/n292616#.WE7oiECPa3U.facebook

15.12.016 se premiér Abé setkal ve svém rodinném sídle v Nagato s kyselým Putinem, ale navrácení ostrovů nedosáhl, třebaže Číně, se kterou o společných hranicích Kreml jednal od 2/64, Putin některé územní ústupky učinil ( v roce 91 Kreml odsouhlasil, že ostrov Zhen Bao patří Číně, v 10/95 byly smlouvou Číně předány další ostrůvky, a územní ústupky Číně učinil i Putin, jenž 14.10.04 podepsal dohodu o stávajících hranicích, která některé ostrovy přisoudila Číně, smlouvu o definitivní delimitaci hranic podepsal 21.8.08 po napadení Gruzie v Pekingu Lavrov, kterou Kreml předal Číně ostrov Tarabarov/Jinlong a část ostrova Velký Ussurijský naproti Chabarovsku, které v roce 1929 obsadili bolševici, viz můj článek Falešné rusko-čínské spojenectví ).

Putin na tiskové konferenci z 16.12.016 naznačil malý zájem o nabízených 1.000 mld jenů, asi očekával větší obnos.

Putin prohlásil, že společné hospodářské aktivity musí být teprve ještě konkretizovány a poté vyjednány ( až poté, co Japonsko přestane vůči RF uplatňovat protiruské sankce a uzná Putinovu anexi Krymu ), a že jakékoliv podnikání se bude uskutečňovat podle ruských zákonů, protože „ ostrovy jsou ruské „,, a proto k jejich ochraně na ostrovech Iturup s Kunašir v 11/016 rozmístil protiletecké baterie ( v době rozpadu SU byla na Kurilách 1 SU armádní divize + 40 strojů MiG -23 ).

Právě úžina mezi ostrovy Iturup a Kunašir v zimě nezamrzá, takže ruskému námořnictvu zajištˇuje přístup do Tichého oceánu ze strategického a supertajného Ochotského moře.

23.11.016 Japonsko odpovědělo, že rozmístění ruských raket na Kurilách nenechá bez trestu /Япония пообещала ответить на размещение Россией ракет на Курилах http://www.rbc.ru/rbcfreenews/583553e69a7947d6a7c734e3

Putinova návštěva nic nevyřešila / viz Остались при своих: чем закончился визит Путина в Японию http://www.rbc.ru/politics/16/12/2016/5853aab09a794738f4448a55

Ve skutečnosti žádná hospodářská japonsko-ruská spolupráce nemůže být realizována, protože by tím Japonsko de facto uznalo ruskou suverenitu nad ostrovy.

V odvetu, že Japonsko nepřestane uplatňovat protiruské sankce, chce Kreml pojmenovat Kurilské ostrovy po svých generálech, 1 z ostrovů má nést jméno generála Kuzmy Děrevjanka . Japonci proti přejmenování ostrovů oficiálně protestovali diplomatickou nótou ze 13.2.17.

Peskov 16.1.17 nazval NATO přežitkem/ Песков назвал НАТО "пережитком"

http://gordonua.com/news/worldnews/peskov-nazval-nato-perezhitkom-169258.html

16.2.17 Mattis stvrzuje US závazky vůči NATO /Mattis Highlights U.S. Commitment to NATO, Warns of 'Arc of Insecurity

https://www.defense.gov/News/Article/Article/1084785/mattis-highlights-us-commitment-to-nato-warns-of-arc-of-insecurity#.WKVtj1QWJk4

16.2.17 Шойгу: попытки выстраивать диалог с РФ с позиции силы бесперспективны

/Kremlu se nelíbila slova gen. Mattise, jenž se 16.2.17 setkal s představiteli NATO, a prohlásil, že se s RF musí jednat z pozice síly. Šojgu odpověděl, že vyjednávat s RF z pozice síly se nikomu nepodaří, a že v Baku náčelník genštábu gen. Valerij Gerasimov a jeho US protějšek gen. Joseph Dunford čekají u jednacího stolu, až se šéf Pentagonu rozhodne, co vlastně chce

/ http://tass.ru/politika/4027334 , a šéfovi Pentagonu Duma doporučila, aby se seznámil s ruskou historií, aby pochopil, jak každý stát, který by si na Rusko troufl, dopadne / в Думе посоветовали главе Пентагона ознакомиться с историей России https://www.gazeta.ru/politics/news/2017/02/16/n_9694871.shtml

Washington vyloučil vojenskou spolupráci s Kremlem, ledaže by byla v zájmech US lidu, a ledaže by Kreml do písmenka splnil všechny své závazky z Minských dohod, prohlásil US ministr zahraničí Tillerson /Вашингтон исключил военное сотрудничество с Москвой

http://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9/a-37589160?maca=ru

RF kvůli zlodějům v továrně na rakety zastavila svůj kosmický program / Россия остановила свою космическую программу http://by24.org/2017/01/26/russia_stopped_its_space_program_because_of_thieves_at_rocket_plant/

Ministerstvo financí navrhlo zvýšit ceny vodky na minimální cenu 219 rublů / Минфин предложил повысить цены на водку https://lenta.ru/news/2017/01/12/vodka/

V jiné části světa se na hranicích dohodli.

Východní (bývalý Portugalský) Timor/VT ( 1 mil. obyv.) , jenž plave na ropě a zemním plynu, se v roce 02 zbavil závislosti na Indonésii, která jej od roku 75, kdy z něho odešli portugalští kolonizátoři, okupovala ( 200.000 místních obyvatel indonéská armáda vyvraždila ), a stal se samostatným státem, který se přel o své námořní hranice s Austrálií.

Až do roku 06, kdy VT podepsal vlastní smlouvu s Austrálií /CMATS (Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea ), platily staré smlouvy o delimitaci hranic, které byly v letech 72 + 97 uzavřeny mezi Indonésií a Austrálií.

9.1.17 byla stará smlouva s Austrálií, kterou VT považoval za nespravedlivou, překvapivě zrušena ( smlouva, která byla narychlo vyjednána druhý den po nezávislosti, stanovila, že je jen dočasná s platností na dobu 50 let, nakonec se VT proti ní odvolal do Haagu ), a dnes VT vyjednává s Austrálií nové vzájemné hranice ( oba státy mají za svými výlučnými ekonomickými pásmy ještě pásmo společného podnikání, z něhož společně těží ropu a plyn - v Timorském moři, které obě země odděluje, jsou obří zásoby ropy a plynu/ložisko Greater Sunrise za 40 mld australských dolarů, každý chtěl mít ložisko Greater Sunrise na svém území.

Autor: Andrea Kostlánová | pátek 17.2.2017 9:35 | karma článku: 16.39 | přečteno: 559x

Další články blogera

Andrea Kostlánová

Polská a finská otázka bolševicko-nacistické aliance

23.8.1939, týden před napadením Polska/PL Německem, byl podepsán sovětsko-něm. pakt o neútočení s tajným dodatkem stvrzujícím, že „ v případě územních změn budou zájmové sféry Německa a SU delimitovány řekami Narva, Visla a San „

14.8.2017 v 14:41 | Karma článku: 15.47 | Přečteno: 616 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Divná bitva o Midway a svými důstojníky nenáviděný maršál Rommel

1943 Kreml vyráběl tolik (vysoce hořlavých) tanků, že objemu SU výroby Berlín/ BER nechtěl uvěřit. Německá výroba tanků měla háček – BER nahrazoval tanky PzIV tanky Tiger a Panther ( vyráběn 42-45 v reakci na SU T-34/76 ),

28.7.2017 v 21:08 | Karma článku: 20.08 | Přečteno: 1470 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Jak si Stavka myslela, že Manstein prchá přes Dněpr na Západ ( jaro 1943)

Charkov padl do rukou bolševiků 16.2.43, a Hitler toho měl již dost. Rozhodl se, že navštíví Mansteina na frontě, aby osobně vyhodnotil jeho velitelské schopnosti ( ještě žádného velitele, který utrpěl takové sériové porážky,

23.7.2017 v 20:37 | Karma článku: 20.04 | Přečteno: 1288 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Váleční zločinci v Hlavní vojenské radě Rudé armády

Stan hlavní vojenské rady/STAVKA, která svojí bezohlednou taktikou vedení války měla na svědomí milióny zbytečně padlých SU vojáků, byl ustaven tajným Stalinovým dekretem ze dne 23.6.41.

21.7.2017 v 14:13 | Karma článku: 21.53 | Přečteno: 1340 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Jan Dvořák

Bruselu už došla s teroristy trpělivost - je čas činů, zavelel

Na mimořádném summitu Velké Dvojky k událostem ve Španělsku se klíčové osobnosti EU, kancléřka Merkelová a předseda Rady lidových komisařů Juncker, zplnomocnily k vydání společného stanoviska členských zemí k teroristickému aktu.

19.8.2017 v 12:24 | Karma článku: 29.45 | Přečteno: 993 | Diskuse

Marek Raida

Lídr Starostů Farský přebírá odpovědnost s kulometem

Starostové nasadili těžký kalibr, který ale vzápětí stáhli. Na facebookovém profilu Starostů a nezávislých se na krátký okamžik objevila tato fotografie.

19.8.2017 v 10:37 | Karma článku: 21.95 | Přečteno: 732 | Diskuse

Beata Krusic

Zvrhlý, prokletý, dekadentní ?

Čas od času padne člověku během procházky, nebo obyčejného přechodu přes cestu pohled na tělo nějakého mrtvého zvířete. Pohled na takové tělo není nijak vábný, ale téměř pokaždé si při takové podívané vzpomenu na jednoho člověka.

18.8.2017 v 23:01 | Karma článku: 7.88 | Přečteno: 507 | Diskuse

Jan Dvořák

Utáhne křehká Miroslava Němcová těžké váhy Babiše a Faltýnka?

Poslancům mandátového a imunitního výboru, jemuž předsedá obávaná Mirka Němcová, nestačí osmistránkové zdůvodnění policie k žádosti o vydání „čapařů“ Babiše a Faltýnka, a požadují od policie kompletní vyšetřovací spis.

18.8.2017 v 21:27 | Karma článku: 24.67 | Přečteno: 965 | Diskuse

Bohumír Šimek

Žijeme v divné době

Žijeme v postkomunistické době a postfaktické době. Pokusme se osvětlit, kam jsme to po Listopadu dospěli a co nás dnes tíží?

18.8.2017 v 21:02 | Karma článku: 20.13 | Přečteno: 681 | Diskuse
Počet článků 931 Celková karma 19.28 Průměrná čtenost 1346

Mám doktorát z mezinárodního práva a zahraničněpolitické vztahy jsou mojí vášní. Motto pro můj blog : "Take away that pudding, it has no theme." Winston Churchill

email : kostlannova@email.czNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.