Pátek 12. srpna 2022, svátek má Klára
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 12. srpna 2022 Klára

Česko

Andrea Kostlánová

Dvojí tvář českého poválečného katolicismu

Bolševici se neodvážili zakázat náboženství jako takové ( svoboda vyznání je zakotvena v mezinárodních úmluvách), tak alespoň trestali věřící, když jako věřící jednali. Kláštery a řeholní řády byly zákonem z roku 48 zrušeny, přesto ještě v roce 50 několik desítek dvacetiletých dívek do kláštera tajně vstoupilo ( novicky) .

1.2.2014 v 7:54 | Karma článku: 16.95 | Přečteno: 1082 | Diskuse

Andrea Kostlánová

50.léta, čeští lékaři v roli bolševických mučitelů

Nejen vyšetřovatelé STB, soudci a prokurátoři „ Urválkové „, ale i čeští lékaři sehráli svoji brutální roli v diktatuře proletariátu. Někteří brutalitu páchali ze stranického fanatismu, jiní měli škraloup z Protektorátu, jako prokurátor Urválek, jenž byl konfidentem Gestapa, aby jej a jemu podobné KSČ po válce využila k masovým popravám českých vlastenců ...

12.11.2013 v 7:42 | Karma článku: 32.13 | Přečteno: 3228 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Osvald Závodský, jak se manželka dozvěděla,že byl popraven

Poté, co mu zemřeli rodiče, musel Osvald Závodský/1910-1954/ po dvou letech obchodní akademie ze školy odejít, aby se mohl postarat o svých 5 sourozenců. Po vypuknutí občanské války ve Španělsku /36-39, kdy v Moskvě probíhaly obludné procesy/ Kominterna vyzvala, aby komunisté zakládali mezinárodní brigády /interbrigády na pomoc španělským republikánům - mezi interbrigadisty bylo mnoho levicových intelektuálů, kteří neměli s komunisty nic společného, ale razili heslo „ U Madridu se bojuje za Prahu“ ( jediná země, která veřejně pomáhala španělské republice bylo Mexiko ) ...

28.10.2013 v 23:38 | Karma článku: 17.91 | Přečteno: 2795 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Libri prohibiti, a jak komunisté rozkradli národní knižní památky

1410 nechal pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc spálit na dvoře svého paláce mj. Wycliffovy spisy, celkem přes 200 rukopisů, které označil za kacířské. Taktéž např. soudruh Jirsa z ministerstva vnitra Čsl. akademii věd v 50.letech oznámil, že o tom, co budou vědci číst, bude rozhodovat ministerstvo vnitra. O činu arcibiskupa se po Praze zpíval posměšný popěvek „Zbyněk biskup abeceda spálil knihy, nevěda, co v nich napsáno „ ...

22.7.2013 v 23:07 | Karma článku: 23.34 | Přečteno: 1347 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Kauza Lidˇák, hanobení státního znaku (oprava)

Jak " výtržníci " prvomájových demonstrací z roku 1966 skutečně dopadli - dle účastníka procesu, jenž se mi ozval ohledně rozsudků, a upozornil mne na mylné informace, které jsem zveřejnila ohledně trestů.

22.7.2013 v 8:54 | Karma článku: 13.47 | Přečteno: 875 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Jan Masaryk trnem v oku Britům pro vyzbrojování Izraele

Zatímco čsl. strana kapitolu vyzbrojování Izraele navzdory přísnému embargu OSN nikdy veřejnosti neotevřela, izraelská strana neměla problém probírat prodej čsl. zbraní během embarga na veřejnosti . Viz mj. David Ben Gurion Israel, Years of Challenge 1963, Leonard Slater The Pledge 1970, Ehud Avriel + Golda Meir Open the Gates, a personal story of „illegal“ immigration to Israel 1975, či Karel Kaplan *1928 Zpráva o smrti gen.tajemníka, strana 239 z roku 1990 ( poté, co vyšla, „ není k sehnání“ ) ...

25.4.2013 v 5:43 | Karma článku: 19.70 | Přečteno: 1598 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Jan Masaryk, hra rozvědek a zbrojní kontrakty II

Vyšetřování z roku 68 jako jeden z důvodů „ sebevraždy“ uvádí, že JM s čistkami na zamini nesouhlasil, ke dni jeho zavraždění, 10.3.48, bylo ze zamini akčním výborem NF vyhozeno 90 zaměstnanců + 18 jich rezignovalo v zahraničí – jejich seznam, který marně hledali vyšetřovatelé smrti JM v roce 68, byl nalezen až dlouho po „sametové revoluci“ (v roce 08?) ...

22.4.2013 v 21:20 | Karma článku: 19.84 | Přečteno: 3058 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Jan Masaryk, hra rozvědek, zbrojní kontrakty I

Jan Masaryk /1886-1948/ jako černá ovce rodiny v Čechách gymnázium nedokončil/jiné zdroje píší, že dokončil 1906, obchodní diplom získal až v US /1907-1913/ dálkově při práci ( jako chudý student byl i dělníkem v ocelárnách, jenž východoevropské přistěhovalce, kteří s ním pracovali, učil číst a psát, vydělával si i hrou na klavír ), kam proti vůli rodičů odjel se stodolarovkou v kapse ...

21.4.2013 v 21:58 | Karma článku: 19.23 | Přečteno: 3121 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Vladimír Clementis /1902-1952/, černá ovce KSČ

právník a publicista, syn učitele, v roce 33 se oženil s dcerou ředitele bratislavské pobočky České Hypoteční banky, od roku 35 byl poslancem za KSČ ... V 3/39 emigroval na příkaz Strany do Paříže/PAR, kde veřejně kritizoval sovětsko/SU-německý pakt o neútočení ze 8/39, což odporovalo oficiální politice KSČ s vedením v MOW, takže za ním do PAR přijel v rámci vnitrostranického vyšetřování Viliam Široký.

4.4.2013 v 5:36 | Karma článku: 25.89 | Přečteno: 2738 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Benešovy dekrety, aneb bolševická hrůzovláda před Únorem

Kníže Schwarzenberg oprávněně tvrdí, že tzv. Benešovy postkošické dekrety do zákonodárství ČR již nepatří, což tvrdí mj. i list The Economist z 15.8.02 v článku The Benes Decrees z kategorií etnických čistek, které nelze ospravedlnit jakýmikoliv historickými či emocionálními důvody, a Spectre over Central Europe, třebaže jejich jednostranné zrušení je z mezinárodněprávního hlediska nemožné ( tvoří součást jaltského a postupimského „ zákonodárství“ ), zatímco „levice“ v čele s Václavem Klausem a Milošem Zemanem se pokrytecky nad tvrzením Schwarzenberga rozhořčuje ( po „bonmotech“ Miloše Zemana německý kancléř na jaře 02 zrušil návštěvu Prahy, zatímco předseda ex Zemanovy sociální demokracie Paroubek v létě 05 prohlásil, že zvažuje oficiální omluvu odsunutým sudetoněmeckým „ antifašistům“ ... ) .

25.1.2013 v 17:12 | Karma článku: 24.29 | Přečteno: 3538 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Karel Schwarzenberg a tzv. pravice-levice

Můj chudý děda, legionář z Ruska, bez ohledu na rozdělení pravice-levice, volil TGM, za 2.sv.v. poskytl až do jejího zatčení a následného transportu do Ravensbrücku přístřeší neteři prezidenta Beneše Emilii Benešové, provdané Vrzákové, které moje babička posílala balíčky s jídlem, třebaže pro obstarání chleba pro svoje tři děti musela zapřáhnout sama sebe do „káry“, a rozvážet pro místního podnikatele za každého počasí chleba.

14.1.2013 v 6:40 | Karma článku: 18.67 | Přečteno: 1612 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Milan Rastislav Štefánik a jeho záhadná smrt

Milan Rastislav Štefánik/ 1880-1919/ pocházel ze 13 dětí chudého luteránského pastora, slovenského vlastence, odpůrce tvrdé madˇarizace Slováků, jejichž asimilace byla oficiální politikou Uherského království ( za turecké nadvlády byla Bratislava/BTS 200 let hlavním městem Uher, teprve v roce 1686 byly do Habsburky dobyté Budapešti/Budín a Peštˇ přeneseny úřady z BTS) .

11.12.2012 v 21:45 | Karma článku: 17.41 | Přečteno: 2169 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Generál Heliodor Píka, nepříjemný svědek pro Rusy

Po bolševickém „Velkém“ 25. únoru muselo z armády podle seznamu Reicinova 5.oddělení/OBZ, Vojenské obranné zpravodajství, které vypracoval pluk. Josef Musil ( nástupce Reicina) , okamžitě hromadně odejít na 60 generálů, přes 200 plukovníků, 1.000 podplukovníků a majorů ( celkem kolem 3.000 důstojníků) ,všichni účastníci západního odboje, ale i mnozí důstojníci z východní fronty, od 6/48 hromadně končili v táboře nucených prací ve věznici na Mírově, nebo v Leopoldově .

19.11.2012 v 14:37 | Karma článku: 28.98 | Přečteno: 5323 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Českoslovenští rukojmí v Angole (1983)

V časných ranních hodinách 12.3.83 po nečekaném nočním útoku protivládních Savimbiho jednotek proti městu Alto Catumbela u přístavu Mocademes se 600 vládních angolských vojáků ze zdejších kasáren Savimbimu vzdalo. 12.3.83 zajala v Alto Catumbele Savimbiho UNITA 66 Čechů ( z toho 14 žen a 21 dětí), a 20 Portugalců, třebaže v Lisabonu měl Savimbi útočiště ( šlo o „ černé“ Portugalce z Angoly) .

19.7.2012 v 8:06 | Karma článku: 19.87 | Přečteno: 3880 | Diskuse

Andrea Kostlánová

KSČ a její práce pro sovětskou NKVD

Prof. Václav Chytil /1907-1980/působil na právnické fakultě Univerzity Masarykovy v Brně, byl žákem prof. Engliše. Do 8/48, kdy odmítl nabídku Gottwalda, aby se v jeho poúnorové vládě stal ministrem financí, pracoval jako místopředseda Národního shromáždění ( zvolen jako bezpartijní za lidovce, poté na jeho místo poslance nastoupil lidovec rolník Jarolím Leichman /1897-1981/, propagátor kolektivizace) , napsal několik vědeckých publikací.

18.7.2012 v 5:17 | Karma článku: 14.27 | Přečteno: 1624 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Hádanka Heydrich

Nabízí se otázka číslo jedna , proč britská Intelligence Service /IS chtěla zabít introvertního houslistu Heydricha, byla to její jediná iniciativa tohoto druhu za 2.sv.v., rozhodnutí padlo na nejvyšších místech v LON, musela mít pádný důvod :

29.5.2012 v 16:55 | Karma článku: 12.88 | Přečteno: 2062 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Atentát na Heydricha - pár poznámek

V kauze atentátu na Heydricha se zapomíná na klíčovou úlohu majora Morávka, jenž jediný znal pravou identitu dr. Steinberga, alias Franta A-54, pravým jménem Paul Thümmel, aneb šéf Canarisovy vojenské rozvědky pro jihovýchodní Evropu s rezidenturou v Praze.

28.5.2012 v 7:02 | Karma článku: 12.27 | Přečteno: 2084 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Český prostor a 2. světová válka

Český prostor začal hrát důležitou roli v poválečných plánech mocností na získání vlivu ve střední Evropě . Gen. Eisenhower 4.5.45 poslal US vojenské misi v MOW depeši, v níž uváděl : “ Žádám vás, abyste informovali vrchní sovětské velení, že zamýšlíme okamžitě postupovat na linii Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, a obsadit tato místa. Potom budeme připraveni pokračovat v našem postupu do Československa na Labe a Vltavu za účelem vyčištění západních břehů těchto řek v koordinaci se SU plány vyčistit východní břehy, jestliže to bude situace vyžadovat.“

22.5.2012 v 6:37 | Karma článku: 12.25 | Přečteno: 1894 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Štábní kpt. František Fárek – 15.3.1939

Po rozpadu dualistické monarchie rakousko-uherské bylo Madˇarsko/H jako nástupnický stét uherské části císařství podrobeno klauzuli mírové smlouvy podepsané 4.6.1920 v zámku Trianon u PAR. Muselo uznat hranice sousedních zemí a vzdát se v jejich prospěch Slovenska, Burgendlandu (A) , Chorvatska a Slovinska (YU) , Banátu (YU+ R) , a Sedmihradska ( R) .

14.3.2012 v 17:33 | Karma článku: 26.45 | Přečteno: 4240 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Kauza Lidˇák, hanobení státního znaku

Předseda obvodního soudu pro Prahu 1 Jaroslav Bárta jako předseda senátu soudil „výtržníky“ z prvomájových demonstrací z roku 66, které se udály na Praze 1 ... Z „ výtržností“ bylo obžalováno 45 lidí, dostali tresty podmíněné, až na jednoho, který jako již jednou trestaný dostal za vykřikování protisocialistických hesel 18měsíců nepodmíněně, což Judr Jaroslav Bárta v 3/68 zhodnotil jako „zcela odpovídající trest pro daný stupeň nebezpečnosti protispolečenského chování“ ...

5.3.2012 v 16:43 | Karma článku: 9.49 | Přečteno: 1432 | Diskuse
Počet článků 1082 Celková karma 14.51 Průměrná čtenost 1384

Mám doktorát z mezinárodního práva a zahraničněpolitické vztahy jsou mojí vášní. Motto pro můj blog : "Take away that pudding, it has no theme." Winston Churchill

email : kostlannova@email.cz

Najdete na iDNES.cz