Středa 11. prosince 2019, svátek má Dana
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 11. prosince 2019 Dana

Smolensk V : Hádanka ruských dispečerů, kdo vlastně „řídil“

9. 04. 2015 7:59:43
K věrohodnosti údaje ruské oficiální zprávy o způsobilosti řídících vykonávat svoje povinnosti 10.4.010 na TWR letiště Severnyj ( v 4/015 Putinův Vyšetřovací výbor ústy svého mluvčího Markina „ kategoricky „ odmítl PL tvrzení, že katastrofu zavinili ruští řídící s tím, že neporušili ani jeden služební předpis ) :

10.4.010 sloužili na TWR letiště Severnyj tři řídící, šéfřídící podpluk. Pavel Plusnin, a dva jeho podřízení – kpt. Viktor Ryzenko ( Poláci marně žádali o předložení jeho radarové licence ), a asistent a zástupce Plusnina major Sergej Lubancov.

Čtvrtý řídící se na směnu nedostavil, čímž byly porušeny ruské federální letecké zákony/LZ, vyžadující na TWR minimálně 4 řídící, slučování funkcí ve službě je dle ruského LZ nepřípustné – 10.4.010 mělo být proto smolenské letiště Severnyj zavřené.

Místo 4. dispečera seděl na TWR pluk. Nikolaj Krasnokucký ( zástupce velitele letecké základny v Tver-Migalovo) , a třebaže ho k tomu nikdo nezmocnil ( Putin jej k „ misi „ nemohl pověřit písemně ), staral se o komunikaci (s MOW), a vykonával tlak na podpluk. Plusnina, aby Tu-154M dostal na minimální výšku přiblížení.

Podle ruských federálních zákonů se musí všichni řídící, včetně asistenta, podrobit před každým nástupem do směny lékařské prohlídce, což dle ruské oficiální zprávy výše zmínění učinili ve zdravotnickém středisku 06755, ale nebyla to pravda, protože Plusnin, Ryzenko + Lubancov před ruským prokurátorem v den katastrofy 10.4.010 do protokolu uvedli, že zdravotní středisko bylo 10.4.010 zavřeno ( i na místo katastrofy se dostavil jen patolog ) ...

Ruská zpráva dále nepředložila žádný důkaz o tom, že tito řídící byli oprávněni pracovat na TWR v obtížných meteorologických podmínkách.

Kpt. Viktor Ryzenko během výslechu 18.4.010 uvedl, že na letišti Severnyj byl teprve podruhé v životě, svoji první směnu zde si odpracoval 7.4.010, a za posledních 12 měsíců před katastrofou sloužil na TWR v RF pouze 9x ...

Jeho radarovou licenci, kterou k této službě na letišti Severnyj k obsluze systému radarového přiblížení RSP-6M2 potřeboval, ruská strana přes četné PL žádosti nikdy nepředložila.

Ten den šéfřídící TWR neprovedl ani dle ruských federálních předpisů povinný let ke zjistění povětrnostních podmínek, zjištěné údaje jsou zahrnuty do meteorologické zprávy - při výslechu uvedl, že neměl ani letadlo ani posádku, která by takový let uskutečnila.

Ruské federální předpisy dále nařizují prověřit před každou směnou návěstní radiové majáky, ani to nebylo učiněno.

Minimální povolená výška při přiblížení na přistání na tomto letišti byla 100 m (nejnižší rozhodná výška pro přiblížení bez ILS ), třebaže letištní přistávací radar měl dosah jen 70 m, takže řídící, kteří neviděli nic ze svého stanoviště ani za jasného počasí, v mlze neviděli velké Nic ...

Šéfřídící Plusnin porušil ruské federální předpisy dále tím, že nejenže letadlu neurčil náhradní letiště, ale ani nevěděl, jaké povětrnostní podmínky na tomto náhradním letišti panují, a neměl ani tušení o dalších letadlech pohybujících se v okolí letiště Severnyj.

Po zřícení Tu-154 M šéfřídící Plusnin nezavolal službu Pátrání a záchrany okamžitě – sirény se rozezvučely až 15 minut po pádu letadla ( mezitím na místě již pobíhala neidentifikovaná komanda, viz videozáznam „1:24“ ), o to bizarnější, že letadlo dopadlo jen pár metrů od dráhy ...

Šéfřídící Plusnin převzal úkoly i za chybějícího řídícího, ale vůbec je neplnil.

Kpt. Ryzenko své povinnosti neplnil rovněž, viz detailní výčet v PL vyšetřovací zprávě, mj. nezkontroloval před směnou rádiové majáky, letadlo naváděl po nesprávné sestupové ose, chybně určil souřadnice před sestupovým manévrem, a neinformoval šéfřídícího o povětrnostních podmínkách.

V 2/012 měli PL vyšetřovatelé z PL parlamentní komise v úmyslu vyslechnout všechny členy Millerovy státní komise, ruské úředníky a ruské důstojníky, kteří měli na starosti smolenskou kauzu, mezi jinými ruského generála Vladimira Benediktova ( jeho totožnost odhalili PL novináři z listu Polska gazeta v roce 011) , jenž z MOW vydával příkazy pluk. Krasnokuckimu (rozhodovací proces při navádění PL Tu-154M byl MOW středisko/prominentní gen. Vladimir Benediktov*1963 ze speciální vojenské letecké jednotky se sniperským výcvikem, od roku 013 velitel vojenského dopravního letectva – pluk. Nikolaj Krasnokucki – šéfřídící Plusnin + kpt. Ryzenko – PL speciál 101 ) ...

Gen. Benediktov má za sebou impozantní válečné zkušenosti z válek v Afghánistánu, z obou čečenských válek , + v 9/011 byl jedním z velitelů společných mezinárodních manévrů Ruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu pod kódovým označením "Center-2011 ".

Jen jeden z výše zmíněných ruských důstojníků byl vyslechnut 17.3.011 na vojenské prokuratuře ve Varšavě bez přítomnosti zástupce ruské strany v rámci žádosti o právní pomoc adresovanou ruskému vyšetřovacímu výboru dle Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, kterou PL i RF podepsaly ...

Podle Millerovy zprávy byl šéfřídící podpluk. Plusnin pod tlakem osob s vyšší hodností (na TWR byli tři plukovníci neznámé identity ), zejména byl pod tlakem nezákonných příkazů pluk. Nikolaje Krasnokuckého ( řídícího, jenž nese odpovědnost za letadlo, nesmí nikdo ovlivňovat, jedná vždy nezávisle ).

Pluk. Krasnokucký je v jedné nahrávce nechtěně velmi dobře slyšet, protože zrovna vyšel ze sálu ven, když mu volala Moskva/MOW, vzal to Plusnin, a konstatoval : „ Pro Krasnokuckého od Benediktova „ ( 5.46.45) - Krasnokucký pak na podpluk. Plusnina ječel „ Dostaňte ho na 100 m „ , třebaže ti, kteří měli bezpečnost PL Tu-104 M na starosti v Tveru a v MOW- zde např. důstojník maj. Kurtiniec, se shodli, že by letadlo nemělo přistát ve Smolensku v mlze, a navrhli jako náhradní letiště moskevské Vnukovo, o kterém Plusnin diskutoval i na TWR (5.46.23 „Shodli jste se na Vnukovo ?“- „ Ano, potvrzeno „ 5.46.28 OsmSedmnáct 5.46.29 Na příjmu 5.46.31 „Vydejte povolení letět na Vnukovo „ 5.46.33 „Rozkaz“ - když v tom zazvonil telefon „ Pro Krasnokuckého od Benediktova „ ...

“Ruští dispečeři, pod tlakem výše zmíněných tří plukovníků, pracovali na hranici svých psychických možností “, uvedl Miroslaw Grochowski, šéf odboru letecké bezpečnosti ministerstva obrany, člen PL vyšetřovací komise.

10.4.010 pluk. Krasnokucký porušil celou řadu ruských federálních předpisů, zejm. články 85 + 99 LZ RF, v nichž se stanovuje, že „ řídící nesmí uposlechnout nařízení vyšších důstojníků, jsou-li tato nařízení v rozporu s ustanoveními LZ RF či ohrožují bezpečnost letu“ ...

Pluk. Krasnokucký neměl přikazovat šéfřídícímu Plusninovi poté, co telefonicky obdržel své rozkazy z MOW, aby jej „dostal“ na minimální sestupovou výšku .

Oleg Smirnov, člen ruské vyšetřovací komise, 17.2.011 veřejně prohlásil, že za zřícení letadla byla odpovědná PL posádka, takže je jedno, kdo byl na TWR letiště Severnyj, zda dispečer či opice ( “Nawet szympans nie przyczyniłby się do tragedii Tu-154,” http://bit.ly/1mgNMNg ) ...

PL rozhlas v 1/011 uvedl, že PL vyšetřovatelé nevylučují verzi, že ruský řídící záměrně uvedl piloty v omyl o vzdálenosti a výšce letadla ( když Poláci v 1/011 uvedli, že mají důkazy, že smolenští dispečeři posádku při sestupu špatně naváděli, Rusové tvrdili, že smolenské letiště „mělo rozbitý radar“ ) ...

To samé uvedl PL ministr vnitra Jerzy Miller, do funkce ministra jmenovaný Tuskem v 10/09. Miller v 8/011 uvedl, že „ lze dokonce říci, že informace smolenského řídícího byly mírně řečeno „zavádějící“, protože posádka se celou dobu domnívala, že je na přiblížení na správné sestupové ose “ ....

21.1.015 PL gen. vojenská prokuratura zveřejnila další přepisy nahrávek ( špatné kvality, protože jde o kopie z kopií ) mezi podpluk. Plusninem a kapitánem Jak-40 + Plusninem a kpt. vládního speciálu - dispečer Plusnin v nich na konci komunikace již očividně zpanikařil, a začal se vyjadřovat agresívně.

Originální pásky z černých skříněk ze Smolenska ( hlasový i datový záznam Rusové okamžitě převezli do MOW, byl nalezen i doplňkový záznamník PL výroby, který byl rozšifrován v PL s účastí „ruských expertů“ ) žádný PL expert neviděl, pouze jejich oficiální polský a ruský přepis, jehož některé části PL vláda v 1.6.010 zveřejnila na internetu s tím, že zvukový záznam bude zveřejněn po „ vyčištění“ nahrávky ...

PL akustické laboratoře potvrdily, že ze všech kopií pásek, které Rusové poskytli Millerovi, pouze jedna nenese stopy montáže ...

Pásky jsou nepřirozeně ozvučeny, piloti si odporují v palubních a meteorologických údajích, a právem očekávali, že se mlha, než doletí do Smolenska, vyjasní ...

Polákům nebylo umožněno vyslechnutí posádky IL-76, k ruské odpovědi, že video záznamník nefungoval, PL komise uvádí, že „ smolenský dispečer uvedl, že záznamník zapnul a fungoval “ ...

„Vámi předložené výsledky z letového testu ze 17.6.010 PL komise neakceptuje, a důrazně oficiálně protestuje, že PL expertům nebylo povoleno se jich zúčastnit, protože si chtěli prohlédnout radarové záznamy, a chtěli si poslechnout rádiovou komunikaci“ ...

PL komise žádala o záznam rozhovorů mezi smolenským šéfřídícím, smolenským řídícím , a plukovníkem Nikolajem Jevgenievičem Krasnokutským ...

Požadovala vysvětlení, proč ruský personál ze smolenské TWR, zodpovědný za letovou bezpečnost, nevěděl o statusu „A“ letadla Tu-154 , zatímco týž personál v Minsku o něm věděl ...

PL komise žádala vysvětlení bodu 4.4. ruské vyšetřovací zprávy, týkajícího se meteorologických podmínek na letišti, který nedává smysl, protože část textu je vymazána, což se týká i telegramu velitele JW21350 veliteli JW06755, v němž rovněž schází část textu ...

PL komise nedostala odpovědˇ, proč akreditovaný PL expert nemohl 26.7.010 vést nezávislé šetření na místě neštěstí, nebyl umožněn výslech všech osob na letišti a jeho okolí, které se zde v den havárie pohybovaly, nebyla odhalena totožnost všech velitelů, kteří byli na smolenském letišti, ani nebyl vysvětlen neobvykle velký počet lidí na smolenském ATC stanovišti v den havárie mezi 8.40 a 10.43 ...

PL komise se marně tázala, jakou roli na smolenském stanovišti hrál Ivan Ivanovič, kterému pluk. Krasnokucký podával hlášení o situaci na pásce č.9 v 1 hod.16 minut –1 hod.45 min. , a jakou roli zde hrál Oleg Nikolajevič, kterému pluk. Krasnokucký podával hlášení na stejné pásce v 1hod.58 minut, a jaké pravomoci měl pluk. Krasnokucký, jenž vstoupil do rádiové konverzace s posádkou Tu-154, zda měl oprávnění měnit instrukce dispečera, a zda o něčem rozhodla MOW , když měla o povětrnostních podmínkách ve Smolensku informace i od posádky Transaero 331 dle pásky č.9 ...

Poláci marně žádali potvrzení o radarové licenci dispečera Viktora Ryzenko, potvrzení o licenci řídícího podpluk. Pavla Pljušina ...

PL komise nedostalo ani odpovědˇna otázku, proč smolenské letiště nebylo uzavřeno, a porušilo tak článek 50, bod 2 LZ RF, proč byl vydán souhlas pro přiblížení letadlu kategorie D, čímž byl porušen LZ RF v článku 10 kapitoly II, proč bylo dáno posádce Tu-154 povolení vstoupit za daných meteorologických podmínek do letištní zóny, když letadlo nebylo v nouzi, čímž byl porušen LZ RF kapitola X článek 74 ...

MAK neodpověděl ani na PL dotaz, jak to, že letištní orgány nezareagovaly na údajné nepovolené přistání Jaku-40 podle ruského LZ kapitola X článek 66, proč zeměpisné souřadnice map smolenského letiště neodpovídaly skutečným souřadnicím ...

Poláci se podivovali, že na letišti není žádná kontrolní věž, a lety jsou řízené pouze z kontrolního velitelského stanoviště, ze kterého není vůbec vidět, co se děje na letišti, atd., žádostí PL strany, na které ruská strana neodpověděla, jsou uvedené na 86 stránkách ...

Ruský Mezistátní letecký výbor/MAK ( společný orgán 12 postsovětských států, ve kterém má teoreticky každý stát po jednom vyšetřovateli), kterému pod dohledem ministra dopravy Igora Levitina šéfovala Tatjána Anodinová, ukončil vyšetřování 20.10.010, jeho první verzi zprávy premiér Tusk musel pod tlakem Sejmu označit za „technicky nepřijatelnou“ , konečná ruská oficiální verze byla zveřejněna 12.1.011 .

Autor: Andrea Kostlánová | čtvrtek 9.4.2015 7:59 | karma článku: 14.83 | přečteno: 794x

Další články blogera

Andrea Kostlánová

Maxim Gorký II - Jak US Kongres vařil polévky pro chudé bolševiky

Lev Tolstoj /1828-1910/ si stěžoval A.P. Čechovovi :“ Nedokážu brát Gorkého upřímně, je to člověk se zlou duší. Přišel bůhví odkud, jen pozoruje, všeho si všímá, a pak o tom referuje svému vlastnímu Bohu „.

9.12.2019 v 22:00 | Karma článku: 13.41 | Přečteno: 334 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Maxim Gorký a jeho tvrdé odsouzení Lenina a jeho puče 1917

Radikalizace leninistů 1917 děsila i některé bolševiky a jejich sympatizanty, mj. Maxima Gorkého /1868-1936/, jenž byl spokojený s výsledky Únorové buržoazní revoluce ( všeobecné volební právo, zrušení trestu smrti,

28.10.2019 v 19:13 | Karma článku: 17.26 | Přečteno: 505 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Putin nechutně zneužil Solženicyna jako v 90. letech Sobčaka

27.5.94 (75let) se Solženicyn po 20 letech vrátil do Ruska – přiletěl z Aljašky (Anchorage) na Kolymu (Vladivostok), a odtud se minibusem s rodinou vydal na trasu dlouhou 7.000 km, aby si připomněl gulagy.

11.10.2019 v 20:51 | Karma článku: 18.55 | Přečteno: 695 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Putin tajně v noci vrátil Dzeržinského bustu před Ljubljanku

Sté výročí VŘSR Putin sice oficiálně neslavil, ale uzurpoval si jej jako všechno kolem něho - bolševici a Jelcin dokonali rozvrat země, naštěstí přišel podpluk. KGB Putin a vrátil Rusku lesk osvědčenými metodami KGB, a

8.10.2019 v 21:21 | Karma článku: 16.67 | Přečteno: 425 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Pavel P. Kopecký

Chování starosty Novotného je znamením doby

Hrubostí a primitivismem proslulý starosta Novotný se stal suverénně nejznámějším reprezentantem opoziční ODS!

11.12.2019 v 12:02 | Karma článku: 12.81 | Přečteno: 94 | Diskuse

Jan Dvořák

Trikolóra chladnokrevně vytunelovala národní barvy

„Už, už to mám,“ hlásil ministr Zaorálek, když vstupoval do Hamáčkovy pracovny. Ten se na něho podíval poněkud překvapeně. “A co, jako?“

11.12.2019 v 10:11 | Karma článku: 12.95 | Přečteno: 407 | Diskuse

František Sentenský

Kupujeme si politickou stabilitu za vrtulníky stejně jako Slováci za stíhačky?

Posuďte sami. Jaký jiný důvod by nákup vrtulníků měl, když technicky jsou tyto vrtulníky nejen nejhorší, ale i nejpředraženější variantou! Bez ohledu na politiku. Dovolte mi podělit se o informace, které mi přistály na stole.

11.12.2019 v 8:29 | Karma článku: 31.08 | Přečteno: 701 | Diskuse

Jan Bartoň

ODS nejen topkovatí, hlavně blbne

Podle řady vyjádření čelných představitelů ODS počínaje předsedou strany a konče komunálními politiky, ODS se mění ve stranu s podivným programem. Voliči jí také nepřibývají a chřadne.

11.12.2019 v 8:21 | Karma článku: 35.66 | Přečteno: 1019 | Diskuse

Miroslav Gruner

Stín hanby padne i na paní Vitaskovou.

Ruleta osudu tomu asi chce, ze jmenovci významných osobností páchají občas skutky ulpívající na jejich štítě. Jsme malá země, tady těžko si toho nevšimnout.

11.12.2019 v 7:50 | Karma článku: 8.80 | Přečteno: 703 | Diskuse
Počet článků 998 Celková karma 15.30 Průměrná čtenost 1395

Mám doktorát z mezinárodního práva a zahraničněpolitické vztahy jsou mojí vášní. Motto pro můj blog : "Take away that pudding, it has no theme." Winston Churchill

email : kostlannova@email.cz

Najdete na iDNES.cz