Ruské tajné služby a jejich politická ruleta v Gruzii II

23. 09. 2008 6:30:02
V dubnu 2000 EŠ „zvítězil“ v dalších prez. volbách ( protikandidáty byli poslední gen. taj. KS Gruzie Džumber Patiašvili , kterému věřilo oněch 250.000 Gruzínců vyhnaných z Abcházie, že jedině on je dokáže repatriovat, a vůdce adžárských separatistů, řízený KGB/GRU , Aslan Abašidze) .

3 dny před volbami EŠ překvapivě navštívil Abašidzeho v Batumi a vyjednal s ním jistý obchod ( bylo co vyjednávat : statut bohaté Adžárie při tureckých hranicích ještě v ústavě nebyl definován, možná, že jí odpustil její vysoké odvody do stát. rozpočtu ). Jednání byla tajná, ale jisté je, že po této překvapivé návštěvě ani ne 18 hodin před otevřením volebních místností se Abašidze vzdal své kandidatury, ale neoznámil to v médiích, takže mnozí voliči v Adžárii pro něho hlasovali ... Hlasovací lístky byly sice neplatné, ale počítaly se ... Druhý den po volbách EŠ prohlásil, že za 66 % volební účasti dostal 80% hlasů, Patiašvili pouze 17% . ( Záhadou je, proč by měl EŠ dělat z Abašidzeho „ králotvůrce“ ,aby z toho mohl Abašidze vytlouci polit. kapitál, a proč by měl Abašidze pomáhat EŠ, kterého mnohokrát veřejně obvinil, že se jej pokoušel zavraždit ... )

Protože v této době byl EŠ finančně sponzorovaný výlučně z US zdrojů, přibral do vládního týmu i mladé prozápadní reformátory napojené na dlouhodobého předsedu parlamentu Zuraba Žvanija či býv. ministra spravedlnosti advokáta Michaila Saakašviliho, trojského koně US velvyslanectví v Tbilisi,

Tito mladí prozápadní reformátoři se však brzy svých vládních funkcí vzdali, údajně na protest proti tomu, že EŠ spoluvládl se šéfy gruzínské mafie,která mu pomáhala vyrovnávat ambice gruzínských bezpečnostních složek, ovlivňovaných ruskými ....Ve skutečnosti proto, že EŠ, starý muž ze staré školy, nechtěl nic přehánět, hlavně ne radikální reformy uskutečněné chirurgickým řezem přes noc ...

Přesto EŠ pomalu ale jistě směroval Gruzii pryč z „ oběžné dráhy“ kolem MOW .... A Putin, který jako šéf KGB/FSB „ pučem“ v Kremlu v srpnu 99 převzal moc, nikdy EŠ nezapomněl , že mu tento od samého počátku odmítl poskytnout pomoc v plánovaném podzimním tažení proti Čečensku . Protože již v té době (!) se Putin velmi snažil vyjednat si vojenskou a diplomatickou pomoc ze strany EŠ , který však důrazně odmítl nechat se do Putinových machinací proti Čečensku „zatáhnout „, ...

Poté, co Putin v květnu 99 „rozjel“ s ruským důstojníkem Šamilem Basajevem ( vojska ruského ministerstva vnitra nechala těžce vyzbrojené Basajevovy oddíly nerušeně přejet v 17 nákladních autech hranice ) „akci“ v Dagestánu,která měla zahájit v Rusku „ vlnu teroru čečenských islámistů „ , a jednak zviditelnit neznámého Putina „rázným zakročením a vyhnáním teroristů z Dagestánu“ , což se mu brilatně povedlo, třebaže když rus. armáda dorazila do Dagestánu, Basajevovi lidé byli po domluvě již dávno pryč, ale ruští velitelé líčili médiím „ těžké bitvy, které úspěšně vybojovali „ , a jednak nastolit v Rusku chaos a pocit ohrožení, aby měl Jelcin důvod nahradit slabocha Stěpašina silným mužem, který Rusko před čečenskými islámskými teroristy a jejich terorem proti ruským panelákům ochrání ... Tak se v srpnu 99 i stalo, a Putin přešel k další fázi svého plánu zviditelnění se dobytím rebelského Čečenska : v srpnu 99 Boris Jelcin na Putinovu žádost marně žádal Ševardnadzeho , aby ruské letouny mohly vést své akce proti Čečensku i z ruských základen v Gruzii ...

Přestože to EŠ neumožnil, Rusové během prvních měsíců Putinovy války v Čečensku 25x vtrhli do gruz. vzdušného prostoru, ale přiznali to pouze v jednom případě ....(Když si EŠ stěžoval v listopadu 01 na summitu SNS na narušování gruz. vzdušného prostoru ze strany MOW, Putin drze utrousil, „ a to ještě ruské letectvo nestřílelo „ .../civil.ge. 30.11.01 ) .

Již v prosinci 00 Putin v odvetu proti EŠ zavedl vízový styk s Gruzií , zatímco pro Abcházii zavedl nejen styk bezvízový, ale i ruské občanství pro každého, kdo jej chce – takovému modu operandi se přezdívá „Putinova pasová anexe“ ...

Putin supěl vztekem , že čečenští novináři v Gruzii pokračovali ve své „protiruské“ činnosti a zásobovali záp. tiskové agentury nezávislým zpravodajstvím z Čečenska v době, kdy Putin umožnil informovat o čečenském tažení pouze „prověřeným“ proputinovským ruským novinářům, aby negativní informace nepřipravily Putina o sympatie věřejnosti, jak tomu bylo za 1. války proti Čečensku 94-96,kdy veřejnost byla na straně Čečenců ... EŠ však Putinovi odpověděl, že Gruzie jen plní své závazky z mez. konvencí o postavení uprchlíků ... Brzy nato vypukla Pankiská a Kodorská krize, kdy se Putin musel držet hodně zkrátka, aby po dálnici ze Severní Osetie/SO s rus. tanky nedojel do nedaleké Tbilisi ...

Začalo to tím, že se veřejně provalila supertajná a delikátní gruz. operace „Převoz čečenských rebelů z údolí Pankisi do údolí Kodorského ...“ .

KODORSKÁ KRIZE (10/01)

MOW a Washington sváděly bitvu o orientaci Gruzie, a zatímco MOW používala brutální prostředky (vyprovokování etnických konfliktů a rozvrácení hospodářství ),kterými dostala EŠ na kolena a donutila jej ke vstupu do SNS (a teprve poté poskytla Tbilisi finanční pomoc ) , Washington režim EŠ učinil jedním z hlavním příjemců své „dolarové“ pomoci bez nejmenšího zaváhání , a EŠ, o kterém se Jelcinova MOW domnívala, že po „lekci“ s Abcházií bude držet „hubu a krok“ , s Washingtonem domluvil nejenom převratné strategické projekty (např. plynovod BTC) , ale když říjnu 01 vypukla gruz.-ruská kodorská krize , i vojenskou pomoc ( výcvik a vybavení gruz. armády , viz rozhovor gruz. diplomata Davida Soumbadze pro The Washington Post z 10.01) .

PANKISKÁ KRIZE 01

Pankiská soutěska , centrum pašování drog u čečenských hranic, je údolí, ve kterém našli za Putinova brutálního bombardování Grozného útočiště čečenští civilisté, protože v údolí Pankisi, 30 km dlouhého, 70 km od Tbilisi, žijí jejich etničtí příbuzní (etnikum Kisti), třebaže se s nimi do údolí Pankisi samozřejmě stáhli i někteří čečenští rebelové .Ale podle Putina sem přišli jen čečenští „teroristé“ ,kteří si zde vybudovali výcvikové tábory . V každém případě, někteří z těchto čeč. „rebelů“ sem přišli z pověření rus. tajných služeb, aby vyhrocovali zdejší složitou a nepřehlednou etnicko politickou situaci , která Putinovi poskytovala záminku k obviňování Gruzie z podpory mez. terorismu , kterým si připravoval půdu pro vpád do ní ... (Ruská média v této době hystericky obviňovala Gruzii,takže Putin prohlásil, že údolí Pankisi bude muset převzít pod kontrolu, aby přerušil zásobování čečenských ozbrojenců ...)

Již ve své první reakci na 11.9.01 Putin důrazně prohlásil, že „ rozpráší úkryty teroristů podél ruských hranic „ , avšak zatímco se Putin domníval, že po 11.9.01 získá od Washingtonu „zelenou“ pro „protiteroristické“ aktivity rus. armády, které by MOW umožnily znovu proniknout do jejích sfér zájmu, musel se místo toho potýkat s US přítomností v těchto tradičních sférách ruského vlivu, zejm. ve Střední Asii a v Gruzii .

Po 11.9.01 EŠ, místo aby ustoupil tlaku Putina, při své říjnové návštěvě 01 ve Washingtonu v rámci gruzínsko-amerického prohlášení o nulové toleranci vůči teroristům, poprvé připustil přítomnost „malého počtu“ čečenských ozbrojenců v Pankiské soutěsce, a „slíbil“ Washingtonu , že proti nim gruz. armáda „něco“ podnikne , a požádal Washington o voj. pomoc v rámci protiterostického boje ... Třebaže Washington s vojenskou pomocí bývalému prominentnímu komunistovi Ševardnadzemu váhal, Putin EŠ definitivně odepsal .

Aby EŠ uspokojil jak Putina tak Bushe Juniora, dal počátkem září 01 souhlas k výše zmíněné operaci , kdy čeč. rebelové byli převezeni v nákladních autech gruz. armády z údolí Pankisi do údolí Kodorského, aby se mohli přes Abcházii vrátit zpět do Čečenska , a všichni by byli spokojeni : EŠ, který vytrvale odmítal společnou gruz.-ruskou razii v údolí Pankisi, „přehozením „ nežádoucích čeč. rebelů přes hranice zpět do Ruska (do republik Karačejevo-Čerkeské a KabardinoBalkarské ) by si spokojeně „umyl ruce“ , a čečenští velitelé by byli rovněž spokojeni, protože na návrat celou dobu čekali ( ale potřebovali k němu souhlas Tbilisi s jejich volným průchodem přes gruz. území do Abcházie, což se stalo) .

KODORSKÁ KRIZE (10/01)

Jenže čečenští a arab. ozbrojenci neprošli abcházskou Kodorskou soutěskou ,která jediná zůstala z Abcházie pod gruzínskou kontrolou, nepozorovaně, jak měli projít, ale vojska rus. ministerstva vnitra je v posilách čekala při rus. hranicích a nedovolila jim přejít (akce nebyla tak superutajená, věděli o ní gruz. celníci, kteří byli informováni, aby vozy nechali projet, poté vozy a jejich osádku viděli vesničané ) . Čečenci a arab. džihádisté se tak ocitli v pasti Kodorského údolí ... Při bojích, kdy vesnice v údolí byly bombardovány z vrtulníků a stíhaček (Tbilisi z bombardování obvinila MOW, Putin obvinil Tbilisi) , byl 8.10.01 sestřelen vrtulník mez. pozorovatelů z OSN (zahynula posádka + osm lidí ), abcházská vláda okamžitě ze sestřelení obvinila Čečence, jejichž další osud je neznámý ... Za akci nesl odpovědnost gruz. ministr vnitra Kaša Targamadze . Kodorské údolí v té době více než Tbilisi kontrolovali od gruz.porážky v abcházské válce gruz. extrémisté, kteří slibovali znovudobytí Abcházie ...

Putin, navzdory protestům Tbilisi a Washingtonu, bombardoval v listopadu 01 a v únoru 02 v odvetu za to, že se EŠ obrátil se žádostí o voj. pomoc na Washington,také oblast Pankiské soutěsky, třebaže zde po odvozu čeč. a arab. ozbrojenců zůstali jen civilisté ... (PANKISKÁ KRIZE 11/01)

(Tbilisi až v lednu 03 připustila, že v údolí mělo základny kolem 700 čeč. rebelů, přičemž mezi nimi byli skutečně i velitelé , které chtěl Putin vydat , a to Ruslan(Hamzat) Gelajev, Doka Omarov(Hasanov), Husejn Jezebajev , a velitel s přezdívkou Batˇa /Krátký (Putin v žádosti o extradici ze srpna 02 žádal vydání celkem 13 čeč. velitelů ), a stovka Arabů, vedených Amdžetem, alias abú Hapsi, hledaným Interpolem, napojeným na al-Kajdu ,která jeho akce financovala.

Spolu s džihádisty zde působili i wahhábističtí „politruci“/Spiritual Fathers , odpovědni za zakládání náb. škol v této oblasti a za výuku arabštiny v nich .)

I gruzínské veřejné mínění se obávalo , že EŠ nakonec silnému tlaku ze strany Putina, kterému významně nahrálo 11.9.01, ustoupí ... KODORSKÁ KRIZE A JEJÍ NÁSLEDKY

Gruz. parlament přesto postoj EŠ vůči Putinovi pokládal za „měkký“ , a poslanci požadovali odhlasovat rezoluci žádající stažení všech ruských vojsk z Gruzie, a odchod Gruzie ze SNS, což požadovali dokonce i gruzínští socialisté, obvykle ve svých postojích proruští ...

V říjnu 01 opozice ,vedená Saakašvilim,požadovala odstoupení EŠ, který odstavil téměř všechny ministry své vlády, včetně ministra vnitra Targamadzeho. (Hlavní příčinou masových demonstrací z října 01 však byly snahy policie o likvidaci oblíbeného TV kanálu Rustavi 2 ).

V prosinci 01 Donald Rumsfeld, US ministr obrany, navštívil Tbilisi, a v únoru 02 byli do Gruzie na pomoc gruzínské armádě v rámci programu GTEP/Georgia Train-and-Equip Porogramme (s účinností od 1.3.02) vysláni US vojenští poradci ... Oficiálně však US voj. chargé d ́affaires v Tbilisi, Philip Remler, tvrdil, že voj. poradci byli gruzínské armádě poskytnuti, aby gruz. armádě pomohli vyhnat „ teroristy napojené na al-Kajdu v Pankiské soutěsce „ , de facto však Washington nechtěl, aby v Pankiské soutěsce vojensky zasáhl Putin, a proto musel slabé gruz. armádě poskytnout technologii a know-how ...

Když US tisk poprvé 27.2.02 referoval o US voj. poradcích odjíždějících do Tbilisi, Putin nevzrušeně prohlásil, že „ v tom nespatřuje žádnou tragédii – US vojáci jsou již ve Střední Asii, proč by nemohli být i v Gruzii ... „ uvedl Putin.

Putinův ministr zahraničí Sergej Ivanov však projevil méně nadhledu a rozhodnutí Washingtonu tvrdě zkritizoval . Ale i např. známý liberál Boris Němcov se v ruské dumě rozčiloval, proč by měli být v Gruzii US vojáci, když v Gruzii nežijí žádní US občané, zato v ní žije spousta ruských občanů ... „ Na závěr svého projevu v dumě Boris Němcov prohlásil, že „ EŠ je naprostý kretén, když vojensky spolupracuje s Washingtonem ... „Vnuk Stalinova ministra zahraničí Vjačeslava Molotova , významný komentátor Vjačeslav Nikonov, prez. soukromé nadace Politika ,nazval Ševardnadzeho „ bezkonkurenčním provokatérem“ ...

Ruská duma celé týdny zvažovala, zda má v odvetu za vyslání US voj. poradců do Tbilisi diplomaticky uznat Abcházii za nezávislý stát ...

Důvodem, proč Putina tato US voj. pomoc Gruzii nevyvedla z míry, bylo asi to, že šlo čistě o symbolickou pomoc , která ani nemohla nastolit „pořádek“ v Pankiské soutěsce, natož ohrozit Rusko ( Bush na tuto misi věnoval pouze 64 mi. dolarů),

Jak opět Putin dodržel slovo :

Na jaře 02 se Putin a EŠ dohodli na zprovoznění železnice z Gruzie do Ruska, která vede přes abcházské území za podmínky současné repatriace uprchlíků do Abcházie ( mj. vysávají gruz. státní pokladnu, která byla z 50% odkázána na finanční pomoc MMF a Světové banky ): repatriace se nekonala a Putin železnici jednostranně zprovoznil na ruské straně , takže přes ekonom. blokádu Abcházie , na trati Suchumi – Moskva se vesele jezdí ...

Přerušením železniční dopravy mezi Ruskem a Gruzií byla poškozena především Arménie,která přišla o přímé železniční spojení s Ruskem .

Na summitu NATO v Praze 02 EŠ poprvé otevřeně přiznal zájem Gruzie o vstup do NATO ...

18.6.02 byl v centru Tbilisi unesen britský obchodník Peter Shaw (57), který v Tbilisi šest let šéfoval pobočce banky Agrobusiness Bank, dva dny před svým definitivním návratem do Británie . Před ním bylo uneseno již několik západ. obchodníků , pravděpodobná „dílo“ ruské FSB , provedené ve spolupráci s jejími kontakty v gruz. policii ...

V srpnu 02 EŠ podepsal v LON dohodu o výstavbě „protiruského“ Anglosasy financovaného ropovodu Baku-Tbilisi- Ceyhan ... (Také Arménie, k ruskému zděšení, se snažila „diverzifikovat“ svoji závislost na Rusku a vyjednávala s Teheránem projekt plynovodu a tunelu, který by obě země spojil .... )

23.8.02 tři ruské letouny bombardovaly gruz. vesnice v Pankiské soutěsce, a zabili jednoho gruz. civilistu a sedm zranili . Třebaže pozorovatelé KBSE ruské bombardování potvrdili, Putin jej s úsměvem popřel a jeho ministr obrany Sergej Ivanov, který od července Gruzii hrozil „přímým ruským voj. zásahem“ , dokonce cynicky uvedl, že „ si Gruzínci své vesnice bombardovali sami, aby vyhnali čečenské ozbrojence ... „

Cynismus o to větší, že ruské letouny gruz. vesnice v Pankiské soutěsce již několikrát od Putinova nástupu k moci bombardovaly, a jen za měsíc červenec 02 gruz. vzdušný prostor rus. bombardéry narušily pětkrát ...

Aby Tbilisi obrousila hlavní argument MOW , gruz. bezpečnostní síly zahájily 25.8.02 razii v Pankiské soutěsce,při které několik desítek čečenských ozbrojenců zatkly, obvinily je z nelegálního překročení gruz. hranic , několik z nich vydaly ruským úřadům, a zavedly zde několik vojenských kontrolních stanovištˇ ... (vlivný US „mozkový trust“ STRATFOR však poznamenal,že gruz. bezpečnostní složky by se v Pankiské soutěsce neměly aktivně projevovat , naopak, měly by usilovat o podporu, alespoň pasívní, zdejších etnicky různorodých obyvatel, viz Stratfor :The Global Intelligence Report z 29.8.02) .

V červenci a v srpnu 02 ruští výsadkáři z „mírových sil „ v Abcházii terorizovali zdejší gruz. vesnice, 8.8.02 se ruští vyjednavači nedostavili k jednání o uzavření smlouvy o spolupráci s Gruzií, a 22.8.02 rus. generálmajor Vasilij Prizemlin porušil mezinárodně stanovené hranice svých „mírových sil“ v Jižní Osetii a vyslal své „mírové“ jednotky, aby vybudovaly zákopy a kontrolní stanoviště na gruzínském území ... ( viz ISCIP vol.13 ). Ve všech těchto případech Kreml odmítl za tyto incidenty odpovědnost ...

Vojenská příloha listu Nězavisimaja Gazeta z 30.8.02 dokonce tvrdila, že Washington chystá invazi do Čečenska ...

Je pravděpodobné, že Putin chtěl gruz. armádu vyprovokovat do konfliktu s ruskou již v létě 02 ,a rozmělnit její síly tím, že vyvolával konflikty ve třech místech – v Pankiské soutěsce (v zimě jsou horské průsmyky do Čečenska zavalené sněhem ) , v Abcházii a v Jižní Osetii ...

V srpnu 02 se Gruzii snažil ekonomicky ovládnout ruský gigant ITERA, v té době hlavní dodavatel zemního plynu Gruzii,ale Tbilisi nakonec smlouvu v původním Rusy navrhovaném znění nepodepsala , protože na nebezpečné právní skuliny v jejím textu mj. upozornil šéf parlamentního rozpočtového výboru Roman Gotsiridze, a vystoupil proti ní i nezávislý expert Sandro Tvaltčrelidze . Nebezpečná byla smlouva o to více, že ITERA již v minulosti přerušovala dodávky zemního plynu uprostřed zimy Gruzii, když se Gruzie Kremlu znelíbila ...

9.10.02 proruská orientalistka a filoložka Irina Sarišvili-Čanturia ((40/02), mluvčí Ševardnadzeho koalice , oznámila, že ministerstvu pro národní bezpečnost předala materiály, které dokazují, že Nina Burdžanadze z rodiny stranických prominentů, a Zurab Žvanja ,původně aktivista Strany zelených (kteří v této době útočili na EŠ) , udržují kontakty s ruskými tajnými službami, protože si pravidelně telefonovali s bývalým šéfem KGB v Gruzii,uprchlým do MOW, Igorem Guiorgadzem ...

Prozápadní aktivistka Nina Burdžanadze požádala Čanturiovou, aby tyto průkazní materiály okamžitě zveřejnila ...

Zurab Žvanija, bývalá pravá ruka EŠ a dlouholetý předseda parlamentu, byl záp. polit. analytiky považován za nástupce EŠ. Sám Žvanija se netajil, že chce v roce 05, s odchodem EŠ, na prezidenta kandidovat.

V roce 01 odstoupil z funkce předsedy parlamentu a funkci předal své spojenkyni Nině Burdžanadzeové, ale v květnu 02 se mu nepodařilo stát se předsedou vládní strany Svaz občanů Gruzie,která zůstala loajální Ševardnadzemu,který ji založil. Tato vládní strana se na podzim roku 01,když se EŠ vzdal jejího předsednictví, rozdělila na stoupence EŠ ( v čele s guvernérem oblasti Kemo Kvartli Levanem Mamladzem) a stoupence Žvaniji a „jeho“ reformátorů , se kterými se EŠ neustále hádal.

Žvanija a „jeho“ reformátoři chtěli Ševardnadzeho stranu ovládnout, zmocnit se jejích aktiv a prohlásit ji za opoziční ... Avšak Žvanija a reformátoři dostali úder ze strany tbiliského obvodního soudu, který jim zakázal, aby pod hlavičkou strany EŠ kandidovali v daném obvodě, kterýžto zákaz potvrdil i Nejvyšší soud .

Žvanija a jeho spojenci (Burdžanadzeová) se nejprve uchýlili do lůna Křestˇansko-konzervativní strany, a poté založili vlastní stranu Sjednocení Demokraté, která pro obecní volby 02 vstoupila do koalice se stranou bývalého ministra spravedlnosti MS a zvítězila nad prezidentovou koalicí Za novou Gruzii, nicméně Sjednocení Demokraté Žvaniji a Burdžanadzeové byli totálně převálcováni Saakašvilovcemi a ztratili předsednictví ve všech parlam.výborech, takže polit. komentátoři tyto volby nazývali „polit. pohřbem“ Žvaniji ...

Saakašvili a jeho strana Národní hnutí za reformy získal popularitu pro svá radikálně populistická hesla, např. navrhl zákon, který navrhoval konfiskovat veškerý nelegálně získaný majetek, přičemž důkazní břemeno nechával na obžalovaném ...

V té době soupeřily o moc tyto hlavní polit. síly :a) proruský Aslan Abašidze z Adžárie a jeho Obroda, „ dosazený“ a sponzorovaný Putinemb) protiruští reformisté (Saakašvili a Žvanija, vůči sobě konkurenti),kteří svoji polit. kariéru začali ve vládě EŠ, ale poté z vlády , na protest proti pomalému tempu reforem,vystoupili (na rozdíl od Žvaniji, kterého si EŠ „hýčkal“ jako svého nástupce, dokud jej Žvanija nezačal kritizovat, MS přítelem EŠ nikdy nebyl ... ) c) proruská strana oligarchů Nová práva, založena rus. tajnými službami , a vedená poslancemi milionáři Davidem Gamkrelidzem, zakladatelem největší pojištˇovny v zemi Aldagi, Levanem Gočečiladzem (39/02), obchodníkem s vínem ,který koupil Pernod Ricard, a MziouTortladzeovou, sestrou agenta GRU ,miliardáře Badriho Patarkatšviliho ...Tato strana se vehementně stavěla proti „protiruské“ politice Žvaniji a MS,a chtěla s Putinem „navázat přátelské „ vztahy ...d) sociálnědemokratická Strana práce Šalvy Natelašviliho,nejdříve podporovala neutralitu Gruzie, dnes její vstup do NATO ...e) Strana pracujících (labouristé)f) monarchistická Tradicionalistická strana vedená Akakym Assatianim

O obnovení konstituční monarchie usiluje i gruz. ortodoxní církev. Dynastie Bagrationů vládla až do roku 1801., a její četné větve přežily. Jako následníci přicházejí v úvahu Jorge Bagration (63), žijící ve Španělsku, a Nuzgar Bagration, ředitel divadla Tumanšvili v Tbilisi ...

EŠ V PASTI MEZI PUTINEM A BUSHEM

V březnu 03 US vojska vpadla do Iráku ...V dubnu 03 se začal stavět „ protiruský“ ropovod financovaný převážně Anglosasy ...

Všechny jihokavkazské volby se podle mez. pozorovatelů vyznačovaly okatými podvody („řízené“ hlasování příslušníků ozbrojených sil , manipulace s konečnými výsledky ), ale Washington a EU brzy s novými režimy navázaly „přátelské“ vztahy, o to více, že si Putin učinil svojí prioritou tuto oblast znovu ovládnout.:

Ve dnech 6.-7. 4. 03 se Putin sešel s EŠ , aby „vyřešili „ abcházskou otázku , kterou sice nevyřešili, ale EŠ tímto setkáním světu potvrdil, že klíčovou roli v této oblasti hraje MOW, nikoliv OSN ... EŠ na jaře 03 uzavřel smlouvu s Gazpromem (komentoval to slovy :“ Lepší se sblížit s Ruskem , než zůstat v zimě ve tmě a bez tepla ... „ ) s tím, že Alexej Miller slíbil „dobré „ ceny a rekonstrukci dosavadních starých plynovodů ...“ Washington to ale považoval za ránu pod pás anglosaskému plynovodu BTE, rostoucí monopol Gazpromu v kavkazské oblasti odsoudil Steve Mann, na US ministerstvu zahraničí odpovědný za oblast Kaspického moře ... ( Rentabilita anglosaského ropovodu BTC spočívala nejen na ázerbájdžánské, ale i kazachstánské ropě , jehož mohutná ložiska na polích Kašagan byla objevena v roce 2000, ale o kazachstánskou ropu usiloval i Putin a Čína , nakupuje ji i Teherán ... ) .

Putin s EŠ projednával i účast Gruzie na zóně volného obchodu, znovu se dohodli na repatriaci gruzínských uprchlíků, zejm. do oblasti Gali (opět se repatriace nekonala ) , na modernizaci vodní elektrárny na řece Inguri a na obnovení železničního spojení ze Soči do Suchumi ...

US ministertsvo zahraničí varovalo Tbilisi, že se svojí chronickou katastrofickou finanční situací by se mohla brzy dostat z klasifikace „ rozvojová“ země ,dostávající pomoc od Washingtonu, do klasifikace „ zkrachovalý „ stát bez nároků na fin.pomoc z US fondů ...

MMF v září 03 pozastavil půjčky Tbilisi, protože neplnila jeho podmínky ( spíše EŠ si svými „summity“ s Putinem nadělal ve Washingtonu problémy, navíc US senátoři, např. John McCain žádali EŠ, aby umožnil „demokratické“ volby změnou složení volební komise ,aby opoziční strany měly více šancí ), a současně Pařížský věřitelský klub odmítl jednat o odložení splátek gruzínského dluhu ... ((EŠ v lednu 01 řešil gruz.-ruské finanční pohledávky, kdy EŠ, aby dostal půjčku od MMF ve výši 141 mil. dolarů (MMF chtěl záruky, že Tbilisi nepoužije tyto peníze na splácení svých zahran. dluhů ) , a aby mu Putin umožnil přerozvrhnout splátky gruz. dluhu, prosazoval nulovou opci, kdy by se obě strany zřekly vzájemných pohledávek.

Opozice namítala, že se EŠ pro 141 mil. dolarů chce zřeknout dvou mld dolarů pohledávek ( MOW dlužila Gruzii dvě miliardy dolarů, Tbilisi dlužila MOW jen 158 miliónů dolarů, ale Putin chtěl, aby EŠ dluh splatil okamžitě, ledaže by se obě strany zřekly vzáj. pohledávek, jinak v lednu 01 hrozil přerušením dodávek rus. plynu ... ) .

Předseda Národnědemokratické aliance Ivlian Chandrava prohlásil,“ at ˇ si těch 158 mil. dolarů na to, aby jeho vláda,kterou přivedl k bankrotu, přežila zimu, EŠ vybere z kapes svých zámožných příbuzných ... „ (Rostoucí bohatství Ševardnadzeho rodiny bilo do očí : jeho žena byla šéfredaktorkou nejvýznamnějších gruz. novin, dcera byla ředitelkou TV studia, a její manžel za peníze Washingtonu založil jednu z největších gruz. telekomunikačních firem ...)

Také Ukrajina, která v této době rovněž řešila vzájemný rusko-ukraj. dluh, nechtěla, aby EŠ přistoupil na nulovou opci, dokud Kyjev nevyřeší s Kremlem svoje finanční spory. Také postrkovala Tbilisi, aby na Putinovi uplatňovala nárok na svoji část černomořské flotty ...

11.9.03 se konaly voj. manévry NATO v Gruzii na bývalé ruské základně Vaziani v rámci programu Partnerství pro mír . Avšak zatímco EŠ oznámil, že oba voj. programy ve spolupráci s Washingtonem budou pokračovat, dokud se Gruzie nepřipojí k NATO,Washington prohlásil,,že o smyslu jejich pokračování se bude vypracovávat studie každý měsíc ...

EŠ postavil do čela svého vládního bloku Za novou Gruzii exilovaného předsedu Nejvyšší rady Abcházie, a bývalého gruz . velvyslance v Rusku Važu Lordkipanidze a Tamaze Nadareišviliho (příslušníci této strany se rekrutovali ze Svazu gruz. občanů , který dominoval gruz. parlamentu od 92 ) .

BOJ RUSKÉ A US AMBASÁDY O RÉŽII SVRŽENÍ EŠ

Ve volbách přijely EŠ podpořit býv. US ministr zahraničí James Baker ,senátor John McCain , gen. John Šalikašvili (za Clintona v Radě nár. bezpečnosti ) a Strobe Talbott, nám. ministra zahran. za Clintona a novinář spjatý s čas. Time Magazine , všichni přímo zainteresovaní na stavbě ropovodu BTC ... Washington usiloval o voj. spolupráci Gruzie a Ázerbájdžánu s Tureckem, aby tento blok vyvažoval vliv bloku MOW-Arménie-Teherán ...

Rozsah volebních machinací v Gruzii v parlamentních volbách z 2.11.03, které stranu Ševardnadzeho umístily na první místo (že by i Ševardnadzemu Putin zapůjčil Gleba Pavlovského ?) , a hned na druhé proruskou Obrozenou stranu Aslana Abašidze , dovedly opozici,vedenou Michailem Saakašvilim (manželka Sandra Roelofsová pochází z Nizozemí,má 2 syny, jeho tec byl známým lékařem v Tbilisi,matka VŠ profesorkou,otec však jeho matku opustil jako těhotnou) , který se prohlásil za vítěze podle výsledku zveřejněných mez. instituty, k denodenním demonstracím v tak masovém měřítku, že většina Ševardnadzeho přívrženců rychle přeběhla do tábora opozice, a Š. se brzy ocitl jako kůl v plotě ...

Když demonstranté vtrhli s růžemi v ruce (gruz. růžová revoluce, další Sorosova barevná rev. se konala v 11/04 na Ukrajině, tentokrát „oranžová“) do parlamentu, stovky policistů umístěné uvnitř budovy pro Ševardnadzeho nehnuly ani prstem ... Jednota opozice a na postsovětské poměry značná svoboda tisku vyburcovaly veřejnost proti EŠ, který se dlouho,ale neúspěšně pokoušel hlavní nezávislý informační kanál umlčet ...

Ševardnadze (75) ,který po 30 let dominoval gruzínské politice, nedokončil ani svůj projev a se svou ochrankou prchl z budovy do své nedaleké rezidence ... Poté vyhlásil vyjímečný stav, ale elitní armádní jednotky a milice ,za Ševardnadzeho vlády v Rusku vycvičené, odmítly proti demonstrantům zasáhnout ...

23. listopadu 03 se Ševardnadze sešel s Saakašvilim (32) a Žvaniou,svým dřívějším spojencem, k vyjednávání za překvapivé přítomnosti ruského ministra zahraničí Igora Ivanova (okolnosti jeho cesty do Tbilisi a úloha, kterou sehrál, nejsou ještě zcela vysvětleny ) , který schůzku zprostředkoval (po dohodě s Aslanem Abašidze z Adžárie, který proti MS podporoval Ševardnadzeho) ...

Po tomto krátkém jednání, na kterém si vyjednal beztrestnost pro sebe a svoji rodinu, EŠ. oznámil svou rezignaci ( také US ministr zahraničí Colin Powell, jehož ministerstvo Saakašviliho kampaň rovněž financovalo, na EŠ požadoval, aby odstoupil ) , načež Igor Ivanov odletěl do Adžárie za Abašidzem, údajně do Adžárie odletěl podle vlastních slov na přání EŠ ...

Zahraniční političtí komentátoři zdůrazňovali podobnosti s odstoupením Slobodana Miloševiče , kterého k odstoupení také přiměly masové demonstrace, navíc Sorosův Institut pro otevřenou společnost zprostředkoval kontakty mezi gruzínskou opozicí a předáky, kteří svrhli Miloševiče , takže Saakašvili a spol. odjeli na jaře 03 do Bělehradu na kurz Soroseho nadace s názvem „ Mírové prostředky jako metoda boje „ v bělehradském Center for Nonviolent Resistance , kterým prošli i odpůrci Miloševiče z hnutí Otpor .

Scénář byl stejný, protože CIA začala s oblibou používat schéma, ve kterém hlavní úlohu hrály mez. nevládní organizace, Washingtonem sponzorované ( mj. Soroseho Open Society Georgia Foundation, Freedom House,kterému šéfoval býv. řed. CIA James Woolsey,dále National Endowment for Democracy, sponzorovaná US Kongresem a vytvořená Reaganem, aby soukromě dělala to, co CIA,tj. osnovala puče v nepřátelských zemích ) za jejího diskrétního vedení (viz Wall Street Journal z 24.11.03 ). US miliardář madˇarského původu Soros , který spolu s US ministerstvem zahraničí fiancuje Human Rights Watch, se již mj. významně angažoval v Číně , za studentských demonstrací na nám. Tiananmen, čínským komunistickým režimem utopených v krvi .

US ministerstvo zahraničí sponzorovalo Saakašviliho Georgia Liberty Institute.

Puč proti EŠ režíroval US velvyslanec v Tbilisi Richard Miles, alias expert CIA, který byl do Tbilisi převeden poté, co úspěšně dirigoval svržení Miloševiče ( v médiích vyšla v roce 03 fotka , na které pózuje na gruz.ruských hranicích vedle gruz. voj. činitele„ ) .

Německá vláda nabídla EŠ, jako jednomu z hlavních postav reunifikace Německa, polit. azyl, ten ale s díky odmítl s tím, že z Gruzie neodejde . Saakašvili prohlásil, že na konci své kariéry byl EŠ jen agresívním a zkorumpovaným politikem ,jehož manželka a děti bohatly na korupci ...

MS (35) ihned rozjel program proti korupci, a protože podle něho hlavní mafiánskou organizací byla především Ševardnadzeho vláda, začal se zatčením všech ministrů (zatčen byl i zetˇEŠ , podnikatel Gia Džochtaberidze , vlastník telefonní spiolečnosti Magti-GSM , když se chystal odletět z Tbilisi do PAR, a obviněn z neplacení daní aj. podvodů, ale dceři EŠ bylo dovoleno, aby jej vykoupila zaplacením kauce v částce 15,5 mil. dolarů ) a čistkami v řadách policie . V podstatě všem ministrů bylo umožněno „vykoupit se“ zaplacením mnohamiliónových kaucí v dolarech, které poté byly údajně použity k vyplácení mezd a důchodů ...

Nicméně nejtvrdším oříškem byla likvidace organizovaných zločineckých gangů , kteří podle MS měly více než všichni ministři dohromady rozhodující vliv ve stínové ekonomice,která tvořila 60% státní ekonomiky (tak jako ve všech postsov. republikách) ... Zatčen byl i předseda gruz. fotbalového svazu . „Mírová výměna“ Ševardnadzeho byla pro Putina , který Saakašviliho nazýval „Che Guevarrou“ postsovětského prostoru, nepříjemným překvapením ... Saakašvili celé měsíce musel uklidňovat prezidenty sousedních zemí ,hraničících s Gruzií, kteří se na něho také dívali s krajní nedůvěrou ... RUSKÉ ZÁKLADNY V GRUZII

V Gruzii však zůstaly čtyři ruské vojenské základny ,Dvě z nich ( letecké základny abcházská Gudauta a Vaziani u Tbilisi ) měly být podle smlouvy s Gruzií ,kterou Jelcin neochotně podepsal na summitu KBSE v Istanbulu 99, uzavřené v roce 01, což Putin k tomuto datu neučinil, ale rus. vojska z nich postupně přesto odešla , alespoň z Vaziani zcela určitě .

Gruz. parlament přijal 10.března 05 rezoluci ve formě ultimáta , podle které měl Kreml poslední dvě základny v Batumi a Akhalkalaki, které pro MOW ztratily význam, když přišly o leteckou ochranu ze základny Vaziani u Tbilisi, ze které se Rusové již stáhli (stažení z let. základny Gudauti v Abcházii nešlo ověřit ) , uzavřít do 1. ledna 06 , jinak že je prohlásí za nelegální , ale 30.5.05 Putin podepsal s Tbilisi novou smlouvu o jejich likvidaci do léta roku 08 (tento závazek potvrdil rus. ministr obrany Sergej Ivanov v říjnu 06) .

Podle NATO Aktuál v prosinci 06 MOW vyklidila základnu u Tbilisi, základnu vAchalkalaki MOW vyklidila do prosince 07,o abcházské základně v Gudautě Putin v roce 06 tvrdil, že již „neexistuje“ , ale ověření této informace nedovolil, základnu v adžárské Batumi měla MOW vyklidit do léta 08 ...

Protože do základen v Batumi a Achalkalaki nevede ani železnice , byly tyto dvě základny de facto odříznuty od logistiky ...

Likvidace rus. základny v Achalkalaki v oblasti Samtskhe –Džavakheti znepokojila zdejší 100.000 arménskou komunitu, která jednak nacházela na základně práci, a jednak přítomnost Rusů vnímala jako ochranu před NATO a jeho členem Tureckem .

Rusové se tak po 200 letech z Gruzie na okamžik stáhli ...

Avšak převod 2.000 rus. vojáků a velkého množství tanků a jiné bojové techniky (těžkého dělostřelectva, boj. vrtulníků ,protilet.systémů) do rus. základen v Arménii, podstatě naruší poměr sil v této oblasti v neprospěch Ázerbájdžánu .

Ázerb. prez. Ilham Alijev prohlásil, že Ázerbájdžán bude muset kvůli tomu zvýšit svůj voj. rozpočet o 70% ... ( Vysoce postavený voj. analytik anonymně uvedl, že v případě obnovení bojů mezi Baku a Jerevanem , by Tbilisi zůstalo přísně neutrální a neumožnilo by MOW přesunout posily na pomoc Arménii ... )

Proto Putin, mj., potřeboval konflikt s Gruzií , aby měl záminku z Gruzie vojensky neodejít. O to více, že Gruzie tvořila páteř rus. protileteckého systému v této oblasti , a v roce 03 Putin rus. let. základny v Gruzii ještě posílil raketami, které měly Rusko chránit před případným odpálením raket proti Rusku z Íránu .. Taktéž, o to více, že na Saakašvilim marně vymáhá písemný slib, že na svém území nebude mít voj. základny třetích států ...

Putin v listopadu 03 povolal do MOW „na poradu“ satrapy všech třech proruských seoparatistických enkláv v Gruzii – po této „poradě“ jihoosetinský „prezident“ Eduard Kokojti prohlásil, že všechny tři „republiky“ chtějí vstoupit do Ruské federace ...

Počátkem prosince 03 přijel do Tbilisi Donald Rumsfeld, aby vyjádřil podporu nové vládě , a současně vyzval MOW, aby stáhla všechny své jednotky z Gruzie (aby G. mohla do NATO ) ...

Ruský ministr obrany Rumsfeldovi vzkázal, že odchod jednotek z Gruzie bude aktuální až tak za 17-11 let , a gen. Balujevskij, muž číslo dvě v ruské armádě, dodal, že „jestliže si Gruzie přeje odchod rus. jednotek, bude muset zaplatit náklady za jejich přemístění a náklady na jejich ubytování v Rusku „ ....

25.12.03 přijela do MOW prozatímní úřadující prezidentka Gruzie Nina Burdžanadze (předsedkyně parlamentu od 01-08,z prominentní komun. rodiny,2x výkonnou prezidentkou) a musela čelit obviněním, že puč proti EŠ připravila CIA za sponzoringu Sorose . Významný proputinovský politolog Sergej Markov ( budoucí řed. Institutu polit. studií , založený býv. pluk. GRU) ,se jí na tiskové konferenci pobouřeně otázal :“ A co ruští vojáci dělají špatného ? Chrání práva a svobody ruských občanů ... Jelcin byl na summitu v Istanbulu již nemohoucím nemocným člověkem, na kterém tento podpis ostatní vynutili ... „

Nina B,. mu odpověděla :“ A proč tedy vy osobně kritizujete rozmístění US vojsk ve Střední Asii , považujete-li cizí základny na území jiných států za pozitivní věc ?“ A gruz. ministr zahraničí Tedo Džaparidze,který byl osm let gruz. velvyslancem ve Washingtonu, rovněž schůzce přítomný, dodal :“ Rusko si bude muset vybrat – budˇ bude mít v Gruzii tanky nebo banky ... „

Mluvčí Kremlu ( a budoucí poradce Putina pro Čečensko) Sergej Jastržembskij rozlíceně Gruzii obvinil, že je „ vstupní bránou teroristů do Čečenska „ , a na tiskové konferenci předložil tři pasy „mrtvých“ teroristů , tří Turků, jednoho Němce a jednoho Alžířana, „kteří všichni dostali gruzínské vízum ... „ Protože dobří přátelé si všechno řeknou , Colin Powell během své dvoudenní návštěvy v MOW 26.1. 04, upřímně Putinovi řekl, co si myslí o ruském státě ...

Byla to nejostřejší kritika od vysokého US činitele od 11.9.01,kdy obě země začaly spolupracovat na boji proti mez. „ terorismu“ ... Učinil narážky na zatčení Michaila Chodorkovského, na nedemokratické parlamentní volby ze 7.12.03 a napadl chování Putina vůči Čečensku,Gruzii a Moldávii :“ Klíčové aspekty občanské společnosti, jako např. svoboda tisku a rozvoj polit. stran ještě nedosáhly stabilní a nezávislé povahy, a ruský demokratický systém ještě nenalezl rovnováhu mezi mocí zákonodárnou,výkonnou a soudní „ prohlásil Colin Powell pro list Izvěstija , zatímco franc. ministr zahraničí Dominique de Villepin o tři dny dříve , v rámci protiamerické koalice tvrdil, že „ nové století bylo zahájeno dvojí významnou událostí – vítězstvím demokracie v Rusku a renesancí Ruska ... „

Colin Powell poté odletěl na inauguraci Saakašviliho do Tbilisi, kde v parlamentu prohlásil, že přítomnost ruských jednotek v Gruzii porušuje závazky, které na sebe MOW vzala 1999 v Istanbulu ... ( několik dní před příjezdem CP nově zvolený předseda zahranič. výboru ruské dumy Konstantin Kosačev, člen vládní strany Sjednocené Rusko, zase pronesl, že „ pevně doufá, že návštěva CP vnese jasno do budoucnosti US základen v Uzbekistánuu a Kirgizstánu, které zde Američané zřídili pod záminkou boje proti terorismu, protože když US mise v Afghánistánu skončila, jsou již neopodstatněné, „ , pronesl KK .)

Reakce Putina na kritiku ze strany Colina Powella byla opět jedinečná :“ Rusko-americké vztahy jsou natolik stabilní, že několik „taktických „ odlišností je nerozhází ... „

4. 1. 04 se gruzínským prezidentem stal Michail Saakašvili (MS),, a 25.1.04 oficiálně převzal funkci od zastupující „úřední“ hlavy státu Niny Buržanadze.

Jeho první zahraniční cesta vedla do MOW, V této době byl ochoten k ústupkům vůči MOW, ale Putin jeho návrh na „přátelství“ odmítl .

Když se zahraniční novináři MS zeptali, co si myslí o Putinovi, odpověděl :„Putin je pragmatik a udělal na mne velký dojem, ale jsou některé věci,se kterými nemohu souhlasit – především nesouhlasím s jeho názorem, že je velkou tragédií pro lidstvo, že se rozpadl SU ... „

MS obnovil funkci premiéra , stal se jím Zurab Žvanija, poradcem pro otázky nár. bezpečnosti se stal Vano Merabišvili, Irakli Okruašvili se stal gen. prokurátorem, klíčovou osobou v antikorupční kampani,později ministrem obrany (kterého si MOW vybrala jako svého protikandidáta MS) ... Gia Baramidze zůstal ministrem vnitra, Nina Burdžanadze zůstala předsedkyní parlamentu .Ministryní zahraničí (po dohodě se Chirakem) se stala bývalá francouzská velvyslankyně v Tbilisi, gruzínského původu, Salome Zurabašvili ( do 10/05 , kdy se spolčila proti MS s proruským milionářem Gačečiladzem ) ...

S MOW byla v roce 04 podepsána obchodní dohoda podle které se mělo ruské zboží do Gruzie dovážet jen přes oficiální gruzínské celnice v Abcházii a Jižní Osetii,protože MOW obchodovala přímo s těmito gruz. provinciemi z důvodu jejich faktické okupace ruskými „mírovými“ silami ...

Svoji tradiční nespokojenost vyjádřili v petici i Arménové/Arménci z arménské enklávy (Tbilisi ji zvětšila ,takže dnes v ní žije 250.000 obyvatel, z toho 60% Arménů ) Samtskhe –Javakhetia , která leží na pomezí tureckých a arménských hranic, V této enklávě je i několik řeckých vesnic ... Vzděláváni se vtéto enklávě vede v arménštině, jednotkou měny je zde arménský dram (a ruský rubl, stejně jako v Jižní Osetii) , ale v úřadech státními zaměstnanci jsou jen Gruzínci ... Situaci vůči arménskému národnímu cítění mnohdy neuváženě narušuje gruzínská ortodoxní církev ,která se pokusila o převzetí několika arménských kostelů v centru Tbilisi a jinde ...

VÁLKA o ADŽÁRII25.1.04 se MS setkal s Abašidzem z Adžárie, který jej nejprve za „puč“ proti EŠ odsoudil, poté projevil ochotu spolupracovat, ale jen do doby , dokud MS neprohlásil, že vymýtí separatismus a pirátské státečky v Gruzii .Poté Abašidze vyhlásil vyjímečný stav a a neprodyšně uzavřel administrat.hranice s Gruzií ...

18.3.04 adžárský parlament na přání svého komunistického šéfa Abašidzeho odhlasoval další deklaraci, ve které nevybíravě požadoval nezávislost ...

Autonomní republika Adžárie (asi 400.000 obyvatel) na jihozápadě , v níž žijí gruzínští muslimové (připojena k Rusku 1878 poté,co byla 300 let pod tureckou nadvládou) , je strategickou a nejbohatší oblastí Gruzie,zcela energeticky závislá na Gruzii, je v ní v Batumi umístěna obrovská ruská základna a leží na tureckých hranicích v blízkosti strategického ropovovodu Baku –Ceyhan, 2000 km dlouhého, který dodává kaspickou ropu (z azerského ropného pole Azeri-Širag Gunešli) do Evropy.Hlavním městem je přístav Batumi (za antického Řecka kolonie Batis, později osmanská,od 19.stol. ruská, za 1 sv.v. jej okupovaly tur. jednotky, poté britské, které je v 7/1920 předaly menševikům a ti bolševikům , od Tbilisi vzdálené 376 km , Adžárie má kolem 400.000 obyvatel ... ) Svoji sílu Putin Saakašvilimu ukázal v protigruzínských demonstracích v Adžárii, které měly znemožnit konání březnových parlamentních voleb , v nichž Abašidze neměl vysoké volební preference a cítil se být ohrožený čistkami, které prováděl MS ...

Prezidentský konvoj Saakašviliho byl 14.3. 04 2x zablokován na administrativních hranicích Adžárie stovkou ozbrojených milicionářů placených Abašidzem. Saakašvili chtěl v Adžárii podpořit před parlamentními volbami z 28.3.04 opozici, Abašidze tvrdil, že jej přijel svrhnout .

Abašidze ,významný moskevský komunistický funkcionář , vládl Adžárii se svým proruským klanem od roku 1991 tvrdou rukou jako despotický chán ...Abašidze,,jehož matka byla Gruzínka, se narodil 1938 v Batumi a pocházel z významné „aristokratické „ muslimské rodiny, jeho děda byl známý spisovatel, zastřelen ve Stalinových čistkách 1937, a jeho otec prožil 10 let v sibiřském gulagu . AA vystudoval po těžkém dětství v 60.letech historii, filozofii a ekonomiku ...

Za občanské války 91-92 a na podzim 93 „podporoval“ po vzoru MOW obě strany, přesněji řečeno, štval je proti sobě ... Po jejím skončení neprosazoval plnou nezávislost jako Abcházie či Jižní Osetie, jen „ ozbrojenou autonomii „ , s vlastními milicemi . Z Adžárie učinil „svobodnou ekon. zónu“ , z níž veškerý zisk plynul na jeho osobní konta , konta jeho dvou dětí , jeho 26letý syn byl starostou Batumi a současně ministrem vnitra , a konta dalších jeho příbuzných ze strany klanu Abašidze a klanu Goguitidze (příbuzní jeho manželky) ...

Hlavními příjmy Abašidzeho bylo pohraniční pašeráctví s Tureckem a s EŠ,který nechtěl riskovat další občanskou válku, měl uzavřenou dohodu, že do federálního rozpočtu v Tbilisi nebude odvádět žádné daně, ani dávky plynoucí z hlavního hraničního přechodu s Tureckem , z celnice Šarpi , a z přístavních poplatků Batumi ... Když je v roce 1999 jeden tbiliský emisar přesto přijel vybrat, Abašidze jej zavřel mezi svoji smečku pitbullů ... V roce 91 dokonce zastřelil svého zástupce Nodara Imnadze přímo v kanceláři, když neuposlechl jeho příkaz ... ( V lednu 07 byl v nepřítomnosti soudem v Batumi odsouzen za tuto vraždu a za zpronevěru státních financí ve výši 98 mil. k 15 letům vězení plus propadnutí veškerého jeho majetku v Adžárii ve prospěch státu ...) .

Jeho mafiánský klan nestrpěl žádnou opozici, takže politici,novináři a studenti s odlišnými názory tleli ve vězení ... Na jaře 04, za přítomnosti Rakušana Waltera Schwimmera, zástupce gen. tajemníka Rady Evropy /1999-9/04/, rozehnal vodními děly a obušky studentské demonstrace před univerzitou v Batumi , a vyhodil do povětří dva mosty spojující Adžárii s Gruzií , nechal rozebrat železnici spojující Batumi s Tbilisi , a zablokoval všechny přístupové silnice k Batumi ... Všechny adžárské přístavy,hlavní zdroje příjmů Adžárie, uvedl mimo provoz, a tak ochromil celý kavkazský jih ( export ázerbájdžánské a kazašské ropy, import a export do/z Arménie ...

Proto 2.května 04 mu Saakašvili , v důsledku tohoto chaosu, pohrozil hospodářskou blokádou, s tím, že uzavře vzdušný prostor nad Adžárií, hranice s Tureckem a zablokuje přístav Batumi , načež Abašidze okamžitě odjel žalovat Putinovi do MOW, který nasadil mentorský tón a obvinil proamerickou vládu v Tbilisi, že se chystá provést v Adžárii puč ...

Saakašvili však stejně celou Adžárii neprodyšně izoloval námořní a silniční blokádou a uzavřením vzdušného prostoru, takže moskevský starosta Jurij Lužkov ( obchodní partner Abašidzeho) se musel v rámci svého samozvaného „ zprostředkování „ odebrat do Adžárie přes Turecko, což ruský ministr zahraničí ohodnotil jako „ mimořádnou snahu Ruska o zprostředkování „ ...

Když se Abašidze odmítl ultimátu MS podřídit , Saakašvili přiletěl do Batumi a nechal gruzínskými vojáky obsadit všechny důležité instituce ...

5.5.04 Abašidze pod tlakem pouličních demonstrací (mladých lidí) rezignoval, a 6.5.04 byl se svoji rodinou diskrétně evakuován do MOW poradcem Putina pro otázky národní bezpečnosti Igorem Ivanovem , který jej přiletěl „vyzvednout“

... V této době se Putinovi nedařilo, ruské tajné služby a armáda si udělaly na jaře 04 ostudu v Ingušsku, takže Putin odvolal z funkce náčelníka ruského genštábu Anatolije Kvašnina ... )

Po evakuovaném Abašidze Tbilisi „zdědila“ celý Mount Everest zbraní : švýcarské odstřelovačské pušky,38 kusů protileteckých raket Strela (jeden kus stojí 10.000 dolarů,) , ruské protitankové rakety Fagot , pět bojových vrtulníků, osm vrtulníků Mi-8, několik hlídkových člunů a spoustu další voj. výzbroje nakoupené v Rusku ...

Gruz. ministr zahraničí poté 10.5.04 poslal Radě Evropy do Štrasburku dopis, v němž požadoval odvolání bulharského diplomata Plamena Nikolova, přítele Abašidzeho, a výše zmíněného Waltera Schwimmera, který se podle MS , jak MS uvedl ve svém projevu na univerzitě v Batumi 9.5.04, nechal Abašidzem „koupit“ , aby situaci v Adžárii u Rady Evropy zkresloval ... Mluvčí Rady Evropy poté zalitoval, že „ Tbilisi své přátele označuje za nepřátele“ , a zdůraznil, že „Rada Evropy nikdy Abašidzeho nepodporovala ... „
V červnu roku 2004 se tři jihokavkazské republiky (Gruzie,Arménie, Ázerbájdžán), díky gruzínské revoluci růží, staly součástí Sousedské politiky EU (European Neighborhoods Policy, ENP ),která platí pro země. které nemají reálnou naději na vstup do EU , ale dostávají od ní určitou ekonomickou a politickou podporu. EU by z nich chtěla vytvořit společný zakavkazský trh . V rámci tohoto projektu EU se MS stal prostředníkem ve vyjednávání mezi Arménií (Robert Kočarin) a Ázerbájdžánem (Ilham Alijev,který nastoupil po svém otci Gejdarovi(zemřel12/03) .Saakašvili neúspěšné tažení proti provokující Jižní Osetii Jihoosetsdký „prezident“ založil po vzoru Putina, svého zaměstnavatele, stranu Jednota ,která šla do voleb s příznačným heslem „Unity - our Road to Russia „ ...

V červnu 04 MS poslal gruz. jednotky do útoku proti jihoosetským separatistům a vážně riskoval střet s ruskými jednotkami v tripartitní zóně (gruz., rus. a jihoosetské) , ale poté, co gruz. jednotky dobyly kopce v desítkách vesnic nad hlavním městem Cchinvali , předaly je „ mírovým“ jednotkám ...

Putin, který byl zrovna na dovolené poblíž Soči, k incidentu učinil jen jednu poznámku, a to , že „ od Tbilisi bylo velmi hloupé zrušit počátkem 90.let autonomii těchto republik,“ a farizejsky dodal, že „ Rusko s Gruzií nikdy nebojovalo a nebude ... „ .

V té době rus. jednotky , které již „téměř“ zpacifikovaly Čečensko, bojovaly s „neidentifikovanými „ ozbrojenci v severokavkazské republice Kabardsko-Balkarsko (velká jako Libanon) a v Dagestánu ...

Ruské listy spekulovaly, že „voj. koncepce“ MS na „znovudobytí „ Ruskem de facto anektovaných gruz. provincií pochází od izraelských voj. instruktorů MS , a iz. list Haaretz z 10.8.04 uvedl, že gruz. ministr pro reintegraci Temur Jakobšvili velmi chválil iz. voj. poradce , kteří cvičili gruz. vojáky .

V srpnu 04 sem zajela předsedkyně gruz. parlamentu Nina Burdžanadze, ale byla zastavena ozbrojenci v Ergneti s tím, že jí jihoosetské „úřady“ nemohou zajistit bezpečnost, bude-li pokračovat v jízdě na sever do gruzínských vesnických enkláv - toto jí telefonicky naznačil „zprostředkovatel „ , kterým byl ruský velvyslanec .

Horské gruz. a osetské vesnice jsou nalepené jedna na druhou, ale vzájemně si nedůvěřují . Každá vesnice má svůj vlastní přívod plynu, uzávěr vody, vlastní zásobovací cestu, všechny mají sklepní „bunkry“ na ochranu před druhým etnikem, takže gruz. vesnice v enklávě na severu od Cchinvali se mohou dostat do Gori, aniž by museli utíkat přes vesnice Osetů ... A Osetové, aby se dostali z Cchinvali do Džava, raději jezdí oklikou, než aby projížděli kolem gruz. vesnic ... Hlavní silniční osa vede do 5km dlouhého horského tunelu Roki ústícího do rus. Sev. Osetie .

V lednu 05 MS navrhl JO přes zprostředkování Rady Evropy širokou autonomii, což bylo poprvé od roku 92, kdy Tbilisi opět nabídla někomu autonomii ,a v podstatě všechno, co JO požadovala za EŠ, ale proruský „prezident“ návrh odmítl s tím, že „je sice dobrý, ale způsob, jakým byl navržen, tj. bez konzultace s ním, je nepřijatelný „ ...

V únoru 05 (tři dny poté, co časovaná bomba zabila tři gruz. policisty a 15 vážně zranila poblíž administrat. hranic JO) záhadně zemřel mentor MS (37), premiér Žvanija (41) , „mozek“ gruz. revoluce růží, která svrhla EŠ , všeobecně považovaný za „ vůdce“ týmu Saakašviliho , mezi lidem neoblíbený ...

Putin zaslal MS „ kondolenční „ dopis ...

MS se na jeho pohřbu sice třásl hlas, faktem však je, že jeho vztahy s mentorem Žvanijou byly velmi bouřlivé ...

Oficiální verze (MS na vyšetření této vraždy přizval agenty FBI) , přijata po 14 dnech vyšetřování, tvrdí, že se otrávil plynem unikajícím z karmy „made in Iran“ v rezidenci Raula Usupova, viceguvernéra oblasti Kvemo Kartli , který zemřel spolu s ním....

Krátce nato se ,údajně, zastřelil další vládní funkcionář , Georgi Chelašvili, podřízený Žvaniji , a mrtev byl, do třetice, nalezen další podřízený Žvaniji . Ruské noviny spekulovaly, že do těchto vražd byl zapleteni spojenci MS.

Ekonom Gia Churašvili , který publikoval v listě Resonans článek proti chystané privatizaci hlavního gruz. plynovodu , proti které byl i Žvanija, byl 10 dní před vraždou premiéra napaden a bylo mu vyhrožováno. Také bratr Žvaniji, Georgi, prohlásil, že Žvanija zemřel kvůli tomu, že vystupoval proti této privatizaci ...

( MS jmenoval jednoho ze svých bratrů na výnosnou funkci hlavního poradce pro projekt anglosaského plynovodu BTC, a podle čas. Civil Georgia z 22.3.04 platy MS a jeho vlády sponzoruje nadace Soros spolu s OSN programem Development Programme ) .

10.3.05 gruz. parlament dal MOW ultimátum k uzavření jejích voj. základen v Gruzii do března 06 ...

V březnu 05 Tbilisi otřáslo obvinění ze strany opozice , že vládní prominenti , tehdejší ministr vnitra Irakli Okruašvili a jeho přítel Michail Kareli, guvernér provincie Šida Kartli, ve městě Gori ,které je správním střediskem provincie Šida Kartli, se významně podílejí na obchodu s pašovaným zbožím z Ruska ...

Jihoosetské Ergneti, předměstí Cchinvali (KBSE zde měla dva pozorovatele, zahraniční novináři sem nesměli ),, 20km od Gori , situované na jediné gruz. dálnici, představuje hlavní tržiště pro pašované zboží ( alkohol, drogy, kradená auta,pohonné hmoty, ale i mouku, máslo aj. potraviny,které prodávají obchod v Gori ) mezi Ruskem (horským tunelem Roki) a Zakavkazskem.

MS sesadil všechny zdejší a oblastní policejní funkcionáře a nechal v létě 05 všechna tržiště místní policií zavřít, a doufal, že tím zničí místní proruskou mafii, která z tohoto pašovaného zboží vyzbrojovala své žoldáky ...

Jenže tato původně protipašerácká akce přerostla pod vedením ministra vnitra Okruašviliho , do ozbroj. konfliktů mezi jednotlivými pašeráckými skupinami řízenými z nejvyšších míst, takže po desítkách mrtvých museli smír urovnávat místní pozorovatelé z KBSE ...

Místní lidé k výsledku této policejní akce vedené z Tbilisi, dodávají :“ Objem pašovaného zboží se nezměnil , ale dříve se pašováním zabývali obyčejní místní lidé, dnes jde o čtyři gangy řízené prominenty, a nikdo z vesničanů se již neodvažuje na tento výnosný obchod vztáhnout svoji ruku ... „

Zboží každé ráno kolem šesté přiváží po dálnici z gruz. vesnice Nikozi ,která stojí při dálnici vedoucí z Ruska , v níž se zboží rozděluje, šest kamiónů , které patří zeti jednoho prominenta (guvernéra Kareli, přítele Okruašviliho) , policie má poznávací značky , ale nikdy nezasáhne ... Navíc policie nestojí u vchodu do vesnice, aby do ní zboží nemohlo být přivezeno,, ale naopak, u jejího východu , takže ani MS nechtěl s pašeráckou živností vážně skoncovat ... Nejenom to : poté, co se Kareli dostal na jaře 04 s revolucí růží k moci, jednoduše mafiánsky „donutil“ majitele lukrativních obchodů, aby je „darovali“ místním úřadům , když nechtěli, strávili ve vězení několik měsíců, dokud nepodepsali darovací listinu ... Tímto způsobem úřady převzaly do vlastnictví i stadión v Gori. Majitelé ze strachu odmítají své „ darování „ jakkoli komentovat .

K těmto tvrzením se ani Okruašvili, ani Kareli nechtěli vyjadřovat ...

MS uvedl v roce 05 do funkce „ jihoosetského protiprezidenta“ Dmitriho Sanakojeva a v listopadu 06 Tbilisi významně dotovala gruz. vesnice podél administrat. Hranic s JO . S US pomocí začala modernizovat voj. základny u obou separatist. provincií ( leteckou Senaki u Abcházie a Gori u JO ) ...

25.-26.4.05 byla gruz. ministryně zahraničí v MOW, aby se zde pokusila dojednat odchod rus. jednotek z Gruzie ....

V květnu 05 byl dokončen „protiruský „ soukromý ropovod Baku - Tbilisi- Ceyhan a 25.5.05 probíhala s velkou slávou jeho inaugurace ... ( Majitelé ropovodu se však vůči vyvlastněným vlastníkům či nájemcům půdy

moc nepředali – nejvyšší částka, kterou vyplatili např, v Gruzii rolníku,který na ni hospodařil celý život, byla 185.000 dolarů ... Na druhé straně, někteří vykukové již rok před zahájením prací si pronajímali pozemky od místních úřadů a pěstovali na nich co nejdražší plodiny, aby za jejich výkup dostali co nejvíce. Místní lidé byli šokováni, že zaměstnanci britské BP pracovali ve vedrech celý den, ale nevzali si od místních lidí ani sklenku čaje či meloun, protože prohlašovali, že by to byl „ úplatek“ . Reakce místních lidí : „ V životě jsme nezažili, že by někdo zde něco odmítl ze strachu, že by to mohl být úplatek ... „ )

Třebaže tento ropovod odlehčil hustému provozu ve strategických úžinách Bospor a Dardanely, jeho hlavním ekologickým prohřeškem patrně je ,že probíhá v blízkosti gruzínského národního parku Borjomi, jehož minerální vody jsou hlavním gruz.vývozním zbožím.

Bezpečnost tohoto ropovodu nebude nikdy zajištěna, protože jednak probáhá separatistickou arménskou enklávou Náhorního Karabachu v Ázerbájdžánu,který je technicky stále ve válce s Arménií,a jednak kurdským hraničním pomezím , přičemž příslušníci Kurdské strany pracujících veřejně přiznávají svůj speciální výcvik při kladení náloží pod ropovody ... ( 6.8.08 explodovala část tohoto ropovodu v turecké provincii Ercinkan , a k sabotáži se přihlásila Kurdská strana pracujících ... ) Kromě toho ropovod prochází vysoce seismickou oblastí ve všech třech zúčastněných státech.

Symbolická návštěva amerického prezidenta v květnu 05 (inaugurace ropovodu BTC) znamenala triumf pro Saakašviliho image, ale hmatatelné výsledky pro vstup Gruzie do NATO nepřinesla žádné , třebaže Gruzie vyslala v roce 04 kontingent vojáků do Iráku (má jej i v Afghánistánu) a v 5/05 se rozhodla počet jeho vojáků zdvojnásobit ze 350 na 850 (což je vysoký počet na gruz. armádu složenou ze 12.000 mužů) ...

V červenci 05 RB OSN ve své další rezoluci žádala „vládu“ v Suchumi, aby přijala Bodenův plán .

V květnu 05 došlo v Abcházii k incidentu, který potvrdil, že ne všichni Abcházové , a zejm. ne všichni abcházští obchodníci si přejí vyměnit nadvládu gruzínskou za ruskou : HLADOVKA ABCHÁZSKYCH OBCHODNÍKU PROTESTUJÍCÍCH PROTI

OBCHODNÍM PRAKTIKÁM RUSKÝCH DUSTOJNÍKU :

Ruský podpluk. Alexandr Fursenko, ředitel rus. Vojenského sanatória v Suchumi, kam si jezdí vysocí ruští důstojníci „odpočinout „ , nařídil (jako v roce 1917) , že všechny kavárny, obchody a firmy na území rozlehlého sanatória musí svoji činnost ukončit , anebo být sanatóriu darovány, a majitelé v nich mohou pracovat dál jako zaměstnanci sanatória ... Abcházská vláda rozhodla, že toto nařízení podpluk. Fursenka je nezákonné,protože majitelé dostali v roce 1990 povolení provozovat zde živnosti jak od abch. úřadů, tak od vedení sanatória , ale Fursenko jednoduše nechal neposlušné obchody demolovat, jiným odpojil vodu a elektřinu a před další nechal vysypat tuny zeminy,aby odradil zákazníky ...

V červnu 05 navštívil Abcházii významný majitel abcházské „ cestovní kanceláře“ Vladimir Žirinovskij , který za přítomnosti rus. TV kamer , přijel do Suchumi na čtyřdenní návštěvu ... V Abcházii jej přijali s dojetím, protože Žirinovskij vede v Rusku kampaň Za dovolenou v Abcházii/Everyone to Holiday in Abkhazia ( velmi laciná dovolená na poloprázdných bělostných plážích v letoviscích Gagra, Pitsunda ,Novy Afon ... Nicméně MS případné ruské turisty trochu zchladil, když je upozornil na to, že jestliže budou do Abcházie přijíždět v jachtách přes gruz. pobřežní vody, budou přivítáni střelbou námořní policie ...

Autor: Andrea Kostlánová | úterý 23.9.2008 6:30 | karma článku: 14.58 | přečteno: 1787x

Další články blogera

Andrea Kostlánová

Hybridní zbraň Ruska veřejně prospěšnou stavbou ?

Ruský plyn proudí do Česka nejen přes Ukrajinu a Slovensko, ale i alternativními trasami - plynovodem Gazela napojeným na Nord Stream po dně Baltského moře ( porušuje všechny zavedené ekologické normy ),

22.2.2019 v 13:43 | Karma článku: 15.75 | Přečteno: 1136 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Podrobnosti sestřelení SA1812 a MH17 jasně ukazují na Kreml

K majetku se Putin dostal přes tambovskou mafii, k politické moci přes Borise Berezovského. 1990 po návratu z NDR Putin působil jako agent KGB na rektorátu Leningradské univerzity, kde Anatolij Sobčak, první demokraticky zvolený

10.12.2018 v 10:48 | Karma článku: 24.43 | Přečteno: 1652 | Diskuse

Andrea Kostlánová

1968 a falšování historie ze strany Putinova Ruska

Politicky nejistý rok 1968 provázelo mnoho záhadných sebevražd a úmrtí, likvidovali se zejména poslední svědci v souvislosti s vraždou Jana Masaryka ( 10.3.48 v den, kdy se poprvé měla veřejnosti představit nová poúnorová vláda ),

12.9.2018 v 15:12 | Karma článku: 18.83 | Přečteno: 839 | Diskuse

Andrea Kostlánová

1968, generál Šejna a válečné zločiny čsl. komunistů

V 2/68 byl zatčen pro podezření z „hospodářské“ kriminality Šejnův spolupracovník politický gen. Miroslav Mamula /1921-1995/, vedoucího 8. oddělení ÚV na ministerstvu obrany, jenž měl se Šejnou plánovat vojenský puč na podporu

10.9.2018 v 14:35 | Karma článku: 19.50 | Přečteno: 1694 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Jan Andrle

Noc s Hajajou

Už jsem nebyl nejmladší, ale tělo ještě sloužilo, tak jsem si chtěl užívat života. Čerstvě osamocen, eufemisticky řečeno svobodný (ale se závazky). No, co by kdo mohl namítat!

25.5.2019 v 23:02 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 82 | Diskuse

Beata Krusic

Je pan Šarapatka ubožák?

Miloš Zeman, kromě jiného - (nyní tiskem propíraného), řekl před dvěma lety v pořadu Jaromíra Soukupa - šéfa TV Barrandov, že je pan Zdeněk Šarapatka ubožák. J. Soukup zmínil, že on sám jej z TV Barrandov kdysi vyhodil.

25.5.2019 v 21:35 | Karma článku: 17.46 | Přečteno: 503 | Diskuse

Olča Vodová

kvůli tvému básnění

(nekupuji noviny a šetrným pohybem otevírám svůj notebook aby se nepoztrácela písmenka tvých myšlenek a pocitů)

25.5.2019 v 18:43 | Karma článku: 7.79 | Přečteno: 109 | Diskuse

David Vlk

Prodloužíme vám penis. Značka levně.

Taky Vám furt chodí ty emaily na zázračné přípravky, co prodlužují penis? Já to mám obden v došlé poště.

25.5.2019 v 18:35 | Karma článku: 25.54 | Přečteno: 858 | Diskuse

Jan Pavlík

Čaulidi

Něco jsem o bytostech zvaných napůl psím a napůl člověčím jménem zaslechl, ale nikdy jsem stvoření toho jména nepotkal, proto jsem také nevěřil, že existují.

25.5.2019 v 14:07 | Karma článku: 16.21 | Přečteno: 433 | Diskuse
Počet článků 976 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1399

Mám doktorát z mezinárodního práva a zahraničněpolitické vztahy jsou mojí vášní. Motto pro můj blog : "Take away that pudding, it has no theme." Winston Churchill

email : kostlannova@email.cz

Najdete na iDNES.cz