Moskevský patriarcha Alexij II neuznal Putinem předložené ostatky za ostatky carovy rodiny

11. 07. 2019 20:39:17
Kyjevská Rus ( slovo Ukrajina bylo v Rusku neznámé, používal se termín MaloRossija ) se pod tlakem Mongolů 1240 rozpadla na západní část pod personální/dynastickou unii s PL-Litevským velkoknížectvím, a na severovýchodní území

pod kontrolou moskevského velkoknížete, vazala Mongolů/Tatarů - Moskevské velkoknížectví se zpod nadvlády Mongolů/v té době Tatarů vymanilo až 1450.

Když se v polovině 15. stol. dostal pravoslavný svět s výjimkou Moskevského knížectví/Московское Царство ( oficiální název pro Rusko mezi rokem 1547, kdy si Ivan Hrozný přisvojil titul car, a rokem 1721, kdy teprve Petr Veliký agresemi založil Ruské impérium ) pod tureckou nadvládu ( Mongolové ani Turci však pravoslaví nezakázali ), moskevská knížata tvrdila, že MOW je nástupkyní Cařihradu (Moskva jakožto třetí Řím), a oni jsou nástupci byzantských císařů – proto si připojovali titul Samoděržec, překlad byzantského Autokrator/Císař.

K zásadnímu pokusu o prosazení absolutismu /samoděržaví došlo za vlády prvního ruského cara Ivana IV. Hrozného v 2. pol. 16. stol., a dovršeno bylo za Petra I. Velikého počátkem 18. stol. , kdy byla zlomena moc bojarů a údělných knížat ( příbuzní knížete/krále, který je pověřoval správou svého většinou od centra vzdáleného území, aby jej nemohli ohrozit, např. Morava jako taková, či později rozdělená na několik údělných knížectví - Olomoucký úděl, Brněnský úděl + Znojemský úděl).

Schizma ortodoxní církve se odehrálo 1667, kdy puritánští věřící odmítli oficiální ortodoxní hierarchii a vytvořili si vlastní nebo neměli žádnou. Byly zde i různé sekty, např. duchoborci/bojovníci za duchovno.

Teprve 1721 Petr I.Veliký Moskevské velkoknížectví svými agresemi přejmenoval na Ruskou říši s hlavním městem Petrohradem (1924-1991 Leningrad) . V agresích pokračovala i Kateřina Veliká ( FS, PL, rumunská Besarábie, Arménie, Gruzie ).

Do roku 1907 muselo 5 mil. ruských Židů, kteří nepřestoupili na pravoslaví, žít v ghettech, v nichž byli pravidelně terčem pogromů ( židovská otázka byla problémem i v předválečném PL ). Východoevropští Židé mluvili jazykem jidiš, založeným na středověké němčině (Judendeutsch). V té době byli např. Pražané nejen Češi, ale i Němci a Židé, a žili v míru vedle sebe.
Mongolští Kalmykové u Kaspického moře a mongolští Burjati u Bajkalu vyznávali buddhismus či šamanismus, Čuvaši jsou ortodoxní křestˇané. Dalším náboženstvím v Rusku byl islám, zejm. jej vyznávali Tataři. Rusové více nenáviděli římské katolíky než své chudé muslimy.

Carská rodina byla kosmopolitánská, sňatky veskrze německá, na dvoře se mluvilo německy a francouzsky, nikoliv rusky. Němci a Francouzi zastávali v carském Rusku vysoké funkce jak v armádě ( nejvíce do carské armády vojáky přispívali Němečtí rytíři, kteří měli pod kontrolou estonské a lotyšské rolníky ), tak na univerzitách, a měli mnohá privilegia.

23.2.1917 se v Petrohradě konala první masová demonstrace, po abdikaci cara 15.3.17 Prozatimní vláda nařídila carské rodině domácí vězení v Carském Selu u Petrohradu, odkud byla v 8/1917 po červencových nepokojích vyvolaných bolševiky z důvodu bezpečnosti převezena do sibiřského města Tobolska. Bolševici rodinu v 4/18 deportovali do uralského Jekatěrinburgu ( od 1924 Sverdlovska, pojmenovaného po jejich vrahovi), kde ji věznili v domě kupce Ipatěva.

Když se k městu blížily čsl. legie a Děnikinovy jednotky, bylo 16.6.18 rozhodnuto o zavraždění carské rodiny, zdejší leví eseři neprotestovali – historik Edvard Radzinskij tvrdí, že popravit carskou rodinu nařídil Sverdlov, šéf jekatěrinburgského Sovětu (Jekatěrinburg, centrum Uralského federálního okruhu a Sverdlovské oblasti ).

Jurij Slezkin v knize Židovské století píše, že příkaz dal Lenin ( pomsta za zastřeleného bratra, „ písemný příkaz vám dát nemohu „ ), Sverdlov jen zorganizoval popravu, a jako nepohodlný svědek byl zavražděn 8 měsíců po zavraždění carské rodiny - podle jedné oficiální verze Sverdlov zemřel na chřipku ve městě Orel, podle druhé se ve městě Orel těžce zranil při inspekci továrny (vraždy byly modem operandi bolševiků, viz můj článek Vraždy jsou již 100 let oficiální součástí ... - Andrea Kostlánová https://kostlanova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=596761) .

Sverdlov /1885-1919/ pocházel z židovské rodiny uralského rytce, jenž zajištˇoval bolševikům padělané dokumenty a skladoval pro ně ve svém domě zbraně. Jeho dům často navštěvoval Maxim Gorkij, jenž si adoptoval nejstaršího syna rytce. Jakov vstoupil do Ruské sociálně demokratické strany v 17 letech, 1903 přestoupil do Leninovy bolševické frakce, účastnil se revoluce 1905, musel do vyhnanství na Sibiř, kde se seznámil se Stalinem. Podobně jako Stalin byl 1912 na pražském sjezdu bolševiků kooptován mezi jeho účastníky, ale až v 4/1917 se poprvé setkal s Leninem, na jehož osobní doporučení byl zvolen do ÚV.

Sverdlov byl jedním z klíčových organizátorů puče z 25.10.17 (7.11.), po puči se stal vedoucím kanceláře ÚV Strany a v 11/17 předsedou Všeruského ÚV, tj. de iure šéfem Ruska. V 1/1918 se podílel na rozpuštění Ústavodárného shromáždění, a v 3/18 na podepsání brestlitevského míru, vyhlásil Rudý teror, zatýkání a popravy.

17.7.1918 , před příchodem čsl. legií, nařídil zavraždit cara Mikuláše II a jeho rodinu. Carské rodině zcizil trezor, tzv. Sverdlovův trezor, bolševici jej našli až 16 let po jeho smrti v roce 1935, byly v něm zlaté carské mince, přes 700 zlatých šperků, obligace a velké množství nevyplněných cestovních pasů.

17.7.18 velitel čekistů, kteří carovu rodinu hlídali, jekatěrinburgský komisař pro justici Jakov Jurovskij, nařídil carovu lékaři Evženu Botkinovi vzbudit rodinu s tím, že budou převezeni na bezpečnější místo.

Car s carevnou ( německá princezna Alix Hessenská, vnučka britské královny Viktorie ) a jejich 5 dětí (velkokněžna Olga *1895,Tatˇána*1897, krásná, milá, obětavá Marie*1899, Anastázie*1901 a 14náctiletý následník trůnu Alexej*1904, hemofilik - hemofilii zdědil po matce, která z toho měla deprese, proto přijala na dvůr mystika Rasputina ), byly popravčím komandem zavedeni do sklepa, postaveni ke zdi a postřílenicar ( cara a Tatˇánu zastřelil Jurovskij ) i carevna zemřeli okamžitě, děti však palbu přežily a v hrůze pobíhaly po místnosti ( dívky si do šatů zašily své diamanty, a tím si prodloužily utrpení - kulky se od diamantů odrazily ).

Jurovskij careviče, jenž v 4/18 spadl ze schodů a špatně chodil, povalil a probodl bajonetem, jeho sestry byly rovněž ubodány bajonety ( v témže roce vedl Jurovskij vyšetřování Fanny Kaplanové, která se, dle velice nevěrohodného tvrzení bolševiků, pokusila zabít Lenina ).

Zavražděn byl i lékař Botkin, služebná Anna Demidová ( dobita bajonety jako velkokněžny) , komorník Alexej Trupp a kuchař Ivan Charitonov.

Členové čekistického komanda všechny šperky ukradli a těla zohavili k nepoznání kyselinou a ohněm v lese. Nejprve je hodili do lomu, poté je zakopali na dvou místech.

Údajné ostatky cara, carevny a tří dcer byly nalezeny v zasypané šachtě nedaleko Jekatěrinburgu v roce 78, ale až v roce 93 byly exhumovány, a v roce 98, kdy se šéfem FSB stal Putin, jenž měl s pravoslavnou církví velkolepé soukromé plány (měla mu sloužit jako opium k ovládání lidu ), byly v Petrohradu teatrálně pohřbeny v chrámu Petropavlovské pevnosti.

Tehdejší moskevský patriarcha Alexis/Alexij II , estonského původu, a ortodoxní církev, která ještě nebyla pod kontrolou Putina, odmítly tyto ostatky uznat za autentické, a požadovaly je znovu zakopat, protože církev si byla jista, že nešlo o ostatky carovy rodiny.

Proto Alexis II vyslal na oficiální pohřeb do petropavlovské pevnosti jen obyčejného ortodoxního funkcionáře, „ aby pohřbil ostatky neznámých lidí „ .

Alexis II Putina neuposlechl ani později v 8/2008 : „ Když 26.8.08 Kreml uznal nezávislost Abcházie a Jižní Osetie, místní proruští ortodoxní křestˇané jásali, že se zbaví duchovního vedení gruzínské církve a přejdou pod vedení moskevského patriarchy - uznal nás Kreml, uzná nás moskevský patriarcha . Značně se však přepočítali, i duo Putin/Medvěděv.

Přestože se Alexis II pravidelně objevoval po boku Putina a žehnal veškeré jeho brutalitě v Čečensku, náboženská integrace se nekonala, naopak, 7.10.08 tiskový mluvčí moskevského patriarchy Otec Vladimir Viguljanskij prohlásil, že moskevský patriarcha „ neshledává žádný důvod k revizi gruzínských hranic “ - o dva měsíce později poté, co odmítl uznat Putinovy pirátské pseudostátečky , zemřel (79) , viz můj článek

Smrt ruského patriarchy a územní celistvost Gruzie - Andrea Kostlánová

https://kostlanova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=60983&setver=touch )))

Cara, jeho manželku a pět dětí prohlásila pravoslavná církev po Putinově inauguraci v roce 2000 za svaté ( ve srovnání se Stalinem byl car Mikuláš II Lidumilem ), proto u příležitosti 100. výročí zavraždění carské rodiny bolševiky stotisícové procesí 2017 zorganizoval a vedl moskevský FSB patriarcha Kirill, někteří poutníci ušli i 700 km, než se dostali do Jekatěrinburgu ( v 9/2017 xenofobní a antisemitské procesí ortodoxních radikálů - černokněžníků pochodovalo Petrohradem s transparenty proti filmu Matilda, tanečnice, se kterou měl car údajně poměr, který označili za rouhačský ).

Ostatky čtvrté dcery Marie a syna Alexeje byly nalezeny v roce 2007, ale Putin nedal k exhumaci souhlas, třebaže test DNA z roku 08, provedený v US, potvrdil, že jde o ostatky Romanovců ( potvrdila by se slova Alexise II z roku 98, že v Petropavlovské pevnosti jsou pohřbeny ostatky neznámých lidí ).

Kupecký dům, v jehož sklepení se vražda odehrála, komunisté, aby zničili všechny důkazy, strhli v době, kdy v čele zdejší stranické organizace stál Boris Jelcin. Na místě vraždy dnes stojí Chrám všech svatých ( daleko od místa, kde byly objeveny ostatky ).

Putinův záhadný zpovědník biskup Tichon ( představitel ultrakonzervativního křídla pravoslavné církve ) prosazuje v rámci Putinovy rehabilitace bolševiků antisemitskou teorii, že carskou rodinu nezavraždili bolševici, ale že byla zavražděna v rituální vraždě Židy, jak prohlásil v 11/2016.

„ Velmi vážně se zabýváme verzí rituální vraždy. Značná část církevní (FSB) komise je přesvědčena, že to rituální vražda byla,“ prohlásil biskup Tichon 2016 na konferenci o vraždě Mikuláše II. a jeho rodiny. Podezření má prověřit vyšetřovací komise (FSB) pravoslavné církve, která ostatky carské rodiny zkoumá, a do jejíhož čela jej Putin jmenoval.

Biskup Tichon ( spolu s Putinem ) své tvrzení zakládá na naprosto nevěrohodných Pamětech vraha a lidového komisaře pro justici v Jekatěrinburgu Jakova Jurovského ( spekulace o rituální vraždě se objevila již ve dvacátých letech, protože vykonáním popravy carovy rodiny byli pověřeni dva bolševici židovského původu - uralský vojenský lidový komisař Filip Gološčekin a Jakov Jurovskij, jenž popravu ve sklepě kupeckého domu osobně provedl. Jurovskij /1878-1938 údajně na protržený vřed / byl vyučený hodinář, přítel Sverdlova. Jurovskij žil v Německu i v US, za únorové revoluce 1917 se stal členem Jekatěrinburského sovětu, po bolševickém puči čekistou a místním komisařem pro justici).

Tichonovy výroky vzbudily mezi ruskými Židy velkou nevoli, předseda Federace ruských židovských obcí Alexandr Boroda zdůraznil, že verzi o rituální vraždě carské rodiny Židy vyvrátilo už první vyšetřování v 90. letech.

Samotní ruští historici verzi o rituální vraždě považují za naprostou lež, mj. prominentní historik a bývalý vedoucí ruského Státního archivu Sergej Mironěnko.

Sergej Mironěnko byl v 3/2016 ( 65) po 22 letech vyhozen z funkce Putinovým falzifikátorem dějin ministrem kultury Vladimírem Medinským poté, co Mironěnko v 6/2015 na Světovém kongresu ruského tisku v Moskvě řekl, že hrdinský čin 28 panfilovců je mýtus, a označil propagandistickou historku o generálovi Ivanovi Panfilovovi a jeho 28 věrných gardistech „ panfilovcích „, kteří se v bitvě pod MOW v zimě 41/42 vlastním tělem postavili nacistickým tankům, které zastavili a padli do posledního muže " za propagandistický výmysl Stalinových novinářů.

Několik z nich bylo po válce objeveno, jeden z nich byl dokonce kolaborantem, přesto Panfilov dostal posmrtně titul Hrdina Sovětského svazu ( v roce 2015 Mironěnko zveřejnil zprávu hlavního SU vojenského prokurátora Nikolaje Afanasjeva pod názvem O 28 panfilovcích, kde se uvádí, že několik hrdinů, kteří byli pokládáni za mrtvé, zůstalo naživu, a samotné vyprávění o jejich hrdinství se objevilo v listopadu 1941 v podání jednoho z vojenských korespondentů, jehož materiál je v této zprávě nazván výmyslem ).

2016 ruská kina v odvetu uvedla Putinovu propagandistickou lež s názvem 28 Panfilovců, na který ruské ministerstvo kultury vydalo 30 miliónů rublů, a 2018 Putinova Ruská vojensko-historická společnost „objevila“ v archivech spis zvláštních NKVD jednotek vojenské kontrarozvědky Směrš/Smrt špiónům (odhalovali, většinou na udání, zrádce a kolaboranty v RA, ale popravovali i vojáky, kteří šířili poraženecké nálady ),který hrdinný boj 28 panfilovců potvrzuje, i slova stranického velitele politruka Kločkova „Ustupovat není kam," uvedl ministr kultury Vladimir Medinský v autorském sloupku novin Rossijskaja gazeta, o čemž 4.12.18 informoval dezinformační Sputnik .

Medinský v rámci Putinova falšování historie dodal, že zpochybňování hrdinství Panfilovců, Zoji Kosmoděmjanské, pionýrů, Mladé gardy, Alexandra Matrosova , a všech ostatních výmyslů stalinské propagandy bude tvrdě trestáno ...

Bolševici zastřelili i carova bratra Michala, jenž 15. 3.17 dostal telegram od bratra Mikuláše II., v němž byl titulován „carem Michailem“. Mikuláš II. abdikoval z trůnu ve jménu svém i svého syna Alexeje.

Panování Michala trvalo jen jednu noc - následující den přijetí ruského trůnu odmítl, a předal vládu Prozatímní vládě. Teprve jeho zřeknutí se trůnu a vlády znamenalo konec ruské monarchie. Krátce po abdikaci byl Michail uvězněn a 13.6.1918 zastřelen bolševiky u Permu na Urale.

V roce 1907 se Michal /1878-1918/ seznámil s Natálií /1880-1952 PAR osamocena a v bídě /, ženou poručíka pluku, kterému velel, bývalou ženou hudebníka Sergeje Marmontova, se kterou se v roce 1912 po jejím rozvodu oženil ve Vídni, kdy již spolu měli jediného syna Georgije /1910-1931 při záhadné autonehodě, bolševici se tak zbavili posledního možného pretendenta trůnu /.

S bratrem carem se usmířil až po vypuknutí 1.sv.v., kdy za něj bojoval na frontě v čele tzv. Divoké divize z kavkazských muslimských dobrovolníků. Jeho syn a manželka poté od cara získali hraběcí tituly.

Autor: Andrea Kostlánová | čtvrtek 11.7.2019 20:39 | karma článku: 16.97 | přečteno: 662x

Další články blogera

Andrea Kostlánová

Únorová revoluce 1917 a zcela neschopní západní spojenci

Spojenci byli v Rusku reprezentovaní neschopnými diplomaty, jejichž jediným krátkozrakým cílem bylo udržet ruské jednotky za každou cenu na frontě, aby na sebe vázaly Němce.

22.7.2019 v 10:10 | Karma článku: 12.80 | Přečteno: 454 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Lenin a Krupská, sultán a jeho sekretářka

Naděžda Krupská 1869-1939/, o rok starší než Vladimír, pocházela z vyšších kruhů než Lenin – zatímco Lenin pocházel ze zbohatlé střední vrstvy,

19.7.2019 v 15:45 | Karma článku: 18.57 | Přečteno: 725 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Lenin Novaja žizň : Vykrádejte banky, poštovní úřady, železniční stanice a vlaky

Lenin v Novaja žizň : Vykrádejte banky, poštovní úřady, železniční stanice a vlaky, stupňujte násilí ve společnosti ! Na Leninovi /1870-1924/ ruského moc nebylo, a také kritizoval ruský šovinismus - dědeček z matčiny strany

18.7.2019 v 8:51 | Karma článku: 10.88 | Přečteno: 408 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Lenin, agent Berlína, Leninův blízký spolupracovník Žitomirský, agent Ochranky

Alexandr Parvus/1867-1924 BER/, židovského původu, po studiích emigroval do Německa, kde se přátelil s Rosou Luxemburgovou a Liebknechtem, z toho důvodu nedostal německé občanství, o které žádal. S Leninem se seznámil 1900

15.7.2019 v 20:21 | Karma článku: 12.01 | Přečteno: 354 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Jan Ziegler

Není důvod oslavovat levicovou aktivistku a pašeračku lidí

Vážně nerozumím tomu, že někdo jásá nad kapitánkou Carolou Racketeovou z lodi Sea-Watch 3, která podle mého názoru zešílela, když prohlásila, že chce do Evropy dopravit na půl milionů ekonomických migrantů.

22.7.2019 v 17:59 | Karma článku: 33.96 | Přečteno: 703 | Diskuse

Dušan Póč

Chtít po vsetínské radnici takt vůči svým zaměstnavatelům? Nenechejte se vysmát…

Vsetínská radnice se rozhodla vymezit mantinely! A to přesto, že obyvatelé města, tedy alespoň jejich nepřehlédnutelná část, o nic takového, v případě německým investorem zamýšlené stavby spalovny v centru Vsetína, nestojí.

22.7.2019 v 17:06 | Karma článku: 11.24 | Přečteno: 228 |

Andrea Kostlánová

Únorová revoluce 1917 a zcela neschopní západní spojenci

Spojenci byli v Rusku reprezentovaní neschopnými diplomaty, jejichž jediným krátkozrakým cílem bylo udržet ruské jednotky za každou cenu na frontě, aby na sebe vázaly Němce.

22.7.2019 v 10:10 | Karma článku: 12.80 | Přečteno: 454 | Diskuse

Petr Mach

Kdo financuje převážení migrantů po moři?

Když různé neziskovky vozí do Evropy migranty z Afriky, mají na to peníze mimo jiné i z rozpočtu městské části Praha 5. Díky Pirátům, kteří v této městské části vyhráli volby a začali úřadovat.

22.7.2019 v 8:17 | Karma článku: 45.54 | Přečteno: 4255 | Diskuse

Jan Bartoň

Otázka Světlany Witowské: Existuje ekologický džihád?

V pořadu Události, komentáře probírala Světlana Witowská se svými hosty plány EU na nulové emise kysličníku uhličitého z Evropy do roku 2050. Padla i otázka na ekologický džihád.

22.7.2019 v 8:00 | Karma článku: 33.80 | Přečteno: 976 | Diskuse
Počet článků 982 Celková karma 14.81 Průměrná čtenost 1399

Mám doktorát z mezinárodního práva a zahraničněpolitické vztahy jsou mojí vášní. Motto pro můj blog : "Take away that pudding, it has no theme." Winston Churchill

email : kostlannova@email.cz

Najdete na iDNES.cz