Pátek 21. února 2020, svátek má Lenka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 21. února 2020 Lenka

1968 a falšování historie ze strany Putinova Ruska

12. 09. 2018 15:12:00
Politicky nejistý rok 1968 provázelo mnoho záhadných sebevražd a úmrtí, likvidovali se zejména poslední svědci v souvislosti s vraždou Jana Masaryka ( 10.3.48 v den, kdy se poprvé měla veřejnosti představit nová poúnorová vláda ),

jehož případ byl 5.4.68 znovu otevřen poté, co o to v otevřeném dopise v časopise Student požádal gen. prokurátora Ivan Sviták /1925-1994/, viz mj. mé tři články, Jan Masaryk, hra rozvědek a zbrojní kontrakty II - Andrea Kostlánová + Jan Masaryk, hra rozvědek, zbrojní kontrakty I - Andrea Kostlánová + Jan Masaryk trnem v oku Britům pro vyzbrojování ... - Andrea Kostlánová + James J. Jakoubek Jan Masaryk - CS Magazin ( 4/2008 )

Masaryka očividně zavraždila NKVD, po válce byl šéfem NKVD v Praze gen. NKVD Michail Bělkin, jenž se mj. zabýval verbováním agentů mezi čs. politiky.

Zabijácké komando dle této verze vedl major NKVD a člen ÚV KSČ sudetský Němec Augustin Schramm /1907-1948, zastřelen 27.5.48, za jeho vraždu byli popraveni dva mladíci, Miloslav Choc a Slavoj Šádek, kteří jako adepti na emigraci s ní neměli nic společného, jakoukoliv účast na vraždě Schramma až do konce, a to i knězi před popravou, popírali /.

Akci venku jistila skupina kpt. Miroslava Pich-Tůmy /1919-1995/,jenž v roce 40 jako odbojář přešel do SU, kde se stal důstojníkem NKVD a politrukem partyzánské brigády Mistra Jana Husa. Na jaře 45 se podílel na boji „Na Dlouhé“, kde velel partyzánské brigádě Mistra Jana Husa, který skončil smrtí téměř všech partyzánů, někteří jej obviňují ze spolupráce s Gestapem, takže měl ten pravý mandát k tomu, aby se v roce 45 jako budovatel STB stal za KSČ poslancem NS.

V den nalezení Masarykova těla se v 7.00 ráno pohyboval na místě činu, což nikdy nedokázal vysvětlit.

V roce 64 inspekce ministra vnitra potvrdila, že v letech 48-49 osm příslušníků StB v čele s Tůmou zlikvidovalo tři vyšetřované osoby, dvě byly bez soudu popraveny, třetí byla umlácena v průběhu výslechu. 1953 byl Tůma krátce odsouzen, v roce 60 byl amnestován. Ve vazbě byl krátce i v letech 68-69, před Vojenským soudem v Příbrami znovu stanul v roce 90, ten jej však v 7/91 rehabilitoval (!), tj. pachatele zločinů 50.let postavil na roveň politickým vězňům - v roce 93 byla vražda Masaryka otevřena oficiálně znovu, poté, co byl v 1/95 byl Pich-Tůma nalezen oběšený na půdě svého domu v Trutnově, bylo „ vyšetřování „ 27.2.95 potichu ukončeno s tím, že ze šetření vyplynul „nový“ poznatek: „Jan Masaryk nevyskočil z okna svého bytu v Černínském paláci, ale spadl z římsy v místě asi dva metry vzdáleném od tohoto okna“ ... ( Oznámil to Judr Pavel Bret, mluvčí vyšetřování , od roku 08 šéf Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. V rozhovoru pro HN z 20.11.13 si Bret postěžoval, že bývalí agenti StB Stanislav Tomeš a Milan Michel, kteří stáli v roce 57 za teroristickým útokem na štrasburského prefekta, kdy bomba v krabičce s doutníky zabila jeho manželku, nebudou potrestáni, protože přes usvědčující důkazy soud stíhání zastavil. „ Doufal jsem, že Nejvyšší soud připustí mimořádný opravný prostředek a napadne pro nezákonnost rozhodnutí Městského soudu v Praze. Fakt, že se tak nestalo ( od 3/013 byl prezidentem Zeman ), je pro mne velká frustrace, protože byla zmařena dlouhá léta vyšetřování, vedeného od roku 96, i oslabena důvěra s francouzskými partnery, kteří na případu s námi spolupracovali „ , prohlásil Bret - v Úřadu skončil 2014, oficiálně pro dovršení věku 65 let, pro policii pracoval 25 let ).

Policejní lékař Josef Teplý začal ohledávat mrtvé tělo, daktyloskop Gustav Panenka prohlížel ministrův byt a ložnici, a fotograf Jaroslav Holoubek zajišťoval fotodokumentaci. V tu chvíli na místo činu vpadlo několik komunistických pohlavárů - ministr vnitra Václav Nosek, zástupce ministra zahraničí Vlado Clementis/1902-12/52 oběšen v procesu se Slánským / a představitelé StB :

- MUDr. Josef Sommer, český Mengele, vězeňský „ lékař“ /1910- 4/1968, nalezen s prostřelenou hlavou, „ sebevražda“ /, vystřídal v ohledání Masarykova těla dr.Teplého, a za zfalšování nálezu se stal šéflékařem Ruzyňské věznice, kde politické vězně mučil, viz můj článek 50.léta, čeští lékaři v roli bolševických mučitelů - Blog iDNES.cz

- náměstek ministra vnitra a velitel STB48-50 Jindřich Veselý /1906-20.3.64 „ sebevražda“ skokem z okna, 1930 v SU, celou válku vězněn v KL Buchenwald /,

- středoškolský prof. Ivo Milén /1911-1979/,

- Vladimír Říha,

- mjr. Bedřich Pokorný /1904 - 25.3.68 bylo jeho tělo s prořízlým hrdlem nalezeno pověšené na stromě v lese u Brna den před výslechem v obnovené kauze Masaryk/,původně armádní zpravodajský důstojník, jenž pracoval v protektorátní správě v Brně, údajná spolupráce s Gestapem, proto již od 4/45 byl vysokým velitelem komunistického SNB, v létě 45 organizoval pronásledování a vyhnání sudetských Němců i jejich brněnský pochod smrti ( viz můj článek Benešovy dekrety, aneb bolševická hrůzovláda před Únorem ), za což byl přijat do KSČ, jak komunistické SNB pracovalo již od roku 45 : za účelem diskreditace nekomunistických politiků mjr. Bedřich Pokorný jako „vyšetřovatel“ KSČ prominentních nacistů z Protektorátu zfalšoval výpověď zatčeného říšského zmocněnce pro protektorát Čechy a Morava K. H. Franka, aby mohl komunistické odpůrce obvinit z kolaborace. Z podvodu byl usvědčen veřejným žalobcem dr. Drábkem, a díky úsilí ministra spravedlnosti a předválečného tajemníka prez. Beneše, dr. Prokopa Drtiny /1900-1980 Praha/, byl za trest převelen na Slovensko – tento spolupracovník Gestapa i NKVD, jenž falšoval výslechy KHFranka, byl čsl. komunisty pověřen výslechy z kauzy zavražděného Masaryka a agenta NKVD Schramma ...

- Štěpán Plaček z politického zpravodajství STB /1909-1992/,

- Ladislav Zelenka,

- Josef Čech

- kpt. Miroslav Pich-Tůma, agent NKVD.

Nosek ihned kriminální vyšetřování zarazil, a k šetření povolal komunistickou StB vedenou Vilibaldem Hofmannem a Janem Horou, přednostou pražské ústředny StB při ministerstvu vnitra.

Došlo k hádce mezi Noskem a dr. Teplým, který proti zásahu ostře protestoval ( po několika výsleších na STB dr. Teplý za pár měsíců spáchal „ sebevraždu „ ) , fotografovi Holoubkovi byl jeho fotoaparát vyrván z ruky (dle jeho pozdější výpovědi z roku 68), a z tehdy jím pořízených 38 fotografií se zachovalo jen 18.

Krátce po osmé hodině ráno byla pražská kriminálka na příkaz ministra Noska odvolána, a případ převzala komunistická StB pod vedením dr. Josefa Břešťanského, která případ během několika hodin uzavřela prohlášením, že Jan Masaryk spáchal sebevraždu.

Krátce po rozšíření této fámy u bytu agenta NKVD mjr. Schramma zazvonil zvonek, a když Schramm otevřel, byl zastřelen několika ranami z pistole.

Za tuto vraždu byli popraveni dva mladíci, Miloslav Choc a Slavoj Šádek, kteří ale jakoukoliv účast na vraždě Schramma až do konce, a to i knězi před popravou, popírali.

Podle dr. Teplého, vykázal ministr vnitra Nosek všechny z ložnice, kam bylo Masarykovo tělo z nádvoří přeneseno, a ke dveřím postavil strážného, kterému nařídil, aby dovnitř nikoho nevpouštěl. Krátce na to se do bytu dostavil neznámý, rusky mluvící muž v civilu, jenž byl na příkaz Noska Clementisem vpuštěn dovnitř.

Zhruba po půl hodině neznámý odešel s napěchovanou aktovkou ( člen britské tajné služby E.H. Cooridge ve své zprávě z roku 55 tohoto „neznámého“ Rusa identifikoval jako agenta NKVD Otto Katze, který byl v roce 52 pod jménem André Simone oběšen v procesu se Slánským).

Zavražděna byla i lékařka, která zkoumala nedopalky z bytu a část expertízy zatajila před StB ( v 50.letech zatčena, krátce po propuštění v roce 60 „zemřela“ ).

Dr. Josef Břeštˇanský, jenž v r. 48 převzal případ od tehdejšího šéfa pražské kriminálky dr. Zdeňka Borkovce, přítele policejního lékaře Teplého, a který případ vraždy Masaryka ukončil během několika hodin s tím, že šlo o sebevraždu, byl 2.4.68 nalezen oběšený v lese za Prahou u Babic.

Břešťanský se nejprve podílel na vykonstruovaných procesech v 50. letech, a v roce 68 se z funkce náměstka předsedy Nejvyššího soudu zabýval jejich rehabilitacemi ...

„Ačkoliv tam ta půda byla mokrá, bahnitá, tak na tom stromě visel, a měl lakýrky i podrážky suchý,“ vzpomínal novinář Jiří Ruml v dokumentu Rehabilitace nebo zrada z cyklu ČT Třicet návratů.

Olga Scheinpflugová /1902-1968/, manželka Karla Čapka, v období pražského jara 13.4.68 v rozhovoru uvedla, že hodlá promluvit o svém příteli Janu Masarykovi – za pár hodin byla nalezená mrtvá, údajně dostala infarkt (vyvolaný ruskou ambasádou).

Pplk. Jiří Počepický, další z původních vyšetřovatelů Masarykovy vraždy, byl 27.4.68 nalezen oběšený v lese u Mariánských Lázní ( v posledních dnech před Šejnovým útěkem se Šejnou intenzívně stýkal, se Šejnou jej seznámil Horský ).

Všichni výše zmínění spáchali dle úřadů „ sebevraždu „.

V 11/68 bylo vyšetřování uzavřeno s tím, že Jan Masaryk, aby čelil nespavosti, usedl na římsu okna v koupelně, a buď z náhlého rozhodnutí skočil dolů, anebo omylem vypadl.

O poslední rozruch se postaraly vzpomínky jistého Leonida Paršina, syna agentky Jelizavety Paršiny, která pod jménem Marie Kovalková působila po válce několik let v Československu. Po válce byl šéfem vídeňské centrály NKVD, pod kterou spadala i Praha, generál Michail Bělkin. Jeho pražským zástupcem byl kpt. NKVD Michail Bondarenko, který se mj. zabýval verbováním nových agentů do služeb NKVD, a pokusil se o naverbování Masaryka, jenž odmítl, a tím rozhodl o svém osudu.

V noci na 10.3.48 si Bondarenko s několika pochopy, a to i z řad StB, přišel pro konečnou odpověď. Masaryk odmítl – a byl zavražděn.

Praha v rámci šetření, požádala Rusko i o zpřístupnění archívů, jež zůstávají poslední nadějí pro objasnění Masarykovy smrti. V 1/03 ale Putinova generální prokuratura sdělila, že archívy s kauzou Masaryk jsou státním tajemstvím.

Mrtvoly kolem kauzy generála Šejny

14.3.68 „se zastřelil“ náměstek ministra obrany generálpluk. Vladimír Janko /1917-1968/, jenž byl obviňován z organizování neuskutečněného „Šejnova“ puče na obranu Novotného.

Podle výpovědi pluk. Mazala Janko zdůraznil, že je v každém případě nutné zachovat prezidentovi Novotnému věrnost, ale na pluk. Mazala nijak nenaléhal, ani na Vala, jak Valo uvedl. Janko zřejmě měl určité meze, za něž by nikdy nešel ( puč ve prospěch Novotného ). V Jankově deníku stálo: “Byl jsem již tolik pošpiněn některými soudruhy ve spojitosti se Šejnou. Žádný rozkaz jsem nikomu nevydal ani bych nevydal ke zneužití armády, navíc je jasné i podle zákona, že na to měl právo jen Novotný „ .

Gen.Janko se snažil situaci pro Novotného zachránit, a na 2.1.68 svolal do Prahy poradu velitelů vojenských okruhů a jejich štábů. V polovině ledna 68 si gen. Janko pozval do kanceláře ministra vnitra Josefa Kudrnu, Janko se zmínil o tom, že chce zorganizovat veřejné vystoupení.

Zklamání generála Janka z Brežněva vyústilo v depresivní stavy, jak o tom podal svědectví náčelník genštábu gen. Otakar Rytíř, jenž se s Jankem setkal 12.3.68, Janko měl černý sešit, do něhož po skončení jednání napsal poznámku: Chtěl bych se s tebou sejít.“ Rytíř byl překvapen, chtěl odpovědět, ale Janko ukázal na telefon, aby nemluvil. Rytíř tak napsal do sešitu: „Sejdeme se 13. 3. v 19 hodin na Letenské pláni.

Poté do sešitu vepsal poznámku gen. Janko: „Oto, věř mi, nemám v ničem žádné prsty.“ Podle Rytířova svědectví byl gen. Janko krajně rozrušený, a měl v očích slzy. Když vycházeli z kanceláře, Janko neobjasnil důvod požadované schůzky, jen pouze podotkl, že nevěří telefonům.

Šejna v 8/72 poskytl rozhovor západoněmecké stanici Deutsche Welle, ve kterém tvrdil, že Janko jako vrchní velitel čsl. frontu disponoval nejdůvěrnějšími informacemi z velení Varšavské smlouvy, a byl zděšený, když se od SU velvyslance v 1/68 dozvěděl o chystaném zásahu spojeneckých vojsk v Československu, ze zanechaných poznámek Janka vyplývá podobný závěr ( oficiálně se však rozvědka o chystaném příjezdu SU vojsk, která si ruskou vojenskou základnu v CZ měla vydobýt silou, dozvěděla až v 4/68 ). V roce 67 byl Janko jmenován do funkce velitele československého frontu, okupace ČSSR byla připravena již v 6/67, maršál Grečko v 8/67 Jankovi řekl : „ To už vaše věc není, další kroky se již budou odvíjet bez vás“ ... ( viz JANKO, autor Jiří Václavík, 13.8.2010, Spolek přátel Častolovic ).

Podle Šejny se Janko pokusil Kremlu navrhnout vlastní řešení, kdy „pořádek“ v zemi měla zjednat čsl.armáda ( na rozdíl od Jaruzelského, jenž marně Andropova žádal, aby proti Solidaritě zasáhl vojensky – netušil, že je Walesa KGB agent ). Zklamání Janka bylo podle Šejny obrovské, Sověti jeho řešení odmítli s tím, že velení ČSLA nemá jejich důvěru.

Na zasedání Varšavské smlouvy v MOW se však přesto Janko vyjádřil, že si je čsl. vláda schopna své záležitosti řešit sama bez vměšování druhých, brzy poté 14.3.68 byl již po smrti, 4. den poté, co se vrátil z vynuceného léčení v lázních Teplice, kam jej v kritickou dobu, kdy se formovalo nové armádní velení, napojené na Kreml, poslal gen.Lomský.

Viz odtajněné dopisy SU okupantů z archívů KGB: "Взять автомат и пустить пулю в лоб". Письма советских солдат в Чехословакии из архивов КГБ https://www.currenttime.tv/a/declassified-soviet-soldiers-letters/29473642.html

Gen.Janko v 9/38 velel pohotovostnímu oddílu v bojích proti dobrovolnickým jednotkám Freikorps ve Šluknovském výběžku, člen odbojové Obrany národa, byl v roce 39 byl velmi krátce vězněn na Gestapu v Ostravě, skončil v Buzuluku u podpluk. Svobody, v 1/46 odjel studovat na Vojenskou akademii Klimenta Vorošilova v SU.

Janka 1950 povýšil na generála, a převedl jej z Olomouce do PRG, třebaže byl do Olomouce odsunut z důvodu, že se gen.Janko odmítl rozvést s manželkou „buržoazního“ původu ( její otec, živnostník, dostal 1 rok odnětí svobody ), ministr obrany a zeť Gottwalda Alexej Čepička /1910-1990/, jenž armádu čistil od důstojníků, kteří mj. neměli dělnický původ.

Některé zdroje tvrdí, že si Janko získal Čepičku vyzrazením politických názorů gen. Richarda Tesaříka /1915-3/67/, hrdiny SU, které však byly všeobecně známy.

Tesařík pocházel ze sokolské rodiny, bojoval proti Madˇarům na Slovensku 1939, poté v PL, a 1942 se přihlásil k praporu podpluk. Svobody v Buzuluku.

Za hrdinství v bitvě o Kyjev byl vyznamenán spolu s pluk.Antonínem Sochorem /1914-1950/ ( Sochor byl pověřen tajným poválečným výcvikem židovských dobrovolných jednotek Hagana, dokud si Kreml výcvik nerozmyslel, 15.8.50 jej záhadně přejelo auto, jiní tvrdí, že jej přejel tank na prázdném tankodromu ) a Josefem Buršíkem ( emigroval ) titulem Hrdina SU. V bitvě o Dukelský průsmyk byl Tesařík jako velitel tankového praporu těžce zraněn.

1945 gen. Tesařík odjel studovat na tankovou akademii v Moskvě, po návratu byl rozladěn poměry, které v Československu panovaly, a dostal se do konfliktu s ministrem obrany Čepičkou, jenž jej převelel na nižší funkci na Slovensko - když se čsl. vládě nepodařilo Kreml přemluvit, aby Tesaříkovi odejmul titul Hrdiny SSSR, tak Tesaříka do roku 54 uvěznila tajně. V roce 59 byl Tesařík vyslán na Akademii SU genštábu, ale byl brzy za „nevhodné chování“ ( zfackoval důstojníka NDR a nazval jej nacistou ) ze studií odvolán, vyloučen z KSČ a propuštěn z armády. Údajně kvůli podlomenému zdraví 27.3.67 záhadně zemřel na infarkt (51).

Společně s gen. Ludvíkem Svobodou a gen. Buršíkem gen.Janko obdržel trojici vyznamenání (Řád Lenina, Řád Suvorova a Řád Bílého lva) za přímou účast v bojích.

Gen. Josef Buršík /1911-2002 na protest proti okupaci z 21.8.68 Řád Lenina v roce 68 vrátil, Buršíkovým velitelem v bitvě u Sokolova byl kpt. Otakar Jaroš ( jako první cizinec byl vyznamenán Zlatou hvězdou hrdiny SSSR, zahynul při obraně Sokolova ).

Po válce byl Buršík pro svůj protikomunistický postoj v roce 49 obviněn z velezrady a odsouzen na 10 let, ke ztrátě poloviny majetku a k odebrání všech vyznamenání kromě Hrdiny Sovětského svazu. Za to, že se odvolal proti rozsudku, byl potrestán 4 lety navíc. Po zhoršení zdravotního stavu (TBC) uprchl z nemocnice, do které byl převezen.

S manželkou se mu poté podařil útěk do Bavorska, s dcerami se však viděli až v roce 63. Jeho jméno, fotografie i zmínky o něm byly v Československu vymazány. V Německu pracoval v Americkém fondu pomoci československým uprchlíkům, v roce 55 se odstěhoval do Anglie, a napsal paměti s názvem „Nelituj oběti“. Na protest proti okupaci CZ vrátil Sovětům 1968 svá vyznamenání.

14.3.68, v den, kdy se zastřelil gen. Janko, NS vyslovilo nedůvěru ministru vnitra Kudrnovi a generálnímu prokurátorovi dr. Bartuškovi, stoupencům Novotného. Oba muži, jejichž postup v kauze Šejna byl velmi liknavý, byli o den později odvoláni z funkcí.

Objevovaly se výzvy k odstoupení Novotného z funkce prezidenta – s požehnáním Brežněva dokonce na úvodní stránce Rudého práva, v 4/68 byla vyměněna celá vláda a vedení NS (do té doby mu předsedal Bohuslav Laštovička, místopředsedové Helena Leflerová, Václav Škoda a Michal Chudík).

V 6/68 vyšel článek Tečka za případem Šejna?, kritizující ex ministra vnitra Kudrnu, jenž na pokyn určitých lidí zdržel předání kauzy prokuratuře, gen. prokurátora Bartušku za laxní přístup při vydání Šejny k trestnímu stíhání, Laštovičky a Leflerové, kteří neobvyklým způsobem svolali stranickou skupinu předsednictva NS, čímž Šejnu upozornili na to, že se děje něco vážného.

Po útěku Šejny, jenž měl ztělesňovat padoucha Novotného režimu a strhnout Novotného s sebou, se zvýšil tlak na odstoupení Novotného, 22.3.68 stalinista Novotný, jenž nechtěl Kremlu povolit vojenskou základnu na čsl. území, z funkce prezidenta odstoupil.

Jiné vysvědčení než nálepku kariéristy a rozkrádače dal Šejnovi jeho známý – filmový scénárista Pavel Juráček.

Juráček napsal: „S ustaranou, bezútěšně anonymní tváří, se slovníkem nenapravitelně zdeformovaným stovkami schůzí, s názorem, že osobní názory nejsou rozhodující, protože všechno je ve skutečnosti jinak a složitější, s pamětí připomínající smetiště přeplněné troskami rezolucí a programů, odvolaných tezí, překonaných pouček a neřádem, v němž nelze rozeznat, co pochází od Lenina, co od Krista, co od Jana Nerudy a co od přidělence, přestože to Šejna souhrnně nazýval marxismem...“.

Mezi obyčejnými lidmi, kteří se pohybovali v jeho okolí, byl Šejna naopak oblíbený. Jeho sekretářka Foralová vyzdvihovala, jak byl kamarádský a štědrý. Někdejší milenka Votrubová hovořila o tom, že byl dobrosrdečný a mnoha lidem pomohl. Manželka Viktorie si cenila, že se dokázal postarat i o své nevlastní děti. Na Šejnu vzpomínali v dobrém i mnozí další, včetně jeho řidičů.

Oblíbený byl Šejna i v čsl. komunitě v US, přátelil se mj. se svým US zubařem českého původu Josephem F. Zelenkou, se kterým se „ přátelil“ i agent VKR, jenž hlásil, že Šejna často cestuje do Evropy a prostřednictvím turistů udržuje styky se známými v Praze.

Šejnův útěk je dodnes opředen záhadou, čsl. vojenská kontrarozvědka jeho svazek uzavřela v roce 83.

25.4.68 spáchal sebevraždu pplk. Jiří Počepický, náčelník odboru vyšetřování městské správy VB v Praze, jenž byl obeznámen nejen s vyšetřováním vraždy Masaryka, ale i s podrobnostmi případu Šejna – Moravec. Spekulovalo se, že přes Počepického dostával Šejna informace o průběhu šetření.

21.8.68 obrátil pozornost novinářů a veřejnosti od Šejny definitivně jinam.

Nástupcem dlouholetého náčelníka vojenské kontrarozvědky/VKR Josefa Stavinohy (1953–1971) se v roce 71 stal Slovák a NKVD/KGB agent Cyril Method Ohrablo /1921-/, vynikající tupou věrností Straně.

Absolvoval čtyři třídy měšťanské školy a vyučil se kovářem, v 10/43 z armády Slovenského státu přeběhl společně s ostatními k RA, až v 7/44 se dočkal nasazení na frontu, kde bojoval v řadách 1. čs. tankové brigády jako řidič obrněného auta, posléze to dotáhl na řidiče tanku a velitele průzkumné čety. V bojích před Ostravou a Opavou utrpěl těžká zranění obou rukou a nohou, čímž pro něj válka skončila.

Profesně rostl díky členství v KSČ, v roce 50 jeho kariéru ohrozila sebevražda jeho milenky, o 11 let mladší studentky gymnázia, které slíbil manželství a nastěhoval se k ní do domu jejích rodičů. Po roční známosti ji Ohrablo opustil, ona spáchala sebevraždu otcovou pistolí, a v dopise na rozloučenou za viníka označila Ohrabla.

Na toho byla podána žaloba za účast na sebevraždě, které však byla jako neodůvodněná stažena. Následovalo přeložení do Vyškova a důkladné prověření jeho osoby, které shledalo, že Ohrablo hrubě porušil stranickou kázeň, když vyrůstal v silně reakční (katolické) malorolnické rodině, a sloužil v armádě Slovenského státu, bojujícího proti RA.

„ Čestný“ vojenský soud v čele s plk. Richardem Tesaříkem v 2/53 rozhodl potrestat Ohrabla snížením hodnosti o jeden stupeň, ale KGB agent a ministr obrany Alexej Čepička rozhodl, že Ohrablo potrestán nebude, naopak, povýšil jej na podplukovníka.

V tzv. polednovém vývoji v roce 68 se Ohrablo do ničeho se nezaplétal, což se mu vyplatilo po vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR, kdy se po 21.8.68 aktivně podílel na očistě genštábu od zkompromitovaných příslušníků armády.

Nastala doba, ve které mohl již pluk. Ohrablo plně využít svých schopností – diktátorství, bezohlednosti a kariérismu.

Jako předsedy Městského výboru KSČ v Moravské Třebové se ho funkcionáři báli, protože všechny zastrašoval, vyhrožoval, a při debatě si před sebe na stůl pokládal nabitou pistoli, což vyústilo v 10/1970 v návrh na přemístění, který podepsal stalinistický gen. Samuel Kodaj s odůvodněním, že „ pluk. Ohrablo je politicky schopný důstojník, jenž se samostatně orientuje v principech marxismu-leninismu, o čemž svědčí skutečnost, že v polednovém vývoji nepodlehl kontrarevoluci, naopak, všechny jevy posuzoval z třídního hlediska. Po příchodu spojeneckých vojsk nepodlehl hysterii, a zůstal na pozicích proletářského internacionalismu, navázal osobní kontakty s veliteli okupačních jednotek, a podpořil moskevské protokoly „ - o odborných kvalitách plk. Ohrabla se v doporučení nic nepíše, protože žádné neměl, přesto se stal v roce 71 šéfem vojenské kontrarozvědky, a proto v roce 73 absolvoval tříměsíční kurz KGB v SU ( viz časopis Fakta a svědectví 5/2012, vydavatelství Naše Vojsko ).

Po 21.8.68 Štrougal odmítl pozici v kolaborantské vládě, kterou se snažil sestavit Alois Indra /1921-1990/, jeden z autorů zvacího dopisu, post v Husákově vládě Štrougal přijal a stal se na 18 let premiérem /1970-1988/ ).

PUTINOVA FALZIFIKACE DĚJIN

Putinova systematická falzifikace historie je hlavní charakteristikou jeho policejního KGB/FSB režimu.

Viz článek Více než třetina Rusů schvaluje invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa , seznamzpravy.cz + Přes 80% ruských občanů schvaluje napadení Gruzie Putinem v 8/08 /Свыше 80% россиян поддерживают действия Москвы в 2008 году https://sova.news/2018/08/13/svyshe-80-rossiyan-podderzhivayut-dejstviya-moskvy-v-2008-godu/

SU rezidentura z CR nikdy neodešla ( viz stále neuzavřená kauza Orlov, jeho několikeré zatčení a propuštění, rezidentura se přestěhovala do KLV, kde se usadila i ruská mafie, ), naopak Kreml ji v 90.letech posílil vysláním do ČR KGB/FSB podnikatelů, jejichž rozrůstající se sítě BIS nikdy nebyla schopna narušit.

Ruská ambasáda, největší špionážní ústředí ve střední Evropě, se opírá o české rusofily očividně s již nějakou formou spolupráce z let SU, a o stále hojnější počet českých putinoidů. ( zhruba 140 SVR/GRU diplomatů v zemi s 10 milióny obyvateli, mají v Praze více „diplomatů“ než US (70) a Čína, výroční zpráva BIS z roku 2015 uvádí, že ruské tajné služby jsou v ČR „ nejaktivnější „ , zatímco počet špionů pod diplomatickým krytím se v ostatních státech uvádí na 1/3, v ČR jsou to, dle BIS, přinejmenším 2/3, 2/3 ruských „diplomatů“ tudíž jako „ legálové“ pracují pro civilní rozvědku/SVR nebo vojenskou rozvědku GRU).

ČR je klíčovou hraniční linií NATO, úmyslem Kremlu je nastolit v Praze vládu pod přímou ruskou kontrolou, a lidé jako zbrojař Strnad Kremlu napomáhají.

Putin jako podpluk. KGB pochopil, že nemusí z Ruska učinit silnější stát, stačí jen učinit slabším Západ, šířit do zemí EU dezinformace a korupci, v ČR viz mj. články v českých médiích, zpochybňující původ finančních zdrojů, které zbrojaři a továrníkovi Jaroslavu Strnadovi*1972 pomohly od obyčejného prodejce šrotu k jeho miliardovému impériu přes firmu Excalibur Army, založenou v roce 95, která měla několik kauz s vývozem zbraní tam, kam je vyvážet neměla.

Excalibur Army porušila zbrojní embargo EU a politiku NATO tím, že prodávala zbraně Ázerbájdžánu proti Arménii (Foreign Policy ze 16.3.18), přiznal to sám Ázerbájdžán, který zbraně vystavil plnému lesku na vojenské přehlídce.

České úřady po skandálu lživě tvrdily, že zbraně byly určené pro Izrael.

CSG se k tomuto článku vyjádřila s tím, že dodává zbraně i do západní Evropy a US.

Zbrojař Strnad a ruský okruh za Zemanovou kampaní – Forum24.

Jedním z hlavních investorů Strnada je slovenský podnikatel ruského původu, ruský ultranacionalista a ortodoxní extrémista Alexej Beljajev s vazbami na KGB Vladimíra Jakunina, a podpluk. KGB Putina, jenž jako jeden z manažérů státní firmy Petrimex začal koncem 80.let podnikat s Babišem. Začínal s Babišem a ovládl Slovensko. Potomek ... - HlídacíPes.org

Strnad na oplátku je sponzorem Miloše Zemana, kterého US naneštěstí nikdy nebraly vážně, a tedˇ toho litují. Obama v Zemanovi viděl jen vulgárního alkoholika, a neučinil nic jiného, než že jej nepozval do Bílého domu, Trump jej ignoruje.

Důstojníci KGB Jakunin a Putin byli sousedy v elitní rezidenční dačové oblasti Soljovka na břehu jezera Komsomolsk u Petrohradu, v 11/96 spoluzakládali pochybné družstvo Ozero, které mělo zakrýt původ jejich majetku. Z tohoto družstva pochází jádro dnešní vládnoucí kliky v RF z důstojníků KGB a Putinových přátel z kroužků bojových umění, která začala mít moc poté, co se Putin v roce 91 stal za petrohradského starosty Sobčaka ( kterého později zdiskreditoval a odklidil do francouzského blázince ) šéfem výboru pro zahraniční styky /VSK, a spoluzaložil banku Rossija.

Putin zde koupil dva přilehlé pozemky v 12/92 (85 akrů – v době, kdy ruští úředníci měli malé platy, Putin koupil dva luxusní pozemky, na kterých si nechal postavit dvoupatrovou vilu v ceně za 500.000 dolarů, za úřednický plat na radnici si dále koupil luxusní byt v Petrohradě a luxusní vilu ve Španělsku – všechy tyto nemovitosti mu postavila stavební firma Twentieth Trust/ TT, které na stavební činnost přiděloval milióny z pokladny radnice.

Putin byl vyšetřovací komisí ministerstva vnitra v 90.letech pro korupci vyšetřován několikrát, ale vzneseno obvinění bylo proti němu jen jednou, v kauze Ropa za potraviny pro Petrohrad.

Vyšetřovatel ministerstva vnitra podpluk. Andrej Zykov ( od roku 00 nezaměstnaný) ve spisu v kauze TT uvedl, že „ Putin zastrašoval malé vlastníky chat u Komsomolského jezera, aby mu pozemky prodali, a když odmítli, nemovitosti jim vypálil „ ( Putinova chamtivá bezohlednost, arogance a výhružky psychicky zdeptaly i Marinu Saljevovou, známou geoložku, členku Dumy, kolegyni petrohradských demokratů, která iniciovala první vyšetřování korupce Putina, a poté se před ním 10 let skrývala ).

Putinovou luxusní vilu společnost TT dostavěla v 7/96, ale v 8/96 vila kompletně vyhořela v době, kdy v ní dlel Putin s rodinou, formálně z důvodu vadné elektroinstalace v sauně.

Poté, co Putin krátce nato nadělil pověstnému mafiánu Kumarinovi petrohradskou energetickou firmu PTK, společnost TT vilu postavila znovu v ještě lepším provedení.

Podle vyšetřovatele podpluk.Andreje Zykova Putinův klan výstavbou svých luxusních vil na břehu Komsomolského jezera si protiprávně přivlastnil celý břeh, a porušil tak právo na obecní cestu po břehu jezera.

Když byl Sobčak, Jelcinův konkurent, úspěšně zdiskreditován, a Putin se svým klanem byl Jelcinovým pokladníkem Borodinem pozván do MOW, Putinův klan si 10.11.96 oficiálně zaregistroval stavební Družstvo Ozero, jehož zakládajícími členy byli Putin, Jurij Kovalčuk ( sankcionován 014), Sergej Fursenko, Andrej Fursenko ( sankcionován 014), Vladimír Jakunin ( sankcionován 014) , Nikolaj Šamalov ( jeho syna si vzala Putinova mladší dcera, v 1/18 se s ním rozvedla ), Viktor Mjašin a ing. Vladimír Smirnov, příkazník petrohradského mafiána Barsukova – Kumarina, jenž se stal předsedou družstva Ozero, které začalo budovat luxusní vily po celém pobřeží.

Mafiánský obchodník Vladimír Smirnov se s Putinem poprvé setkal v roce 90 ( Putin tvrdí, že jej poznal až v roce 91 ) v Německu, kdy se rozhodl podnikat v Petrohradu.Již v roce 90 byl Smirnov hlavním aktérem rozkrádačského skandálu potravinového řetězce, a stavěl si s Putinem vilu u Komsomolského jezera.

V roce 94 s Putinem zasedal ve firmě SPAG ( praní špinavých peněz pro Kumarina a kolumbijskou narkomafii ),dostal od Putina monopolní petrohradský podnik PTK, v roce 96 s Putinem odešel do Kremlu, a když se Putin stal za přičinění tambovské mafie prezidentem, Smirnov byl jmenován šéfem Teknabeksport ( jaderné palivo).

Sergej Fursenko se stal šéfem Lentransgaz (Gazprom Sankt Petersburg, jedna z největších poboček Gazpromu s ročním obratem 50 mld rublů ), šéfem petrohradského fotbalového klubu Zenit, a šéfem Ruského fotbalového svazu, ze kterého brzy pro neúspěchu ruského fotbalu odstoupil.

Andrej Fursenko se stal 1.náměstkem ministra průmyslu, vědy a technologie, poté ministrem téhož, a po druhém Putinově „ zvolení“ se stal ministrem školství a vědy.

Vladimír Jakunin byl jako důstojník KGB 1. tajemníkem SU mise při OSN.

Když se v roce 91 vrátil, pustil se do podnikání spolu s Jurijem Kovalčukem, Andrejem Fursenkem a Viktorem Mjašinem, které všechy znal z IOFFE institutu, kde všichni za SU pracovali, Jakunin jako šéf pro styky se zahraničím.

Jakunin kdysi kdesi prohlásil, že stavební družstvo Ozero byl jeho nápad.

Když se Putin stal zástupcem kremelského pokladníka Pavla Borodina, Jakunin se stal federálním zástupcem Správy kremelského majetku v severozápadní oblasti RF, v roce 00 náměstkem ministra dopravy, a v roce 05 králem Ruských železnic.

Alexej Navalnyj zveřejnil fotografii mramorového paláce Jakunina, „ obyčejného státního zaměstnance „ , a k fotografii připsal :“ V jiných zemích se železnice používá pro přepravu, v RF ke krádežím „ ...

Putinovi „ přátelé“ se tak stali na úkor ruských občanů oligarchy s jměním uváděným v čas. Forbes, viz můj článek Ruská Akademie věd stále odmítá poslouchat Putina - Blog iDNES.cz.

Z funkce šéfa Železnic byl Jakunin vyhozen v 8/015 poté, co jeho syn požádal o UK občanství. Jakunin šéfoval propagandistickému Světovému fóru pro dialog civilizací, jehož členem je i Klaus a Zeman, ten ale poté, co Jakunin přišel o moc a peníze, se o setkání na Rhodosu přestal zajímat.

Nejvýznamnějším ziskem Beljajeva bylo ovládnutí popradské železniční a strojírenské společnosti Tatravagónka, tělo jednoho z bývalých spolumajitelů Tatravagónky, Vladimíra Bachledy, podnikatele blízkého Vladimírovi Mečiarovi (Mečiara Beljajev sponzoroval, kamarádí se i s Ficem ) bylo objeveno v horských lesích na středním Slovensku až 2015.

Beljajev nikdy neměl problém získávat úvěry od bank ovládaných Mečiarovou vládou, protože na oplátku HZDS financoval, a poté Směr, který pohltil struktury HZDS.

Převod 100% společnosti z bývalých majitelů na Beljajevovu společnost Optifin Invest realizoval podnikatel ruského původu společně s další kontroverzní postavou slovenského byznysu Michalem Lazarem, jehož Wikileaks označuje za člena podsvětí.

Pro Motejlek TV Alexej Beljajev řekl, že mu převzetí Tatravagónky nabídli věřitelé firmy.

Tatravagónka je dnes klíčovým hráčem ruského železničního byznysu, ex Jakuninova, vyrábí podvozky i pro ruské železniční firmy.

Beljajev a Optifin Invest se spolupodílel nejen na výstavbě potěmkinovy infrastruktury pro OH v Soči, ale Beljajev na vlastní náklady zařídil Slovenský dům, který sloužil pro prezentaci země během OH, a zaplatil za slovenský stát nájem ve výši 2,4 miliónu eur, které Rusové žádali, a který slovenský stát odmítl zaplatit.

O poloviční balík Tatravagónky má dle slovenských médií z roku 015 zájem Beljajevův zbrojař Jaroslav Strnad, jenž s Beljajevem intenzívně podniká - Strnadova Excalibur Army ovládá s Optifin Invest Beljajeva a Michala Lazara společnost Dako CZ.

V současnosti Beljajev prosazuje Putinův/Jakuninův záměr napojení širokorozchodné kolejové dráhy z Ukrajiny do Vídně.

Za Dzurindovy vlády byl Beljajev součástí Skupiny, kterou vyšetřovala tajná služba pro poškozování státních zájmů. Zbrojař a továrník Strnad překvapivě převedl ... - iDnes - Ekonomika

14.2.18 Jaroslav Strnad, miliardář a dosavadní vlastník už nejen zbrojařské skupiny Czechoslovak Group/CSG, která má téměř monopolní postavení (vlastní i vojenské opravárenské závody v Česku a na Slovensku ), nečekaně odešel z vedení firmy, a svůj podíl převedl na pětadvacetiletého syna Michala. Strnad mladší se tak stává také majitelem Tatry, Avie či společnosti Elton (výrobce hodinek Prim).

ČT zjistila, že zbraně z holdingu zbrojaře Strnada končí vzdor ...

Američané žalují zbrojaře Strnada kvůli firmě Retia – Forum24

Miliony pro Zemana spojuje jméno vlivného zbrojaře Strnada ...

́Propojení za miliardy aneb Jak si zbrojař Strnad zcela ochočil ...

Hybridní dezinformační, propagandistickou a kybernetickou válku proti světu ( nejprve bylo v roce 07 kybernetickým útokem napadeno Estonsko), kterou Putin vede skrze kremelské „Ministerstvo pravdy“ ( viz Orwell „ cílem je vytvořit hrůzný svět, v němž vládnoucí klika ovládá nejen budoucnost, ale i minulost „ ), zahájil v roce 06, kdy oficiálně rehabilitoval Stalina jeho návratem do pantheonu ruských velikánů.

Podpluk. KGB Putin :“ Suverénní stát má právo interpretovat /falzifikovat svoji historii po svém „.

To, čeho se máme obávat, je proto ruská historie, a jak Rusové sami na ni nahlížejí – nahlížejí na sebe jako na oběti agrese jiných (Mongolů, Švédů, Poláků, Litevců, Francouzů a Němců ), a svoji agresivitu „ z důvodu obrany „ stupňují, viz Stalinova slova a jejich papouškování Putinem o obraně SU hranic – aby se mohli bránit, museli zabrat polovinu Finska a Polska .

V roce 07 Putinova/Medvěděvova komise pro falzifikaci ruské historie vydala instrukce/Putinův manuál, jak mají ruští učitelé předkládat studentům Stalina ( třebaže Medvěděv jeho zločiny odsoudil ) : mají velebit Stalinovu moudrost, jeho prozíravou industrializaci s milióny otroků z gulagů, mužů i žen, kteří rukama a lopatami mj. vyhloubili kanály Moskva-Volha a Bělomořsko-baltský kanál.

Ano, byl i krutý, ale jen aby chránil zájmy státu, obklíčeném zrůdnými kapitalisty.

Stalina dle Putinovy příručky nesmějí předkládat jako organizátora a strůjce vnitřních čistek a genocidy.

Putin své instrukce ruským učitelům vysvětlil na tiskovce tím, že je nutno vyčistit zmatky, které mají učitelé v hlavě, a „ hlavně nikomu nedovolit, aby nám vnucoval vinu ( lež však není alternativním názorem, ale lží ) ...

Putin zejména zuřivě bránil bolševickonacistický pakt s Hitlerem ze 8/39 ( za nemorální jej označil jen jednou – v 8/09 na své návštěvě Polska, kdy chtěl PL vedení ukolébat, aby jej dostal do Smolenska 10.4.010).

Tento pakt Putin nejlítěji bránil na společné tiskové konferenci s Merkelovou v roce 015 po ruské invazi na Ukrajinu v roce 014.

Ve své typické prolhanosti Putin prohlásil, že haněním bolševickonacistického paktu Západ skrývá mnichovský pakt Chamberlaina s Hitlerem, třebaže appeasementovou mnichovskou dohodou, nulitní od samého počátku, Chamberlain na rozdíl od Stalina územní zisky nezískal ( a nebyl to on, kdo brzy ráno 30.9.38 zavelel k jejímu podpisu ).

Bolševickonacistický pakt byl kvalitativně jiného rázu, šlo o společné vyvolání 2.sv.v. napadením PL rukou společnou a nerozdílnou Hitlerem a Stalinem, o jeho rozdělení, a o vyvraždění PL inteligence, včetně důstojníků, válečných zajatců, a Židů.

Agresi proti FS z 11/39 Putin obhajoval „ historickou nutností získat cizí území pro obranu Ruska „ .

Tajné protokoly bolševickonacistického paktu označil Putin za nevěrohodné, Západem zfalšované ( Stalina Protokoly dostaly i do „tragikomické“ situace, kdy kvůli mezinárodní veřejnosti musel poskytnout útočiště německým komunistům, kteří útočiště v MOW bezelstně vyhledali, většinou skončili ve stalinských žalářích a na popravištích ).

Viz také čas. Babylon Fašismus a ruská propaganda, babylonrevue.cz. + Ministerstvo kultury nepodpoří časopis Babylon. Jak za normalizace ...

Část o Ivanu IV Hrozném Putinův manuál pro učitele uvádí jako „ první protiruskou propagandu Západu „.

Putin tvrdí, že západní mocnosti by se měly stydět za „ svůj imperialismus „ , v rámci kterého provozovaly brutální kolonialismus, zatímco Rusko žádné kolonie nikdy nemělo a nikoho nevyhlazovalo ( zejména na Severním Kavkazu se chovali jako „gentlemané“ se šavlemi ).

Ve skutečnosti byli ruští občané imperialismem doslova nasáklí, každý ruský učitel byl pyšný, když ukazovátkem označoval, odkud kam se až rozprostírá carovo Rusko či bolševický SU.

Většina ruských spisovatelů byli imperialisté – Gogol psal nadšeně o tom, jak jeho vlast pokrývá půlku světa, Puškin napsal procítěnou „ vlasteneckou „ báseň o krvavém potlačení PL povstání z roku 1831 ( Puškinův přítel princ Petr Vjazemský /1792-1878/, vůdčí básník zlaté éry ruské poezie/romantismu, naopak napsal : „ PL kauza je psychopatický defekt, kterou jako Rusové nosíme v sobě, k čemu nám je být četníkem Polska, kdykoliv nám hrozí nebezpečí, PL se proti nám jako 5. kolona postaví, je snadnější s ním příležitostně válčit jako s nepřítelem, ne jej okupovat „ ).

Ruský diplomat Gribojedov pro cara sepsal několik koloniálních smluv, a když v Teheránu jako ruský velvyslanec ruský kolonialismus realizoval, byl zlynčován islámistickým davem.

Dostojevský spřádal sny o dobytí Konstantinopole/Istanbulu ruskými vojsky ( Putin dnes také, konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. mu nechce dobrovolně předat ukrajinskou církev, naopak rozhodl se poskytnout ji autokefalii/nezávislost, proti čemuž Moskevský FSB patriarchiát v čele s patriarchou Kirillem ostře protestoval ( Kirill 17.5.16 : „ Hanba Západu, sláva muslimům a pravoslavným „ !, RF je muslimská velmoc ). Putinova FSB církev ukrajinskou pravoslavnou církev rozvrací podporou proruského metropolity Onufrijeva, a Kreml dlouhodobě bojuje i o kontrolu nad Pravoslavnou církví v českých zemí a na Slovensku, jak připomněl Sputnik 11.9.18 svojí informací, že „ arcibiskup pravoslavné církve Jáchym ( bez jakéhokoliv teologického vzdělání ) se postavil na stranu moskevského Kirilla/ proruská část ukrajinské pravoslavné církve pod vedením metropolity putinoida Onufrije samostatnost odmítla a uznává nadřazenost ruského patriarchy . „.

Putinova FSB církev odmítla řádnou autokefálii/samostatnost ukrajinské církve s tím, že od 13.9.18 bude konstantinopolského patriarchu bojkotovat, třebaže ruská pravoslavná církev nikdy žádnou autokefálii od konstantinopolského patriarchy nedostala, a prohlásila se za samostatnou sama od sebe (1448), je tudíž samozvanou církví ( patriarcha Jeremiáš situaci v roce 1589 jen " normalizoval" ,když moskevskému biskupovi povolil, aby se nazýval patriarchou ) ...

Скандал: В Константинополе заявили, что никогда не давали Российской Церкви Томоса об автокефалии http://teletype.com.ua/mir/5088-skandal-v-konstantinopole-zayavili-chto-nikogda-ne-davali-rossiyskoy-cerkvi-tomosa-ob-avtokefalii.html

Kreml ( přes skupinku vedenou Markem Krupicou ) nejprve lživou mediální kampaní proti pražskému arcibiskupovi Kryštofovi/Romanu Hrdému ( TV Nova, Blesk informovaly, že má milenky a desítky nemanželských dětí ), přiměl Kryštofa, aby dobrovolně na svoji funkci rezignoval, a sotvaže tak v 4/013 učinil, byla lživá svědectví proti němu odvolána, ale zvolen zpětně nebyl, viz Odstoupil metropolita Kryštof, hlava českého pravoslaví. Česká televize 2013-04-12, Dostupné online.

Po Kryštofovi byl „zvolen“ arcibiskupem proruský Jáchym bez teologického vzdělání, kterého v této funkci neuznal arcibiskup Simeon, ani konstantinopolský patriarcha ani české ministerstvo kultury. Proto abdikoval s tím, že se bude ucházet o zvolení v 11/014, ale v 11/014 byl zvolen za pražského arcibiskupa Michal Dandár *1947, jenž působil v německé eparchii Ruské pravoslavné církve, takže panuje obava z jeho napojení na Moskevský patriarchiát. Intronizován byl v 3/015 , ale jeho intronizace byla zpochybněna (nedostatečný přítomný počet biskupů ). Dandár byl do funkce arcibiskupa navržen už v 5/013 tehdejším ředitelem pražské eparchie Jaroslavem Šuvarským, ale neuspěl.

Jaroslav Šuvarský, jenž je ředitelem Národního památníku obětí heydrichiády, a Dandár byli podle evidenčních záznamů vědomými spolupracovníky StB. Oba byli registrováni ve stejný den 2. 9. 66 pod krycími jmény Aspirant a Míša, oba vystudovali teologickou školu v Leningradě.

„V těch seznamech nás bylo víc. V 90. letech jsme učinili veřejné pokání,“ uvedl Šuvarský pro server Echo24 ...

Arcibiskup Simeon/Radivoj Jakovlevič*1926, arcibiskup olomoucko-brněnský, má dnes jediný řádné teologické vzdělání z PRG, Bělehradu a Leningradu ( mnozí si diplomy jen kupují ). Simeon bojuje s proruským intrikánem Markem Krupicou, třebaže Krupicovi se podařilo Simeona zbavit funkce arcibiskupa olomoucko-brněnského, své odvolání však Simeon neuznal, neuznalo jej ani ministerstvo kultury, které neuznalo ani proruskou opozicí dosazeného správce eparchie kněze ing. Petra Klokočku. Simeona nadále považuje za zákonného církevního představitele, stejně jako konstantinopolský patriarcha.

Viz také můj článek o Putinových metodách k ovládnutí církve Putin a církevní majetek v zahraničí - Andrea Kostlánová - iDNES.cz + Putinův boj za ortodoxní morálku - Blog iDNES.cz - Andrea Kostlánová.

Podpluk. KGB Putin při plánování svých imperialistických expanzí ( Afghánistán však Kreml potřeboval pro ovládnutí mez. obchodu s opiem ) by měl mít na paměti prohlášení Aristotela o tom, že „ země, která je moc malá nebo příliš velká, v podstatě neexistuje. I Rusko/SU bylo vždy geograficky příliš velké, aby bylo reálné, byla to jen politická a geografická fikce, jak pravil Petr Čadajev /1794-1856/: „ Rusko je historickou nicotností, kdybychom se nerozprostírali od Beringovy úžiny k Odře, nikdo by si nás ani nevšiml „ ...

Ruský expanzionismus zahájil velkovévoda Ivan I. Kalita, jenž se ve 14. stol. zmocnil půdy kolem Moskvy. Postupně se ruské, původně tatarsko-mongolské impérium, zhruba každých 10 let rozrostlo o další zábor cizího území, takže dnes „ Rusko není schopno dělat nic jiného než zabírat okolní země, odtud plyne drastická propast mezi ruskou ekonomikou a ruským militarismem „ ( Karel Marx 1839 ).

Putinův manuál nelíčí Gorbačova jako reformátora a osnovatele glasnosti, ale jako politika, jenž 1989 zničil ruský bezpečnostní pás na Západě, a tím i SU.

Putinův manuál z ruských problémů viní jen Západ, proto odstranil z historie ruské kritiky režimu, zejména Andreje Sacharova /1921-1989/, nositele Nobelovy ceny za mír (Jelena Bonnerová /1921-2011/), třebaže Sacharov je označován za Otce ruské vodíkové bomby.

V letech 65-85 byl Sacharov v Rusku klíčovým disidentem, dnešní mladá ruská generace, odkázaná na digitální formu získávání informací, samizdatovou literaturu pro Putinovu cenzuru na internetu neobjeví.

Začlenění SU satelitů do EU a NATO těmto státům pomohlo vymanit se z ruského vlivu a uchovat si na Rusku státní nezávislost.

V 90. letech po rozpadu SU si Kreml vedl dál své brutální dobyvačné války ( moldavské Podněstří 92, gruzínská Abcházie 92-93, Čečna 94-96), ale oficiálně byl Jelcin přítelem Západu, protože soudruhy zdevastovaná RF potřebovala od Západu peníze na svoji obnovu, takže Západ Jelcinovy dobyvačné války přehlížel a bagatelizoval, čímž si RF dovolovala stále více ( napadení Gruzie v 8/08, anexe Krymu, rozvracení východní Ukrajiny, sestřelení civilního letadla v 7/014, za které nebyl Kreml ještě potrestán, napadení Sýrie v 9/015).

V 90. letech mohli západní historici volně studovat SU archívy, třebaže ani Jelcin je zcela neotevřel.Peter Pomerantsev, UK historik a syn ruských emigrantů, je v RF studoval 10 let ( viz jeho reportáže o realitě Putinova Ruska „Nic není pravda a všechno je možné „ / ruský vtip o Putinově zapírání ruských vojáků a branců na východní Ukrajině : „ Matka : Píšou nám, že náš syn padl na východní Ukrajině , Otec: „ Žádného syna jsme neměli „ ).

Moskevské archívy studoval i přední německý historik, rovněž syn ruských emigrantů Karl Schlögel.

Putin po svém druhém „ zvolení „ v roce 04 vyhlásil boj proti dekadenci Západu a za ruskou FSB morálku. Zahájil ruský boj za výstup ex SU satelitů z NATO a z EU, a za jejich vstup do Putinovy diktátorské Eurasie .

V 11/013 Putinem dosazený Viktor Janukevič, navzdory svému poradci Paulu Manafortovi, téměř podepsal asociační dohodu Ukrajiny s EU.

22.2.014 nechal Putin odvézt Janukoviče do RF, a o 2 roky později se Janukevičův politický poradce Paul Manafort objevil v US, kde sehrál stejnou úlohu, tentokrát pro Trumpa.

Obama Putinovu hrozbu podceňoval, jeho reset přátelských vztahů z roku 09 dostal poslední ránu okupací Krymu, ale ani v této době nebyl Obama schopen patřičně zareagovat, ani v létě 016 v kybernetickém zločinu století, kdy od 6/016 dostával od tajných služeb zprávy o stupňujícím se ruském vměšování do US voleb, zprávu o přímé účasti Putina na tomto vměšování dostal 30.7.16 ( Brookings Institute). Ruští hackeři, aby poškodili Clintonovou ( nazvala Putina Hitlerem ) se nabourali do serverů DNC, přes prominentní spolupracovníky Clintonové získali přístup k jejím emailům, a získané informace šířili přes WikiLeaks a webovou stránku DCLeaks.

Místo, aby Obama podnikl kybernetický protiútok a drasticky navýšil protiruské sankce, jeho odpovědˇ byla opět laxní – několik nových sankcí, vyhoštění 35 ruských diplomatů špiónů, a uzavření dvou ruských špionážních objektů.

Viz mj. můj článek Putinova vášeň pro falzifikaci historie - Andrea Kostlánová - iDNES.cz

Putinova falzifikace historie se objevila v souvislosti s okupací CZ, s ukrajinským majdanem a napadením Ukrajiny v roce 014, kdy Putin Ukrajině zcizil Krym a anektoval ho, což Hillary Clinton v roce 014 označila za nacistickou taktiku, včetně rozdávání ruských pasů Ukrajincům ruského etnika ( viz můj článek Putinova politika pasové anexe - Blog iDNES.cz - Andrea Kostlánová ), a přirovnala Putina k Hitlerovi : „ Hitler ze 30.let, jenž tvrdil, že chrání utlačovanou německou menšinu, a rozdával jí ve 30.letech pasy, se vrátil, dnes okupuje sousední státy pod záminkou ochrany ruské menšiny, a rozdává jim ruské pasy „ ...

Putin, stejně jako Hitler, perverzně tvrdil, že používání ruštiny kdekoliv za hranicemi Ruska je dostatečným důvodem pro ruskou invazi, a mezinárodně uznané hranice nehrají roli ( viz čeští přisluhovači Putinovy kliky

Čeští politici jsou opět na okupovaném Krymu. Ukrajina proti ... +

Ondráček, Skála a další čeští politici na Krymu pózovali s vojáky ...

Ondráček, Skála a další čeští politici na Krymu pózovali s vojáky a ruskou vlajkou ).

V 4/014, kdy to vypadalo, že Putin anektuje celou východní Ukrajinu, svoji NovoRossiju, „ protože se v ní mluví rusky „, situace v terénu nebyla pro Kreml jednoznačná, protože mnozí z těch, co mluvili rusky, do RF nechtěli a odmítli Kremlem financovaný separatismus, zejména v univerzitním městě Charkově u ruských hranic, zatímco Dněpropetrovsk se stal hlavním městem rusky mluvících dobrovolníků, kteří se přihlásili bojovat s proruskými separatisty. Kosmopolitní Oděssa se Putinovi rovnou vysmála.

Před deseti lety prohráli Gruzínci válku s Rusy, teď ... - Seznam Zprávy + Ruská okupace Abcházie a Jižní Osetie

https://www.csce.gov/international-impact/publications/russian-occupation-south-ossetia-and-abkhazia

+ Západní spojenci by se měli proti Rusku rozhodně postavit na stranu Gruzie https://www.theguardian.com/world/2018/aug/07/western-allies-should-stand-up-for-georgia-against-russia

+ Auswärtiges Amt zum 10. Jahrestag des Krieges zwischen der Russischen Föderation und Georgien https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/10-jahrestag-krieg-russland-georgien/2124846

+ Десять лет 08.08.08 https://echo.msk.ru/blog/ababchenko/2254990-echo/#.W2s-yeai3gA.

+ List Prezydenta z okazji z 10. rocznicy wojny rosyjsko-gruzińskiej

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,744,-z-okazji-z-10-rocznicy-wojny-rosyjsko-gruzinskiej.html

+ Vlasa Mgeladze: Návrat Ruska do Gruzie https://blisty.cz/art/92205-vlasa-mgeladze-navrat-ruska-do-gruzie.html

+ Zelení mužíčci z GRU napadli Gruzii - Michael Carpenter o válce v Gruzii. /«На грузинские деревни нападали зеленые человечки из ГРУ». Экс-сотрудник Госдепартамента США Майкл Карпентер о войне в Грузии https://rtvi.com/broadcast/sotrudnik-gosdepartamenta-maykl-karpenter-o-voyne-v-gruzii/

США, Великобритания, Канада и страны Балтии опубликовали заявление о «российском вторжении в Грузию» https://meduza.io/news/2018/08/07/ssha-velikobritaniya-kanada-i-strany-baltii-opublikovali-zayavlenie-o-rossiyskom-vtorzhenii-v-gruziyu

+ Заявление Верховного Представителя ЕС от имени Европейского Союза в связи с 10-летием конфликта между Россией и Грузией

https://eeas.europa.eu/ru/eu-information-russian/49188/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-10-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC_ru

+ Joint statement of the Group of Friends of Georgia 10 years since the Russian military invasion of Georgia https://osce.usmission.gov/marking-10-years-since-the-russian-military-invasion-of-georgia/

+ Ruské napadení Gruzie nebylo zapomenuto http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-russia-georgia-war-not-frozen-and-not-forgotten#.W2wv9L4Izcu.

+ Ruské vměšování se do vnitřních záležitostí států – Rusko vyhrožuje hrozivým konfliktem, vstoupí-li Gruzie do NATO /Russia warns of 'horrible' conflict if Georgia joins NATO

http://www.foxnews.com/world/2018/08/07/russia-warns-horrible-conflict-if-georgia-joins-nato.html

V Gruzii k 10.výročí napadení Gruzie Putinem v 8/08 „alespoň“ vyrobili zvláštní sadu prezervativů

В Грузии выпустили презервативы к 10-й годовщине войны с Россией

https://sova.news/2018/08/20/v-gruzii-vypustili-prezervativy-k-10-godovshhine-vojny-s-rossiej/

+ 5.8.18 byl prez. Gruzie Giorgi Margvelašvili ve Washingtonu pokutován za to, že ve svém hotelovém pokoji kouřil marihuanu.

Dnes Putin přes své loutky ( ruské vměšování se do voleb napříč světem ) tahá za nitky i v Itálii, Madˇarsku a v Rakousku, ve kterém dosadil za ministra vnitra Herberta Kickla z FPÖ, jenž 28.2.18 v razii proti rakouské tajné službě odnesl veškeré její tajné materiály.

Stranu FPÖ založil 1956 důstojník SS, dlouho měla pověst Strana nacistů, dnes má družbu s Putinovou stranou Jednotné Rusko, proto za Putinovy peníze prosazuje zrušení protiruských sankcí. ( viz ruští fašisté https://openmedia.io/na-federalnom-televidenii-predlozhili-razbombit-kiev/ + V Putinově Dumě navrhli použít v odplatu za nové US protiruské sankce jaderné zbraně В Госдуме предложили использовать ядерное оружие в качестве ответа на санкции США http://www.rosbalt.ru/russia/2018/08/25/1727331.html + Ruští fašisté „ vypalují „ Ameriku

https://www.facebook.com/thelentach/videos/1833442643414970/?hc_ref=ARSaHc8IN9Mhtb2Y_sXOPR2TFhGIG_TAUk-bCofRnvPXDOUEQCscV6_l3SJUtG3gbRI

Putin navštívil svatbu rakouské ministryně. S nevěstou si i zatančil ... ( dosadil ji za ministryni zahraničí a ještě jí opatřil ženicha, viz Karin Kneissl *1965 ).

Aby Rakušani nedopadli jako ruskou propagandou poblouznění občané Putinova Ruska, kteří brečí, že je jim líto Američanů, ale že jim Putin určitě pomůže ...

https://www.facebook.com/ViacheslavOleksandrovich/videos/248981152608635/?hc_ref=ARQV-rGbsqnju_8nlRexZbxCYvEOEq0s4Q0PYNj7yrlYp_DWZrrPLaP4peYUbuXWQuY&__xts__[0]=68.ARAsBHoqU0pckqOa10d6oXRymW9799S0x_ClIYVLKxhVrNLF5Fr0wtCFrRu566KWODQjC-3n9TjCjuwjAqI9SGszAWhWUKbMjiu2gdxHlzpd5BzJu714Wt

+ Poselství ruských občanek k US národu, Putin vás zachrání https://www.youtube.com/watch?v=U0iwp0qaIdM

Pár dní před bizarní schůzkou Trump - Putin v Helsinkách v 7/2018 Kreml uspořádal zinscenovanou ruskou invazi na ruský ostrov Gogland (šv. Hogland) ve Finském zálivu, ležícím pouhých 35 km od FS pobřeží (Kotka), a 180 km západně od Petrohradu, který Putin v roce 06 vyhlásil pohraničním pásmem a militarizoval jej, takže zahraniční turisté (zejm. z FS) na něj mohou jen se speciální propustkou.

Ostrov s majáky a se spoustou ztroskotaných lodí kolem, byl vždy osídlen Finy, ale kontrolovali jej Švédové, poté jej Švédům zcizil Petr I. Veliký. V 3/39 Stalin na FS požadoval „ pronájem“ některých FS ostrovů pod záminkou, že jsou potřebné k obraně Leningradu, ale Finové odmítli, viz mé články
Ruská „Blitzkrieg“ proti Finsku (1939) - Andrea Kostlánová - iDNES.cz +Ruská agrese proti Finsku 1939/40 II. - Andrea Kostlánová - iDNES.cz + Finsko III, letecká bitva o Helsinky - Blog iDNES.cz - Andrea Kostlánová.

Putin ostrov v 7/018 „ obsadil“ , ruské výsadkové jednotky sem byly shozeny z vrtulníků Mi-8AMTSH z výšky 2.500 m, vojáci se dle Putina naváděli satelitními vysílačkami, aby Putin světu předvedl, že obsazení Finska neproběhne jako fiasko při obsazování Gruzie, kde ruští velitelé nedokázali koordinovat své akce, protože budˇ měli staré vysílačky anebo s moderními neuměli zacházet.

Mohl by Putin ve falšování historie zajít ještě dále ? Mohl – po okupaci začala studená válka na ledě, kde odpor národa proti okupantům kladl národní hokejový tým ( mj. Golomka ), a jednoho dne by Putinova TV Rossija 1 mohla tvrdit, že dramatické vítězství CZ v hokeji nad SU v 3/69, které Pražané hromadně slavili v ulicích, nebylo 4:3 ve prospěch CZ, ale ve prospěch SU ( The Financial Times ze 3.6.15 ).

Autor: Andrea Kostlánová | středa 12.9.2018 15:12 | karma článku: 18.83 | přečteno: 954x

Další články blogera

Andrea Kostlánová

Západ v obležení Stalinových vrahů II, zločiny Kima Philby

Tzv. Pětku z Cambridge University naverboval jejich prof. ekonomie Maurice Dobb /1900-1976/, jenž pro Kominternu vyhledával zpravodajské talenty a často jezdil do Moskvy ...

2.2.2020 v 19:24 | Karma článku: 16.76 | Přečteno: 478 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Západ v obležení Stalinových vrahů I.

Navzdory genocidním skutkům Stalina, a tomu, že s Hitlerem na základě bolševickonacistického paktu o neútočení ze 8/1939 rozpoutal 2.sv.v. , nechal Putin v 12/2019 na Stalinovy prosincové narozeniny vylepit Stalinovými

24.1.2020 v 20:46 | Karma článku: 23.15 | Přečteno: 827 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Štědrovečerní prosba : pomáhejte slabším

Je velký rozdíl mezi katolickým kostelem a kostelem protestantským s pobíhajícími dětmi, psy a kachnami, děti občas strefí míčkem faráře, jenž jim míč hodí zpátky, aniž by přerušil kázání.

24.12.2019 v 16:03 | Karma článku: 15.23 | Přečteno: 640 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Jak Stalin rozpoutal občanskou válku ve Španělsku

V 12/1933 skončil Hitlerův Lipský monstrproces s údajnými žháři Říšského sněmu, jenž se Stalinovi tak líbil, že se rozhodl zorganizovat vlastní monstrprocesy. Dimitrov byl zproštěn obžaloby a vyhoštěn do Moskvy, kde se v roce

21.12.2019 v 16:26 | Karma článku: 40.08 | Přečteno: 10297 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Vladka Spidlova

Lidi, vy to nevidíte?

Nevidíte to, že se nám po takřka sto letech vrací to, co před těmi takřka sto lety rozvrátilo celou Evropu, celý svět?

20.2.2020 v 12:56 | Karma článku: 15.81 | Přečteno: 275 | Diskuse

Lenka Fučíková

Když se oligarchie snaží ovládat volný trh

Vysokou školu ekonomiku jsem absolvovala několik let po sametové revoluci. Začala jsem 3 roky po a končila v roce 1997. Hlavní pravidlo, které nás učili bylo, že nejlépe vše funguje, pokud ochráníme pravidla VOLNÉHO TRHU.

20.2.2020 v 9:46 | Karma článku: 10.55 | Přečteno: 656 | Diskuse

Jan Dvořák

Nedopusťme, aby kvůli naší špatné volbě musel A. Babiš odejít z politiky

Premiér použil psychologické lsti, když oznámil, že za jistých okolností se stáhne z politiky. Předpokládaná, a z prvních reakcí veřejnosti i potvrzená odezva, by tyto okolnosti měla však vyloučit.

20.2.2020 v 9:11 | Karma článku: 17.28 | Přečteno: 519 | Diskuse

Jiri Kucera

Já Slovákům nezávidím vůbec nic

Prý máme Slovákům co závidět, pokud jde o politiku. Předkládám vám níže fragment programu politického subjektu SME RODINA, který za pár týdnů bude spolurozhodovat o osudu Slovenska a je považován za součást slovenské "nové doby".

20.2.2020 v 8:24 | Karma článku: 30.28 | Přečteno: 1424 | Diskuse

Martin Braun

Na okraj tragédie v Německém Hanau

Musím předeslat, že tento článek píši krátce po 23 hodině mého času, tedy krátce po 6 hodině ranní v Česku. To pro případ, že by se objevily ověřené informace o tragedii, která stála život 8 lidí, zavražděných v Hanau.

20.2.2020 v 6:45 | Karma článku: 20.09 | Přečteno: 1555 | Diskuse
Počet článků 1006 Celková karma 23.52 Průměrná čtenost 1406

Mám doktorát z mezinárodního práva a zahraničněpolitické vztahy jsou mojí vášní. Motto pro můj blog : "Take away that pudding, it has no theme." Winston Churchill

email : kostlannova@email.cz

Najdete na iDNES.cz